Konwertaza

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

.. Inhibitory konwertazy angiotensyny ( ACE - I ) są grupą leków, których działanie polega na hamowaniu reakcji przekształcania angiotensyny I w angiotensynę II. Za przekształcenie AI w AII odpowiedzialny jest enzym nazywany konwertazą. Hamowanie konwertazy powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II a co za..

Perindopryl (Iprax, Prenessa, Prestarium, Noliprel)

.. ...z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny drugiej ( ACE - I ). Leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny drugiej, poprzez blokowanie enzymu konwertującego angiotensynę pierwszą do angiotensyny drugiej, zmniejszają stężenie angiotensyny drugiej i, co za tym idzie, ograniczają..