Krążenie płucne

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...uwagi na niedojrzałość krążenia płucnego, otwór ten jest konieczny do prawidłowego zaopatrzenia całego płodu w utlenowaną krew pochodzącą z łożyska. W chwili przyjścia na świat, wraz z pierwszym krzykiem, otwierają się naczynia płucne. Otwór międzyprzedsionkowy jest już zbędny. Zmiana..