Komórki zapalne

Wegetacja (skupisko bakterii i komórek zapalnych)

.. ...skupisko bakterii i komórek zapalnych, powstałe zwykle w przebiegu infekcyjnego zapalenie wsierdzia. Wegetacje rosną na płatkach zastawek serca. Mogą powodować trwałe uszkodzenia aparatu zastawkowego i są przez to przyczyną nabytych wad serca w postaci niedomykalności lub stenozy (..