Komora

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...atrioventriculare ), a każda komora - z początkiem wielkich tętnic: komora prawa ujściem pnia płucnego ( ostium trunci pulmonalis ) z pniem płucnym, komora lewa ujściem aorty ( ostium aortae ) z tętnicą główną ( aortą ). Obie połowy serca, prawa i lewa, całkowicie przedzielone są..

Migotanie przedsionków z miarową czynnością komór

.. ...przedsionków jest arytmią nadkomorową, charakteryzującą się niemiarową i przyspieszoną czynnością komór oraz brakiem hemodynamicznej czynności przedsionków. Chory może dobrze tolerować arytmię, może nie odczuwać kołatania serca, zawrotów głowy ani innych objawów związanych z niemiarową..

Nowa chirurgiczna hybryda przeciw śmiertelnym arytmiom

Nowa chirurgiczna hybryda przeciw śmiertelnym arytmiom

.. ...precyzyjniejsze leczenie arytmii komorowych u pacjentów z grupy podwyższonego ryzyka. Leczenie arytmii. Zazwyczaj arytmie trzyma się w ryzach dzięki lekom oraz defibrylatorom. Jednak powracająca arytmia, która potencjalnie zagraża życiu ( tachykardia komorowa ) poprzez powodowanie..

Wszczepiono nowy defibrylator serca

Wszczepiono nowy defibrylator serca

.. ...wiązek energii do serca. Defibrylatory są zazwyczaj wszczepiane pacjentom, którzy należą do grupy ryzyka powstania tachykardii komorowej lub migotania komór. Oba zaburzenia zagrażają życiu. Diana Maciąg..

Pierwsza sztuczna komora serca dla dzieci za 4 lata w Polsce

Pierwsza sztuczna komora serca dla dzieci za 4 lata w Polsce

.. ...będzie pierwsza sztuczna komora serca dla dzieci. Urządzenie najpierw musi przejść serię badań klinicznych, ale naukowcy są dobrej myśli. Znaczenie sztucznej komory w leczeniu serca. Już od wielu lat, w przypadku, gdy nie pozostają inne metody leczenia stosuje się sztuczną komorę w..