Komórki tłuszczowe

Komórki pochodzenia tłuszczowego regenerują serce po zawale

Komórki pochodzenia tłuszczowego regenerują serce po zawale

.. ...wieńcowe. Chirurdzy usunęli komórki tłuszczowe z brzucha każdego pacjenta i umieścili je w specjalnej maszynie w celu odseparowania komórek tłuszczowych od komórek macierzystych. Następnie badacze wybrali przypadkowo 10 osób, które przeszły zabieg wszczepienia komórek macierzystych...