Krążenie krwi

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...małego ( płucnego ) krążenia, lewe do wielkiego, przy czym obie połowy kurczą się stale równocześnie i wypychają tę samą ilość krwi. Każda z wymienionych wcześniej połów dzieli się z kolei na dwie części: mniejszą, górną, o cienkich ścianach, zwaną przedsionkiem ( atrium ), do którego..

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...Podstawową czynnością układu krążenia jest zapewnienie przepływu krwi w naczyniach. Fala depolaryzacji biegnąca przez mięśniówkę przedsionków i komór powoduje ich skurcz, faza repolaryzacji poprzedza ich rozkurcz. Układ krążenia jest niezbędny do zapewnienia następujących funkcji:..

Zespół Eisenmengera

.. ...Eisenmengera jest wysoki opór w krążeniu płucnym, który jest następstwem naczyniowej choroby płucnej. W zespole Eisenmengera dochodzi do rozwoju mięśniówki w ścianach naczyń krążenia płucnego. Wszystkie te zaburzenia powodują spadek wysycenia krwi tętniczej tlenem, co prowadzi do sinicy...

Tetralogia Fallota

.. ...czemu wzrastają opory w krążeniu dużymi i poprawia się przepływ płucny. Powikłania tetralogii Fallota. niewydolność prawej komory serca; infekcyjne zapalenie wsierdzia; napady anoksemiczne - krytyczne spadki stężenia tlenu we krwi. Rozpoznanie tetralogii Fallota. Rozpoznanie wady opiera..

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...przepływ przez naczynia krążenia płucne. Patologiczne połączenie pomiędzy szeroką zatoką wieńcową a lewym przedsionkiem powoduje obniżenie utlenowania krwi tętniczej. Badania diagnostyczne wykonywane w diagnostyce ubytku typu zatoki wieńcowej: badanie ECHO serca; EKG; zdjęcie..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...jest to choroba układu krążenia polegająca na stałym lub okresowym podwyższeniu ciśnienia tętniczego krwi powyżej wartości prawidłowych tj: 140/90 mmHg. Nadciśnienie tętnicze z reguły wykrywane jest podczas przypadkowego badania kontrolnego krwi. Największa częstość występowania..

No reflow phenomenom

.. ...zawsze skutkuje powrotem krążenia na poziomie tkankowym. Zjawisko no reflow objawia się przepływem krwi w udrożnionym naczyniu podczas gdy nie obserwuje się uniesienia odcinka ST w badaniu EKG ( niedokrwienie mięśnia ). Zamknięcie tętnicy wieńcowej powoduje drastyczne zmiany w..

Migotanie komór

.. ...mechanizmów zatrzymania krążenia i przyczyną nagłego zgonu sercowego ( NZK ). W przebiegu migotania komór w mięśniach i układzie bodźcoprzewodzącym serca panuje elektryczny chaos. Wynikiem tego jest desynchronizacja kardiomiocytów - komory serca jako całość nie kurczą się i nie pompują..

Atrezja zastawki trójdzielnej

.. ...dochodzi do niewydolności krążenia oraz wstrząsu kardiogennego. Leczenie jest uzależnione od typu wady, rozpoczyna się od operacji kardiochirurgicznej umożliwiającej dziecku przeżycie, to znaczy zapewniającej przepływ płucny i tym samym natlenienie krwi. Dalsze operacje naprawcze są..

Duszący kaszel

Duszący kaszel

.. ...także objawem zastoju w krążeniu płucnym w przebiegu niewydolności lewokomorowej serca, może również być obecny w przypadku zatorowości płucnej. Gdy pacjent zgłasza się z powodu kaszlu, lekarz zbiera dokładnie informacje na temat charakteru dolegliwości ( kaszel suchy, mokry,..

Krążenie hiperkinetyczne

.. Krążenie hiperkinetyczne to stan, w którym, mimo niskiego ciśnienia tętniczego, objętość minutowa serca jest znaczna. Serce zwiększając częstość uderzeń i/lub silę skurczu kompensuje niskie ciśnienie układowe. Krążenie hiperkinetyczne ma miejsce na przykład w przypadku ciężkich zakażeń bakteryjnych krwi..

Czynniki ryzyka zakrzepicy żył głębokich

.. ...zakaźne, niewydolność krążenia, choroby układu krwiotwórczego ( czerwienica prawdziwa, trombofilie ). W zależności od charakteru i ilości czynników ryzyka, profilaktyka wystąpienia zakrzepicy żył głębokich ogranicza się do odpowiedniego ułożenia chorego w łóżku, ćwiczeń fizycznych,..

Owrzodzenia podudzi

Owrzodzenia podudzi

.. ...na znacznie zaburzone krążenie krwi w zmienionym obszarze, nawet niewielki uraz może doprowadzić do powstania dużej, źle gojącej się rany. Owrzodzenia są najczęściej umiejscowione na przyśrodkowej powierzchni podudzia, nad kostką. Mogą jednak obejmować cały obwód golenie, mogą również..

Leczenie zachowawcze niedokrwienia kończyn dolnych

.. ...rozwinięcie się tak zwanego krążenia obocznego. W mięśniach powstają nowe naczynia, które omijają odcinki zwężenia tętnic i poprawiają zaopatrzenie w krew niżej położonych mięśni. Z leków podawanych w ramach leczenie zachowawczego należy wymienić preparaty aspiryny i tiklopidyny ( oba..

Tętno u kobiety ciężarnej

Tętno u kobiety ciężarnej

.. ...jest rozwinięcie się krążenia hiperkinetycznego. Wzrasta rzut serca, wzrasta również objętość krwi krążącej. Znaczna część kobiet odczuwa w czasie ciąży kołatania serca. Kontrolne EKG nie wykazuje jednak żadnych zaburzeń rytmu serca. Krążenie hiperkinetyczne wiąże się ze znacznym..

Budowa naczyń krwionośnych

.. Ludzki układ krążenia składa się serca oraz z naczyń krwionośnych: tętnic, żył oraz łączących ich sieci naczyń włosowatych. Naczynia są rodzajem przewodów, rur, jednak ich funkcja wykracza poza jedynie transport krwi z serca do narządów i z narządów do serca. Naczynia biorą także czynny udział w regulacji..

Hematokryt

Hematokryt

.. ...adaptacji układu krążenia kobiety ciężarnej do wymogów płodu. Inną często przyczyną spadku wartości hematokrytu ( wraz z spadkiem stężenia hemoglobiny i ilości czerwonych krwinek ) są stany niedokrwistości...

Nadciśnienie wrotne

.. ...krwi. Powoduje to rozwój krążenia obocznego, większa objętość krwi płynie między innymi przez żyły przełykowe i żołądkowe. Może do doprowadzić do powstania żylaków przełyku i groźnych dla życia krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego. Inną konsekwencją nadciśnienia wrotnego,..

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...nagły spadek wydolności krążenia ( lewokomorowa niewydolność serca często z obrzękiem płuc ). W badaniu elektrokardiograficznym obserwujemy najczęściej obniżenie odcinka ST. W obrazie ECHO lekarz może stwierdzić hipokinezę niedokrwionego fragmentu mięśnia sercowego. Potwierdzeniem zawału..

Cholestyramina (Vasosan)

.. ...wątrobowo - jelitowego krążenia kwasów żółciowych, organizm zostaje zmuszony do wyprodukowania ich dodatkowej ilości. Podstawowym składnikiem kwasów żółciowych jest cholesterol, jest więc on zużywany a jego stężenie we krwi spada. Bardzo istotne jest przestrzeganie zasad przyjmowania..

Medytacja obniża ciśnienie krwi

.. ...ryzyko chorób układu krążenia i może zastąpić wprowadzenie drugiego leku obniżającego ciśnienie. Pod tym względem medytacja transcendentalna okazała się skuteczniejsza niż inne techniki relaksacyjne, na przykład biofeedback. Na nadciśnienie cierpi około 30 procent Polaków. O nadciśnieniu..

Buraki obniżają ciśnienie krwi

.. ...magnezu, sodu i potasu. Picie surowego soku z buraków pomaga w wydalaniu kwasu moczowego z organizmu, pobudza krążenie i ułatwia przemianę materii. Buraki pomagają też leczyć anginę, grypę i przeziębienia...

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...zapobiegania chorobom układu krążenia. Należy więc uświadamiać ludziom, jak ważne są badania kontrolne, znajomość zasad zdrowego odżywiania, regularny wysiłek fizyczny i higieniczny tryb życia. *** Promowaniem i rozpowszechnianiem tej wiedzy w naszym kraju już od dwóch lat zajmuje się..

Łóżko dla chorych na serce

.. ...osób z niewydolnością krążenia. W niewydolności krążenia serce nie radzi sobie z pompowaniem krwi. U pacjenta pojawiają się obrzęki, a sprawność fizyczna drastycznie maleje. Niewydolność krążenia wymaga dobrej opieki kardiologicznej, a częste pobyty w szpitalu są kosztowne. Stąd pomysł,..

Immunoterapia chorób serca

.. ...niewydolnością układu krążenia - informuje Lancet . Z niewydolnością układu krążenia mamy do czynienia, gdy serce nie radzi sobie z pompowaniem dostatecznej ilości krwi. Powoduje to miedzy innymi łatwe meczenie się, zastój krwi i obrzęki. W niektórych przypadkach ma to związek z..

Sterole mogą zwężać zastawki serca

.. ...zapobieganiu chorobom układu krążenia mogą się osadzać na zastawkach serca i powodować zwężenie aorty - informuje Journal of Lipid Reseach ( JLR ). Zwężenie zastawki aorty ( AS ) wynika zwykle z gromadzenia się cholesterolu na zastawce oddzielającej lewą komorę od aorty - zaburza to..

Wcześniejsze przewidywanie zawałów serca

.. ...stanami chorób układu krążenia umożliwi nowa metoda, której koncepcję opracowują szwedzcy naukowcy z Uniwersytetu Uppsalskiego. Metoda, nad którą pracuje zespół badaczy opiera się na ocenie poziomu czterech protein w krwi osoby testowanej: traponin I, BNP, cysttin C oraz CPR. Zwiększona..

Niedobór witaminy D naraża mężczyzn na choroby serca

.. ...mieli chorób układu krążenia. Okazało się, że panowie, u których stwierdzono niedobory witaminy D ( tj. 15 nanogramów na mililitr krwi lub mniej ) byli bardziej narażeni na zawał w porównaniu z mężczyznami bez jej niedoborów ( 30 nanogramów lub więcej ). Zależność ta utrzymywała się..

Wysokie ciśnienie u starszych osób w chłodne dni

.. ...problemów z układem krążenia. A ponieważ częściej występują one u osób starszych, naukowcy apelują, aby bardzo zimną porą lekarze lepiej monitorowali ciśnienie krwi ludzi w podeszłym wieku, a gdy zajdzie potrzeba podawali leki na nadciśnienie. Jak przypominają badacze, przy niskiej..

Prace nad bezpieczniejszymi stentami wieńcowymi

.. ...osób z chorobami układu krążenia - informuje dr Tomasz Ciach z LIB. Jak wyjaśnił, zastosowane w stentach polimery nowej generacji - wydzielające leki i zbliżone budową do naturalnej wyściółki naczynia krwionośnego - zminimalizują prawdopodobieństwo ponownego zarośnięcia naczynia w..

Kolejne geny sprzyjające nadciśnieniu

.. ...zarówno serca i układu krążenia, jak i nerek. Rośnie także zagrożenie demencją - prawdopodobnie na skutek niedokrwienia mózgu. Geny wpływają na różnice w ciśnieniu krwi Małe różnice genetyczne między poszczególnymi osobami leżą u podstaw różnic w ciśnieniu krwi oraz ryzyku ataku serca i..

Bicie serca kluczowe dla rozwoju krwinek

.. ...co zdaniem autorów sugeruje, że bicie serca powodujące krążenie krwi oraz działające na ściany naczyń krwionośnych jest bezpośrednim czynnikiem biomechanicznym rozpoczynającym powstawanie komórek krwi...

Lecz nadciśnienie skutecznie

.. ...ryzykiem chorób układu krążenia - jeszcze częściej. Pozwoliłoby to wcześnie wykrywać nadciśnienie i szybciej wdrażać terapię. Za poważny problem w leczeniu tego schorzenia prof. Głuszek uznał fakt, że kontrolę ciśnienia krwi udaje się uzyskać w Polsce tylko u 20 proc. chorych...

Szampan może korzystnie wypływać na serce i układ krążenia

.. ...wpływ na serce i układ krążenia - wynika z brytyjskich badań, które publikuje pismo British Journal of Nutrition . Nasze badania wykazały, że picie około dwóch kieliszków szampana dziennie może korzystnie oddziaływać na czynność naczyń krwionośnych, w sposób podobny do czerwonego wina...

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

.. ...ryzyka chorób układu krążenia - wynika z pracy, którą publikuje czasopismo Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes . Choć już wcześniejsze badania wskazywały, że bierne palenie może szkodzić naczyniom krwionośnym u osób dorosłych, dotychczas nie było wiadomo, czy podobny wpływ..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 28

.. ...zabiegu zbadana, układ krążenia zdrowy, serduszko też, muszę teraz być pod stałą kontrolą i badać przepływy krwi u dziecka i czekać na szczęśliwe rozwiązanie : ) NIe dziwcie mi sie proszę bo zapewne tez na poczatku troszke panikowaliscie.ja jak dostane czestoskurczu i mam isc do szpitala..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 557

.. ...które łączę z słabym krążeniem krwi w mózgu ) i uczuciem wyczerpania pod koniec dnia ( które odczuwam jako problemy stres - serce ) to ten lek może mi pomóc? Chodzi mi,by nie wpłynął na moją psychikę za bardzo..bo tego się boję. Ale doczytałem,że przy przyjmowaniu leku może występować..

Acenocumarol i wskaźnik INR

.. ...Zabieg operacyjny w krążeniu pozaustrojowym z wykorzystaniem własnej krwi pacjenta 30.01.96r. - implantatio prothesis.v.mitralis CarboMedics 2. W poprzednim wyniku z dn.22.11.06 wskaźnik był 1.53 i acenocumarol brałam przemiennie 1/2 - 3/4 tabletki oraz pozostałe leki. Witam!! Sztuczną..

Chelatacja - Str. 4

.. ...poważnymi komplikacjami krążeniowymi, takimi jak zawał mięśnia sercowego, przebyty lub zagrażający udar mózgu czy bóle niedokrwienne kończyn. Wywołuje zjawisko zwane rewitalizacją - powrót do życia i proporcjonalnych do wieku sił życiowych - można wyczytać w internecie. Podobnie opisują..

Chelatacja - Str. 6

.. ...zapchana co powoduje brak krążenia krwi w nodze, najbardziej cierpi na tym stopa która jest chłodna i wygląda jak by była odmrożona. Tato dowiedział się o chelatacji zrobilismy wspólnie rozeznanie w internecie. czytalismy różne fora internetowe i wszedzie mozna spotkac zwolenników jak i..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm

.. ...niedotlenienie i niewydolność krążeniową. Zostałam odesłana do ŚlCChS w Zabrzu, gdzie leczę się do dzisiaj na kardiologii dziecięcej ( a jak!: ) ). Najpierw ( styczeń * 98 ) zrobili mi walwuloplastykę czyli po prostu balonikowanie, ale niestety podczas zabiegu pękła mi tętnica udowa i..

Dodatkowe skurcze - Str. 261

.. ...ziołowych usprawniających krążenie krwi, dotleniających mózg i uelastyczniających ściany naczyń krwionośnych. Zawiera m.in. miłorząb japoński, głóg, jemiołę itp. ) - 3 razy dziennie po 1 małej łyżeczce z 1 szklanką wody lub herbatki Sklerosan czy Sklerovit ( fix ) ok. 30 minut przed..

Wąskie naczynia krwionośne oka

.. ...codziennie.Na poprawę krążenia używał,,Venoforton - nalewkę ziołową,wyciąg z karczocha ,a od okulisty Vicebrol.Brał też koenzym Q 10.Teraz widzi o wiele lepiej,a przedtem szklanki na stole nie widział.Internista mu powiedział,że stan wzroku pozostaje w ścisłym zwiazku ze stanem..

Śmierć po chelatacji

.. ...zapchana co powoduje brak krążenia krwi w nodze, najbardziej cierpi na tym stopa która jest chłodna i wygląda jak by była odmrożona. Tato dowiedział się o chelatacji zrobilismy wspólnie rozeznanie w internecie. czytalismy różne fora internetowe i wszedzie mozna spotkac zwolenników jak i..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 31

.. ...brałam leki poprawiajęce krążenie. Był to ok 20 lat temu. Ale od tamtej pory nauczyłam się że mojemu organizmowi muszę pomagać robiąc wszystko co można aby poprawić krążenie. To mozg z braku odpowiedniego dokrwienia wysyła do ciała sygnały buntu. Ciepłe kąpiele, aspiryna, słońce i ruch...

Wsteczna perfuzja mózgu

.. ...niedotlenionych tkanek - z kolejną falą zaburzeń funkcjonowaniamózgu? stosowana np. przy operacjach tętniaka aorty wstępującej połączona z głęboką hipotermią a no to doktor Kowalski ładnie opisał - post OK..

Uszkodzania mózgu przy reanimacji po zawale serca

.. ...głowy Przy zatrzymaniu krążenia dochodzi do niedotlenienia wielu narzadów ( mózg jest szczególnie narażony ). Jeżeli był to rozległy zawał a więc dotyczył wielu dużych naczyń to rzeczywiście dopóki naczyń tych się nie udrożni to serce nie będzie pompować krwi dla innych narządów. Jest..

Rozległy zawał serca i problemy z oddychaniem

.. ...spadkobiercami chorób układu krążenia krwi czy nie wydolności serca, tzw.,,RYZYKO GENETYCZNE * . Głównie chodzi tu o osoby palące papierosy, z nadwagą i z nadciśnieniem tętniczym. Musimy pomyśleć czy nasz styl życia, który prowadzimy jest dla nas zdrowy. Jeśli nie to trzeba wybrać, albo..

Niewydolność zastawki tętnicy płucnej u 9-dniowego niemowlaka

.. ...na ogół zaburzenia w krążeniu krwi. W lewej komorze tłoczącej krew bogata w tlen do aorty, istnieje znacznie wyższe ciśnienie niż w prawej. W związku z tym w czasie skurczu częśc krwi z lewej komory przepływa pod wysokoim ciśnieniem przez ubytek do komory prawej, a następnie do płuc...

Dwupłatkowa zastawka aortalna i poszerzona aorta wstępująca - Str. 3

.. ...oczywiście, to operacja, w krążeniu pozaustrojowym, ale ta operacja dzisiaj, a 25 lat temu, gdy już mogłem ją mieć, to cała epoka w kardiochirurgii. Pozdrawiam Andrzej Witam, aorta wstępująca ma tendencje do zmiany rozmiarów pod wpływem np. ciśnienia krwi, tak więc gdy ciśnienie mamy..

Drentwienie palca u nogi - Str. 2

.. ...chodzi o prawidłowe krążenie... podobnie sprawa wygląda z obuwiem, jeśli jest za ciasne, jeśli wręcz * wbija * palce a stopa nie ma jak się poruszać - lepiej zrezygnować z takich butów. : - ) Bo można nabawić się problemów z krążeniem a nawet i krwiaka podpaznokciowego. Pozdrawiam a ja..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 929

.. ...cokolwiek powiedzieć na ten temat ale może ma to związek ze słabym krążeniem krwi. Nefri przecież wcale się nie użalasz. Piszesz tylko to co czujesz, a tak jest lepiej niż miałabyś to wszystko w sobie dusić...

Bypassy i udar mózgu

.. ...- skrzep w układzie krążenia jest przyczyną udaru. Lekarzem nie jest : - ), bo skrzep tworzy się poza naczyniem ( np. jak po przecięciu palca kilka kropli krwi spadnie na podłogę, to na podłodze stworzy się skrzep ). W naczyniu tworzy się skrzeplina lub zakrzep. Kolejna rzecz - podczas..

Niedomykalność mitralna i aortalna - co robić?

.. ...rozp.: Niewydolność krążenia. Kardiomiopatia spowodowana wadą i chorobą niedokrwienną. Utrwalone migotanie przedsionków. Niedomykalność zastawki mitralnej i aoralnej. Stan po zawale serca ( 1994 ). Nadciśnienie tętnicze II. Miał wykonane USG serca : LK : 8,3 - 7,2 Ao : 2,9 LP : 9,9 !!!..

Ciśnienie krwi po chwili rózne!

.. ...może jakies problemy z krążeniem ) chodzi o to, że pierwszy pomiar moze pokazac dosc wysokie cisnienie, a po chwili( ciagle w tej samej pozycji siedzacej ) na tej samej ręce pokaże już normalne albo niskie i potem moge mierzyc znow po chwili ale juz nie spada tylko utrzymuje sie ten..

Bole klatki i lewego barku

.. ...sugeruje problemy z krążeniem, ale bóle brzucha, zapalenie dwunastnicy, mrowienie w mięśniach( o ile dobrze rozumiem ), może być związane z grzybicą układową. Radzę zrobić badania kału i krwi na posiew min. w kierunku grzybów, w jakimś dobrym szpitalu. ja mialam podobne objawy a..

Zimno, słabo i podatno na wirusy

.. ...podatni na problemy z krążeniem. No dobrze, ale czemu to tak nagle na mnie spadło? - spytałem. W pewnym momencie nastąpiło potężne niedokrwienie i teraz organizm nie może powrócić do normy. Facet trafił, bo przed pojawieniem się tych wszystkich objawów dosyć ostro trenowałem - biegi,..

Problemy z sercem a czerwone ręce

.. ...sercem - to jest złe krążenie krwi.Nawet miałam ciśnienie niskie nogi sine ale to jest wszystko związane z sercem.Jak najszybciej radze ci iść do lekarza pozdrawiam . idz do lekarza , sam sie nie wyleczysz a bedziesz sobie co jakis czas przypisywal rózne choroby. Lekarz zrobi ci ekg ,..

Czy serce w ciąży się powiększa?

.. ...gdy zostanie wyłączone krążenie łożyskowe, serce kobiety zmniejsza się, ale w okresie laktacji nadal jest większe niż przed ciążą. Po porodzie zmniejsza się też ilość krwi krążącej w żyłach. Po rozwiązaniu zmiany hormonalne i zaburzenia krzepnięcia mogą sprowokować zakrzepicę. Dlatego..

Po by-passach

.. ...ciśnienie krwi, poprawisz krążenie, obniżysz prawdopodobieństwo a może nawet zapobiegniesz wystąpieniu zawału serca lub udaru niedokrwiennego mózgu. Jeśli jesteś zainteresowany mogę Ci pomóc mój e - mail ewa810@poczta.onet.pl Mąż miał by - passy w Szczecinie w październiku 2008. Od ponad..

Ucisk w glowie, szum w uszach, wysokie cisnienie, dziwny wzrok - Str. 2

.. ...nalewka poprawiająca krążenie mówgowe - Venoforton,też zawiera miłorząb,ale oprócz miłorzębu zawiera głóg,kasztanowiec,jemiołę.Wskazania: niewydolność krążenia mózgowego i obwodowego,poprawia stan ścianek naczyń krwionośnych,stosowany przy szumach usznych.Jemioła obniża ciśnienie.Aby był..

Ból głowy, drżenie rąk, zmęczenie, smutek, lekliwość

.. ...choroba związana z układem krążenia. Prosze o pomoc. Witaj przeczytałam to co piszesz o swojej dziewczynie miałam te same objawy bule głowy które się nasilały z tygodnia na tydzień przy tyn drżały mi ręce miałam mdłości po namowie mojego męża zgłosiłam się do lekarza po długich badaniach..

Mrowienia i drętwienia twarzy w okolicy szczęki, skroni, czoła

.. ...prostu wystarczy poprawić krążenie?na przyklad brac zioła wenoforton?a jak tam z cholesterolem? a moze ziolka na uspokojenie brac przez dłuzszy czas? a moze to nerwy - - - zbadac poziomy poszczególnych pierwiastków we krwi.Mg,K,Ca,P. jesli to nerwy,to kup se aspargin,magnez i..

Nerwica, depresja, a może problemy z krążeniem, tarczycą?

.. ...związanego z tarczycą lub krążeniem? a nie może zrobić badań na tacaycę? I z wynikami iść do lekarza?To chyba prostsze niż się zamartwiać. niech zrobi bad krwi OB,MORFOLOGIA,CRP,ELEKTROLITY i TSH,th3 i4 i z wynikami do lekarza,na forum nikt ci diagnozy nie postawi. a nie zrobił ty jej..

Kłucie i drganie mięśni nóg

.. ...jest ostra,poprawia krążenie i daje naturalne ciepło. jako stary reumatyk mogę na bóle ci polecić naturalny nie chemiczny lek sulfur żel.Smaruję nim stawy,po minucie ból mija.Dziala krótko ,ale przynajmniej człowiek sie nie truje chemią,. czy robiłes badania krwi w kierunku reumatyzmu?..

Krwiaki przy niewydolności serca

.. ...lekarzem te siniaki smarować arcalenem,wyciąg z arniki. babcia ma zniszczone sciany naczyń.Naprawić się to nie da. obawiam się,że naczynia babci są bardzo słabe wskutek wieloletniej choroby układu krążenia...

Fala duszności i zawroty głowy

.. ...cisnienie i poprawia krążenie krwi w żyłach.Jeszcze jemioła reguluje cisnienie. Aby obniżyć ciśnienie należy pić też skrzyp ciepły z sokiem z cytryny.Działa moczopędnie wypłukując sól z organizmu ,obnizajac tym samym cisnienie.Działa więc podobnie jak niektóre leki chemiczne.Ja myśle,ż e..

Szmery sercowe a ECHO serca

.. ...występują często w stanach krążenia hiperkinetycznego, których najczęstszymi przyczynami są niedokrwistość i nadczynność tarczycy. szmery serca u osób młodych powstające w wyniku szybkiego przepływu krwi przez aortę i tętnice płucną stwierdza się w pierwszej połowie skurczu serca...

Ból serca, duszności, uczucie zimna, zmęczenie.

.. ...z objawów? Mam słabe krążenie krwi, o tym warto wspomnieć. Pod koniec 2008 roku byłam w szpitalu, wykonano mi badania na serce, wszelkie EKG i inne.. nie wykazały one jednak nic niepokojącego jedynie * Nieznaczne odchylenia od normy, nie mające wpływu na zdrowie * , przypisano to..

PDA u noworodka

.. ...poważnych zaburzeń w krążeniu krwi, zwłaszcza jeśli przewód jest szeroki. U bardzo małych wcześniaków ( poniżej 2000g ) jest jedną z przyczyn kłopotów z oddychaniem i niewydolności krążenia, dzieci te niekiedy muszą być operowane już w pierwszych dniach życia. U części pacjentów objawy..

PFO Z PRZECIEKIEM ZAGRAZA ŻYCIU?

.. ...wiele lat nieprawdiłowym krążeniu krwi może wystąpic udar mózgu, dlatego najlepiej zamknąć ten otwór. Dzisiaj można to zrobic przezskórnie. Warto poradzić się kardiologa doświadczonego w prowadzeniu dorosłych z wrodzonymi wadami serca. Pozdrawiam i zapraszam na forum Fundacji Serce..

Zaburzenia krążenia

.. Zaburzenia krążenia to inaczej zaburzenia hemodynamiczne. Dotyczą one nieprawidłowego krążenia krwi w żyłach, tętnicach i w sercu - może ono być zbyt słabe lub całkowicie zablokowane. W organizmie może także dojść do przekrwienia w wyniku zablokowania odpływu krwi z danego miejsca. Takie blokady przepływu..