Komórki mięśnia sercowego

Zespół Dresslera

.. ...autoagresyjna na antygeny komórek mięśnia sercowego ( organizm człowieka wytwarza przeciwciała przeciwko antygenom własnych komórek ). Podobne zjawisko ma miejsce w kardiochirurgii i nazywa się go zespołem pokardiotomijnym. Zespól Dresslera ma charakter przewlekły. Objawy zespołu..

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...sercowego dotyczący komórek mięśniowych, naczyń i tkanki śródmiąższowej. Ze względu na przyczynę wywołującą można je podzielić na infekcyjne i nieinfekcyjne. Nieinfekcyjne zapalenie mięśnia sercowego związane jest z reumatoidalnym zapaleniem stawów ( RZS ), chorobami z grupy kolagenoz..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...sercowego jest to martwica komórek mięśniowych określonego obszaru serca, wywołana zamknięciem światła naczynia wieńcowego najczęściej w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej. Zawał serca ( atak serca ) może wystąpić w każdym obszarze mięśnia sercowego, najczęściej występuje w obrębie..

Układ przewodzący serca (układ bodźcotwórczy serca)

.. Komórki mięśnia sercowego ( kardiomiocyty ) charakteryzują się automatyzmem. Jest to zdolność do samoistnego rozprzestrzeniania się fali pobudzenia w mięśniówce serca. Rytm serca czyli ilość jego uderzeń na minutę określany jest aktywnością węzła zatokowo - przedsionkowego ( SA, nodus sinuatrialis ). Dawniej..

Asystolia

Asystolia

.. ...brakiem skurczów mięśnia komór oraz towarzyszącym brakiem aktywności elektrycznej mięśnia sercowego w EKG. Asystolia prowadzi do ustania czynności hemodynamicznej serca, do braku przepływu krwi w naczyniach krwionośnych. Ustanie krążenia powoduje niedotlenienie wszystkich komórek..

Wstrząs kardiogenny

.. ...Niewydolność napełniania komór. tachyarytmie - zaburzenia rytmu z szybką czynnością serca; nagromadzenie płynu w worku osierdziowym - tamponada osierdzia. Niewydolność funkcji wyrzutowej. niestabilna choroba wieńcowa i zawał serca zapalenia mięśnia sercowego niedomykalność ujść..

Remodeling serca (przebudowa mięśnia sercowego)

.. ...zaburzenia ekspresji genów komórkowych. Standardy leczenia świeżego zawału serca ( AMI ) zapobiegające zmianom geometrii i funkcji lewej komory: jak najszybsza reperfuzja ( przywrócenie krążenia na poziomie tkankowym w celu ograniczenia wielkości obszaru martwicy ); udrożnienie i..

Defibrylacja

Defibrylacja

.. ...przerwanie migotania komór. Mechanizm działania defibrylacji polega na jednoczesnej dnoczesnej depolaryzacji całego mięśnia sercowego w wyniku zadziałania prądem o odpowiednio dużej mocy. Defibrylacja powoduje uporządkowanie ładunków elektrycznych w sercu i powrót prawidłowego..

Scyntygrafia perfuzyjna

.. ...do gromadzenia się w komórkach mięśnia sercowego, i rejestracji promieniowania przez niego emitowanego. Kwanty energii zliczane są przez obracającą się wokół ciała pacjenta gammakamerę sprzężoną z komputerem. Na ekranie monitora powstaje obraz rozmieszczenia izotopu w mięśniu sercowym...

Genetyczne podłoże przerostu lewej komory serca

.. ...patologicznych zachodzących w komórkach mięśnia sercowego. Według naukowców z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Londyńskiego może tu odgrywać rolę gen o nazwie alfa - PPAR. Badania przeprowadzono u 144 zdrowych rekrutów armii brytyjskiej wykonując obrazowanie serca rezonansem..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...dochodzi dochodzi do komórkowych zmian wstecznych, polegających na zaniku włókien mięśniowych, pojawieniu się małych mitochondriów oraz powstawaniu skupisk glikogenu. Mimo, że nie poznano do końca mechanizmów powodujących patologiczne zmiany i obniżenie kurczliwości, ani czynników..

Migotanie komór

.. Migotanie komór jest jednym z mechanizmów zatrzymania krążenia i przyczyną nagłego zgonu sercowego ( NZK ). W przebiegu migotania komór w mięśniach i układzie bodźcoprzewodzącym serca panuje elektryczny chaos. Wynikiem tego jest desynchronizacja kardiomiocytów - komory serca jako całość nie kurczą się i nie..

Kardiomiopatia restrykcyjna

.. ...ale w przestrzenie pozakomórkowej, upośledzona jest relaksacja komór serca ( zwykle lewej ). Mięśniówka ścian jest prawidłowej grubości, objętość komór serca również nie odbiega od normy. Czynność kurczowa mięśnia sercowego może być prawidłowa ( normokineza, prawidłowa EF ). Upośledzony..

Migotanie przedsionków u ciężarnych

Migotanie przedsionków u ciężarnych

.. ...skupić na kontroli rytmu komór serca i zapewnieniu odpowiedniego rzutu serca ( poprzez poprawę kurczliwości mięśnia sercowego ). Stosuje się digoksynę oraz preparaty beta - blokerów i blokerów kanałów wapniowych. Ważne jest odpowiednie dobranie dawki leku. Stosuje się najniższe dawki..

Stan przedzawałowy

.. ...poprzedzający obumarcie komórek mięśnia sercowego. O zawale serca możemy mówić dopiero, gdy dojdzie do martwicy komórek. Najlepszym wskaźnikiem dokonanego zawału serca jest wzrost stężenia enzymów sercowych, głównie troponin. Dochodzi to tego jednak w około 4 - 6 godzin od wystąpienia..

Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego

.. ...bodźcoprzewodzącym i komórkach mięśnia sercowego poniżej węzła zatokowo - przedsionkowego. Zaburzenia przewodzenia śródkomorowego mogą mieć charakter bloków przewodzenia. Na podstawie wykresu EKG możemy wyróżnić blok prawej lub lewej odnogi pęczka Hisa. W przypadku lewej odnogi, blok..

Milrynon (Corotrope)

.. ...wzrostem stężenia cAMP w komórkach mięśnia sercowego ( oraz w komórkach mięśniowych naczyń krwionośnych ) i zmianą dystrybucji jonów wapnia. W mięśniu sercowym ostatecznym efektem działania leku jest wzrost siły skurczu ( tzw. efekt inotropowo dodatni ). W naczyniach krwionośnych zmiana..

Badanie śliny pomoże rozpoznać zawał serca

.. ...doszło do uszkodzeń komórek mięśnia sercowego. Dlatego tak ważne jest szybkie i precyzyjne, a przede wszystkim łatwo dostępne rozpoznawanie zawału. Nowa metoda opiera się na oznaczaniu szeregu występujących w osoczu krwi białek, charakterystycznych dla chorób serca. Okazało się, że..

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...elektrycznych przez komórki mięśnia sercowego. Przejawia się nierównymi odstępami czasowymi pomiędzy kolejnymi uderzeniami serca lub okresami nagłego przyśpieszenia lub zwolnienia jego rytmu. Do arytmii doprowadzić mogą m.in. zapalenie mięśnia sercowego, wady zastawkowe, zawał,..

Brokuły w walce z chorobą serca

.. ...Zapobiega ona uszkodzeniu komórek mięśnia sercowego przez wolne rodniki tlenowe. Składnikiem brokułów, który podnosi poziom tioredoksyny w organizmie jest sulforafan, związek należący do flawonoidów roślinnych. Badacze przypominają, że w ramach prewencji choroby wieńcowej serca oraz..

Serce na miarę 21 wieku bije w laboratorium

.. ...którego usunęła wszystkie komórki mięśnia sercowego ( tzw. kardiomiocyty ) z serca dorosłej nieżywej świni, nie uszkadzając innych tkanek. Dzięki takiemu zabiegowi otrzymałą rusztowanie serca ze wszystkim naczyniami krwionośnymi, zastawkami i nienaruszoną geometrią żył i tętnic...

Wyhodowano fragment mięśnia sercowego

.. ...złożoną z kardiomiocytów - komórki mięśnia sercowego. Bez fibroblastów powstawała tylko niezorganizowana kula kardiomiocytów. Aby podobne łatki dało się wykorzystać w leczeniu ludzi ( na przykład po zawale ), trzeba będzie znaleźć sposób, by wytwarzać je z przeprogramowanych komórek..

Ściskanie ramienia w czasie zawału może ratować serce

.. ...organizmu, która chroni komórki mięśnia sercowego przed niedotlenieniem. Potrzebne są jednak dalsze badania - by przekonać się, czy tak osiągnięte mniejsze uszkodzenia serca przekładają się w dłuższej perspektywie na większe szanse przeżycia i zmniejszone ryzyko niewydolności krążenia...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 41

.. ...stabilizuja elektrycznie komórki mięśnia sercowego, czyli zmniejszają nasilenie arytmii, czasem i u niektórych mogą ją przerywać. Ale, ale...Połykanie dużych ilości elektrolitów, zwłaszcza potasu może być jednak u niektórych ludzi groźne ( !!! ), więc u każdego pacjenta ten temat..

Po bajpasach - Str. 5

.. ...Preductal MR na regenerację komórek mięśnia sercowego. Zobaczymy jak to wszystko będzie funkcjonować po pewnym czasie . Serdecznie pozdrawiam wszystkim na poprawę samopoczucia . Kardiochirurgia UM Gdańsk . 2 marca wszczepiono mi trzy bajpasy. Po operacji nie było przyjemnie , bolało ,..

Ramipril

.. ...napływ jonów wapnia do komórek mięśnia sercowego i komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Działanie przeciwnadciśnieniowe jest spowodowane bezpośrednim rozszerzeniem naczyń krwionośnych, głównie obwodowych. U pacjentów z nadciśnieniem tętniczym lek obniża ciśnienie krwi zarówno w..

Concor Cor a alkohol

.. ...kurczliwości mięśnia komór ( efekt inotropowy ujemny ) i zmniejszenie objętości wyrzutowej i minutowej serca, zmniejszenie zużycia tlenu przez mięsień sercowy, zwiększenie przepływu wieńcowego i poprawa odżywienia mięśnia sercowego poprzez wydłużenie rozkurczu ( efekt lusitropowy ujemny..

Różnica miedzy ekstrasystolią a parasystolią komorową - Str. 2

.. ...( VT ) lub migotanie komór ( VF ). Ekstasystolia to nieprawidłowe, dodatkowe skurcze serca zaburzające jego rytm, powstające właśnie w prawej lub lewej komorze serca. Powstają na skutek zaburzenia „elektrycznych mechanizmów” w komórkach mięśnia sercowego na skutek..

Niedokrwienie serca

.. ...to skutek, tego że, komórki mięśnia sercowego nie są odpowiednio zaopatrzone w tlen i substancje odżywcze zalecane jest : Pokarm bogaty w witaminy /( warzywa/owoce/ ) Pokarm Bogaty w Ryby ( Dużo Magnezu ) błonnik / produkty typu chleb, zbożowe sód / węglowodany Skrobia ! ... i zalecane..

Niepokój, nierównomierne bicie serca, czy coś jest nie tak?

.. ...mechanizmów” w komórkach mięśnia sercowego na skutek m.in. napięcia układu nerwowego.Dodatkowe skurcze nadkomorowe i komorowe serca są zjawiskiem naturalnym zwykle nie są zauważalne, choć niektóre osoby mogą odczuwać je dość dotkliwie.U zdrowej osoby dorosłej może występować do..

Zastrzyki na zawał serca

Zastrzyki na zawał serca

.. ...zastrzyków może skłonić komórki mięśnia sercowego, aby naprawiły uszkodzenia powstałe na skutek zawału serca - informuje pismo Cell . Dojrzałe komórki mięśnia sercowego w normalnych warunkach nie potrafią się dzielić ani regenerować fragmentów tkanek, uszkodzonych przez chorobę. Jednak..