Kołyszące serce

Tamponada worka osierdziowego

.. ...prawą komorę, obraz kołyszącego serca . Leczenie tamponady. zwiększenie objętości płynów w naczyniach ( Dekstran 40 000, 0, 9 NaCl ); nakłucie worka osierdziowego z wykorzystaniem dostępu przymostkowego lub międzyżebrowego pod kontrolą USG serca; odbarczenie jamy osierdziowej; leki..