Konwertaza angiotensyny

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

.. Inhibitory konwertazy angiotensyny ( ACE - I ) są grupą leków, których działanie polega na hamowaniu reakcji przekształcania angiotensyny I w angiotensynę II. Za przekształcenie AI w AII odpowiedzialny jest enzym nazywany konwertazą. Hamowanie konwertazy powoduje zmniejszenie stężenia angiotensyny II a co za..

Enalapril (Benalapril, Enarenal, Ednyt, Enap, Enazil, Epril, Mapryl)

.. ...z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny II ( ACE - I ). Leki z tej grupy mają działanie wielokierunkowe, wykorzystywane są przede wszystkim w leczeniu nadciśnienia tętniczego ( zmniejszają stężenie angiotensyny II, która między innymi ma działanie naczynioskórczowe ), ostatnio..