Kompensacja

Kwasica

.. ...). Taki stan nazywamy kompensacją. Ocena równowagi kwasowo - zasadowej organizmu opiera się na wynikach badania gazometrycznego. Po za pH krwi istotne są także: stężenia dwutlenku węgla, jonów wodorowęglanowych oraz tak zwana luka anionowa, a także prężność tlenu i saturacja krwi..