Krążenie

Krążenie hiperkinetyczne

.. Krążenie hiperkinetyczne to stan, w którym, mimo niskiego ciśnienia tętniczego, objętość minutowa serca jest znaczna. Serce zwiększając częstość uderzeń i/lub silę skurczu kompensuje niskie ciśnienie układowe. Krążenie hiperkinetyczne ma miejsce na przykład w przypadku ciężkich zakażeń bakteryjnych krwi..

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)

.. Nagłe zatrzymanie krążenia ( NZK ) jest to stan potencjalnie odwracalny, konieczne jest podjęcie czynności reanimacyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że nagłe zatrzymanie krążenia może być pierwotnie spowodowane przyczynami poza sercowymi. W takich sytuacjach reanimacje nie przyniesie skutku, jeśli nie zostaną..

Krążenie oboczne

.. ...przypadkach wytwarza się krążenie oboczne, które pozwala na zastępcze ukrwienie danego narządu. Jest to niezwykle cenne zjawisko, pozwalające uniknąć groźnych powikłań wynikających z długotrwałego niedokrwienia. Krążenie oboczne może być również reakcją powodującą stany chorobowe...