Kręcz karku

Dystonia (ruchy dystoniczne)

.. ...dystonii jest kurczowy kręcz karku. Chory porusza głową wbrew własnej woli. Często są to napadowe, szybkie ruchy skręcania i zginania. Innymi odmianami dystonii są kurcz powiek i kurcz pisarski, który upośledza jedynie zdolność pisania nie obniżając sprawności żadnej z innych funkcji..