Krew

Hipoksja

.. Hipoksja jest określeniem stanu klinicznego, w którym utlenowanie tkanek jest niewystarczające. Powikłania układowe hipoksji czyli niewystarczającego utlenowania tkanek. Hipoksja objawia się sinicą centralną. Sinica występuje gdy ilość zredukowanej hemoglobiny we krwi włośniczkowej przekroczy 5g%. Hipoksja..

Nieprawidłowy spływ żył płucnych

.. Nieprawidłowy spływ żył płucnych to ciężka wrodzona wada serca. W wadzie tej żyły płucne nie uchodzą do lewego przedsionka, przez co lewa część serca nie pompuje utlenowanej krwi do aorty. W zależności od umiejscowienia ujścia żył płucnych wyróżnia się typ nasercowy, śródsercowy oraz podsercowy. W typie..

Gazometria

.. ...badania można pobrać krew włośniczkową ( z płatka ucha albo czubka palca ) ale bardziej wiarygodne wyniki otrzymuję się z krwi tętniczej. Pierwsze pobranie wykonuje zwykle technik laborant nakłuwając wybrane miejsce i pobierając kroplę krwi za pomocą specjalnej kapilarki ( bardzo..

Niedotlenienie

.. ...naczyń doprowadzających krew do danego obszaru, narządu ( mówimy wtedy o niedokrwieniu, częścią tego zjawiska jest właśnie niedotlenienie ), może również wynikać z niezadowalającą ilością tlenu dostarczanego przez krew. Może to być związane z niskim poziomem hemoglobiny, substancji..

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

.. MCHC to jeden z parametrów morfologii krwi obwodowej odnoszący się do opisu krwinek czerwonych ( erytrocytów ). MCHC to skrót od angielskiego: Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, czyli: średnie komórkowe stężenie hemoglobiny. Parametr ten powinien zawierać się w granicach od 32 do 36 g/dl krwi ( górne..

Krew w moczu (krwiomocz)

.. Obecność krwi w moczu może być objawem wielu poważnych chorób i zawsze wymaga konsultacji z lekarzem. Przyczyna krwiomoczu może dotyczyć samego okładu moczowego od nerek, przez moczowód do pęcherze moczowego i cewki moczowej. Należy zawsze wykluczyć uraz jednego z tych elementów. Krwiomocz może również być..

Lipemia

Lipemia

.. Lipemia to termin odnoszący się do zaburzenia stężenia lipoprotein we krwi. Pod uwagę bierze się głównie chylomikrony i VLDL - lipoproteiny o bardzo niskiej gęstości. Chylomikrony powstają w jelitach, zawierają głównie triglicerydy, mniej cholesterolu. Ich zadaniem jest transport tłuszczy zawartych w..

PDW (wskaźnik anizocytozy płytek krwi)

PDW (wskaźnik anizocytozy płytek krwi)

.. PDW to wskaźnik anizocytozy płytek krwi, czyli zróżnicowania płytek krwi ( trombocytów ) pod względem objętości. U zdrowego człowieka liczba płytek krwi ( PLT ) waha się w granicach 150 - 450 tys./ml. Płytki krwi powstają w szpiku kostnym z komórek prekursorowych zwanych megakariocytami. Średnia objętość..

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

.. Morfologia krwi obwodowej to badanie dostarczające podstawowych danych na temat trzech grup komórek znajdujących się we krwi: erytrocytów, czyli czerwonych krwinek ( tzw. strona czerwona ), leukocytów, czyli białych krwinek ( strona biała ) oraz trombocytów, czyli płytek krwi. Erytrocyty ( RBC - red blood..

Hematokryt

Hematokryt

.. ...powiedzieć, że wzrasta, gdy krew jest zagęszczona i maleje, gdy staje się bardziej rzadka. Stąd jedną z najczęstszych przyczyn wzrostu hematokrytu jest odwodnienie. Poważniejsze przyczyny wzrostu Ht to czerwienica prawdziwa ( choroba rozrostowa, w przebiegu której dochodzi do..

Budowa krwi

Budowa krwi

.. Krew składa się z osocze i elementów komórkowych. Osocze. W skład osocza wchodzą substancje takie jak czynniki krzepnięcia oraz równoważące ich funkcję składniki układu fibrynolitycznego, białka ( głównie albuminy ), hormony, lipidy, jony ( przede wszystkim sód, potas, magnez i wapń w odpowiednich stężeniach..

Bicie serca kluczowe dla rozwoju krwinek

.. Siły biomechaniczne odgrywają kluczową rolę we wczesnym rozwoju komórek krwi - informują naukowcy z USA na łamach pisma Nature . Zdaniem autorów badań, ich odkrycie powinno pomóc w opracowaniu metod różnicowania komórek macierzystych krwi na potrzeby terapeutyczne. Kiedy zaczyna bić serce rozwijającego się..

Ten sam gen odpowiada za atak serca i chorobę Alzheimera

Ten sam gen odpowiada za atak serca i chorobę Alzheimera

.. Naukowcy odkryli, że ten sam zestaw genów jest odpowiedzialny za atak serca jak i chorobę Alzheimera. Na zakończenie badania naukowcy opracowali genetyczne badanie mogące wykryć ryzyko obu chorób w młodym wieku. Jeden z koordynatorów badania podkreśla jednak, że geny te można określić na podstawie prostego..

Kreatynina

Kreatynina

.. Wzrost wartości kreatyniny powyżej normy jest wskaźnikiem pogarszającej się funkcji nerek ( powstającej ostrej lub przewlekłej niewydolności nerek ). Podwyższenie wartości kreatyniny następuje, gdy uszkodzone zostaje powyżej 50% czynnych nefronów w nerce. Tak więc wartość kreatyniny nie jest czułym..

Kardiolodzy odkryli nowy symptom ataku serca

Kardiolodzy odkryli nowy symptom ataku serca

.. Kardiolodzy z Centrum Zdrowia przy Uniwersytecie w Connecticut odkryli fragment białka, którego obecność we krwi może być zapowiedzią zawału serca. Doniesienia z najnowszych badań opublikowano 11 stycznia na łamach Journal of the American College of Cardiology . Caspase - 3 p17 we krwi świadczy o przyszłym..

Krew ma ponad 4000 składników

Krew ma ponad 4000 składników

.. ...naukowcy określili, że krew ludzka posiada ponad 4000 składników. Wcześniej znano tylko kilka z nich. Badania krwi w diagnostyce chorób. Do tej pory lekarze oceniali stan pacjenta na podstawie zaledwie 10 - 20 parametrów krwi. Badacze dowiedli, że takich składników we krwi jest co..

Zaburzenia krążenia

.. Zaburzenia krążenia to inaczej zaburzenia hemodynamiczne. Dotyczą one nieprawidłowego krążenia krwi w żyłach, tętnicach i w sercu - może ono być zbyt słabe lub całkowicie zablokowane. W organizmie może także dojść do przekrwienia w wyniku zablokowania odpływu krwi z danego miejsca. Takie blokady przepływu..