Kontrapulsacja

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. Kontrapulsacja wewnątrzaortalna ( IABP - Intra - Aortic Balloon Pump ) jest metodą mechanicznego wspomagania krążenia. Kontrapulsacja wewnątrzaortalna polega na wprowadzeniu do aorty, poprzez tętnicę udową ( w pachwinie ), polietylenowego balonu, a następnie jego napełnianiu i opróżnianiu w odpowiednich..