Krwiak

Ablacja

.. ...tętniak w miejscu wprowadzenia igły do naczynia; powikłania zakrzepowo - zatorowe; przejściowy lub trwały blok przedsionkowo - komorowy; przebicie ściany naczynia lub serca, krwawienie do jamy osierdziowej...

Krwiak mózgu

Krwiak mózgu

.. Krwiak mózgu to konsekwencja krwawienia śródmózgowego z pękniętego tętniaka jednej z tętnic mózgowych lub udaru krwotocznego w przebiegu najczęściej kryzy nadciśnieniowej. Stan ten potocznie nazywany jest wylewem do mózgu. Niebezpieczeństwo krwotoku mózgowego stwarza również nieodpowiednie stosowanie leków..

Objawy guza mózgu

Objawy guza mózgu

.. ...jednak raczej krwawień i krwiaków, niż guzów mózgu. Konkretne płaty i ich fragmenty odpowiadają za różne funkcje naszego organizmu: guz umiejscowiony w płatach czołowych może powodować zmiany zachowania chorego; guz w móżdżku będzie objawami się zaburzeniami chodu i równowagi; duży guz..