Kwas

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...Ospamax ), amoksycylinę z kwasem klawulanowym ( Amoksiklav, Augmentin, Curam, Forcid, Ramoclav, Taromentin ) oraz klindamycynę ( Clindacin, Clindamycin, Clindo, Dalacin C, Dalacin T, Klimicin ). Niekiedy objawy ze strony układu sercowo - naczyniowego mogą być zwiastunem choroby..

Leki przeciwpłytkowe

Leki przeciwpłytkowe

.. ...przeciwpłytkowych należą: Kwas acetylosalicylowy. Działanie przeciwpłytkowe tego związku polega na nieodwracalnym hamowaniu cyklooksygenazy płytkowej ( jeden z enzymów płytek krwi ). Zahamowanie cyklooksygenazy ( COX ) powoduje zmniejszenie syntezy tromboksanu A2 - związku chemicznego..

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...kontrapulsacji należy brać pod uwagę narastającą kwasicę metaboliczną i brak reakcji na leki. Najpoważniejszym problemem przy długotrwałym stosowaniu są powikłania zatorowe i infekcje. Tomasz Berus, UM Łódź..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...stosowanie preparatów kwasu acetylosalicylowego - np.aspiryny zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca u mężczyzn ze stabilną dławicą o 75% w ciągu 5 letniej obserwacji. Kwas acetylosalicylowy powinien być stosowany u wszystkich pacjentów z chorobą niedokrwienną serca -..

Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca

.. ...krwi. Występowanie dwóch czynników ryzyka pierwszego rzędu powoduje, że zagrożenie zawałem serca zwiększa się czterokrotnie, a występowanie trzech czynników pierwszego rzędu zwiększa to ryzyko 10 razy!..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...( zamiana z wolnych kwasów tłuszczonych - ang. FFA ) na glukozę - monosacharyd. Ogłuszony mięsień sercowy objawia się pogorszeniem kurczliwości trwającym przez kilka, a nawet tygodni po okresowym epizodzie niedokrwienia, mimo przywrócenia prawidłowej perfuzji ( krążenie na poziomie..

Dieta obniżająca poziom triglicerydów

Dieta obniżająca poziom triglicerydów

.. ...zawierają wielonienasycone kwasy tłuszczowe ( posiadające wiele wiązań podwójnych w strukturze biochemicznej. Zalecane jest ograniczenie spożycia mono - i disacharydów. Można także zwiększyć liczbę posiłków do 5 na dobę. W sytuacji gdy opisane metody dietetyczne nie przynoszą rezultatu..

Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska

.. ...wpływ nienasyconych kwasów tłuszczowych, co później potwierdziły badania naukowe. Nienasycone kwasy tłuszczowe zawierają w swojej budowie wiązania podwójne pomiędzy atomami węgla. Źródłem nienasyconych kwasów tłuszczowych dla człowieka jest dieta lub ich produkcja w organizmie z innych..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...morskich bogate jest w kwasy omega 3, które korzystnie wpływają na poziom lipidów we krwi. Wszyscy pacjenci z nadwagą powinni dążyć do jej redukcji. Regularny, umiarkowany wysiłek fizyczny powoduje wzrost frakcji HDL ( cholesterol o wysokiej gęstości ). Sterole i stanole roślinne...

Migdały, orzechy włoskie, laskowe a choroba niedokrwienna serca

Migdały, orzechy włoskie, laskowe a choroba niedokrwienna serca

.. ...zawierających nienasycone kwasy tłuszczowe. W jednym z badań przeprowadzonych przez American Heart Association grupa osób spożywających 30 gramów migdałów dziennie wykazała po miesiącu obserwacji średni spadek poziomu cholesterolu LDL o 4,4 % w stosunku do grupy będącej na tej samej..

Enzymy sercowe (markery martwicy mięśnia sercowego)

.. ...TnI ), dehydrogenaza kwasu mlekowego ( LDH ). Najbardziej swoisty dla zawału mięśnia sercowego jest wzrost stężenia troponin oraz aktywności CK - MB. Istotny wzrost tych parametrów obserwujemy w ciągu pierwszych 12 godzin ewolucji zawału. Najwcześniej, bo w ciągu pierwszych kilku godzin,..

Gazometria

.. ...oceniającym równowagę kwasowo - zasadową organizmu. Do badania można pobrać krew włośniczkową ( z płatka ucha albo czubka palca ) ale bardziej wiarygodne wyniki otrzymuję się z krwi tętniczej. Pierwsze pobranie wykonuje zwykle technik laborant nakłuwając wybrane miejsce i pobierając..

Cukrzyca

Cukrzyca

.. ...może doprowadzić do kwasicy ketonowej i do zgony chorego. Jedynym leczeniem jest podawania insuliny w zastrzykach ( lub w pompie ). Dawki i rodzaj insuliny dobiera się według wieku, wagi chorego i przede wszystkim odpowiednio do ilości i jakości spożytych pokarmów. Wykonywanie zastrzyków..

Chelatacja

.. ...związku zwanego EDTA ( kwas wersenowy ). Zdolność EDTA do wiązania się z metalami ciężkimi, takimi jak na przykład ołów, jest z powodzeniem wykorzystywane w leczeniu zatruć ciężkimi pierwiastkami. Kwas wersenowy łączy się z trucizną tworząc rozpuszczalne w wodzie kompleksy, które nasz..

Indapamid (Ipres long)

.. ...może zwiększać stężenie kwasu moczowego we krwi, stąd możliwe są napady dny moczanowej u ludzi cierpiących na tą chorobę. Indapamid zwiększa także stężenie glukozy we krwi, należy więc zachować szczególną ostrożność w stosowaniu tego leku u cukrzyków. Ipres long to handlowa nazwa..

Sole potasu (Kalipoz, Kaldyum, Kalimat, Kalium, Acespargin, Kalibit)

.. ...utrzymywaniu równowagi kwasowo - zasadowej i wodnej organizmu, w wielu procesach wewnątrzkomórkowych, enzymatycznych, metabolicznych. Wpływa na poprawne funkcjonowanie nie tylko układu sercowo - naczyniowego, ale także układu nerwowego i pracę mięśni. Preparaty zawierające sole potasu..

Wyciąg z ziela melisy (Nervosol)

.. ...czynnych miedzy innymi kwas walerianowy. Mieszanka ziołowa wspomaga również trawienie, ma działanie antyseptyczne. Istnieje możliwości wystąpienia reakcji alergicznych po zastosowaniu leku. Nervosol może także wchodzić w interakcje z innymi, przyjmowanymi lekami, stąd nie należy zażywać..

Fenobarbital (milocardin)

.. ...zgodnie ze wskazaniami lekarza. Milocardin to handlowa nazwa preparatu złożonego zawierającego fenobarbital, ester kwasu walerianowego oraz olejek miętowy i olejek chmielowy. Preparat ma postać kropel...

Ketoza

.. ...tłuszczów. Rozwija się kwasica metaboliczna. Kwasica ketonowa może być wywołana ciężkim zatruciem alkoholowym, głodzeniem, może również rozwinąć się w przebiegu śpiączki wątrobowej lub mózgowej. Typowo kwasica ketonowa jest związana z znaczną hiperglikemią i brakami insuliny w przebiegu..

Nadżerki żołądka

.. ...gromadzący się w żołądku, kwas solny drażni odsłonięte przez nadżerkę zakończenia nerwowe. Posiłek neutralizuje kwas, dlatego przynosi ulgę. Badaniem diagnostycznym z wyboru jest gastroskopia. W czasie tego badania lekarz nie tylko może dokładnie obejrzeć błonę śluzową żołądka, ale także..

Kwasica

.. Kwasica jest to stan, w którym pH krwi spada poniżej wartości 7,35. Odpowiednie pH krwi jest absolutnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu, stąd jest ono zabezpieczone specjalnymi buforami. Możliwa jest sytuacja, w której o nadmiernym zakwaszeniu organizmu świadczą odchylenie od..

Zespół Gilberta

.. ...czerwonych krwinek, z kwasem glukuronowym. W ten sposób z bilirubiny wolnej powstaje bilirubina sprzężona. Może ona być wydalona z organizmu, gdyż jest rozpuszczalna w wodzie. U ludzi z zespołem Gilberta proces sprzęgania jest niewydolny, stąd w pewnych sytuacjach ( wysiłek fizyczny,..

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

.. ...( obojętno, zasado i kwasochłonne ), limfocyty oraz monocyty. U dorosłego człowieka granulocyty stanowią około 70%, limfocyty około 30%, monocyty 4 - 8%. Proporce ulegają zachwianiu w różnych chorobach, przede wszystkim w infekcjach. Przesunięcia we wzorze odsetkowym są niezmiernie..

Migotanie przedsionków u ciężarnych

Migotanie przedsionków u ciężarnych

.. ...zatorowym. Stosuje się kwas acetylosalicylowy ( aspiryna w odpowiedniej dawce ) oraz acenokumarol. W pierwszym trymestrze ciąży i w ostatnim miesiącu przed planowanym rozwiązaniem stosuje się heparynę...

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

.. Kwas acetylosalicylowy jest popularnie nazywana aspiryną. Aspiryna w zasadzie jest to nazwa firmowa zastrzeżona przez pierwszego producenta, firmę Bayer. Kwas acetylosalicylowy należy do niesterydowych leków przeciwzapalnych. Mechanizm działania leku polega na nieodwracalnym blokowaniu jednego z enzymów..

Homocysteina

.. ...Homocysteina jest aminokwasem powstającym w procesie rozpadu metioniny. Jej prawidłowy poziom we krwi powinien zawierać się w przedziale 5 - 15 mikro - mol/ml. Stężenie homocysteiny zmniejsza przyjmowanie kwasy foliowego i preparatów witaminy B. Podwyższony poziom tego aminokwasu..

Clopidogrel (Klopidogrel, Aprelex, Plavix, Zyllt)

.. ...podaje się go wraz z kwasem acetylosalicylowym. Oba leki mają podobny efekt terapeutyczny, różnią się jednak mechanizmem działania, stąd ich jednoczesne stosowanie jest w niektórych sytuacjach korzystne. Clopidogrel jest lekiem dość dobrze tolerowanym przez organizm...

Objawy cukrzycy

.. ...drożdżakowe zmiany skórne ( np. pod piersiami lub w pachwinach ) oraz zakażenia układu moczowego. Zdarza się, na szczęście rzadko, że pierwszym objawem cukrzycy typu pierwszego jest kwasica ketonowa i śpiączka...

Leczenie przeciwkrzepliwe

.. ...stosując takie leki jak kwas acetylosalicylowy, tiklopidyna, klopidogrel czy abciksimab. Pierwszy preparat należy do niesterydowych leków przeciwzapalnych. Wszystkie leki z tej grupy w mniejszym lub większym stopniu wpływają na krzepliwość krwi, zmniejszając ją poprzez blokowanie enzymu..

Budowa krwi

Budowa krwi

.. ...limfocyty, granulocyty kwasochłonne, zasadochłonne oraz obojętnochłonne i monocyty. Każda z tych populacji wykonuje ściśle określone funkcje w układzie odpornościowym człowieka. Trombocyty. Trombocyty, czyli płytki krwi, wraz z osoczowymi czynnikami krzepnięcia odpowiadają za prawidłową..

Fibraty

.. ...przykład z żywicami lub kwasem nikotynowym. Czasem sytuacja kliniczna wymaga jednoczesnego podawania fibratów i statyn, zwiększa to jednak ryzyko wystąpienia działań niepożądanych obu tych grup. Przykłady fibratów: fenofibrat ( Lipanthyl, Fenoratio, Apo - Feno ), ciprofibrat ( Lipanor )..

Cholestyramina (Vasosan)

.. ...Wiąże się z obecnymi tam kwasami żółciowymi i zapobiega w ten sposób ich wtórnej resorpcji. Dochodzi do przerwania wątrobowo - jelitowego krążenia kwasów żółciowych, organizm zostaje zmuszony do wyprodukowania ich dodatkowej ilości. Podstawowym składnikiem kwasów żółciowych jest..

Buraki obniżają ciśnienie krwi

.. ...żołądka, gdzie pod wpływem kwasu solnego powstaje tlenek azotu. Część azotynów przedostaje się bezpośrednio do krwioobiegu. O nadciśnieniu mówimy wtedy, gdy ciśnienie krwi pacjenta jest wyższe lub równe 140/90 mm Hg ( milimetrów słupka rtęci ). Podwyższone ciśnienie krwi jest przyczyna..

Niedobór witaminy D naraża mężczyzn na choroby serca

.. ...zamieszkania, spożycie kwasów tłuszczowych omega - 3, poziom dobrego i złego cholesterolu oraz trójglicerydów. Niedobory witaminy D wiąże się z coraz większa liczbą chorób oraz z ogólnym ryzykiem zgonu. Wyniki naszych badań dowodzą, że są one ważnym czynnikiem ryzyka zawału serca -..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...przeciwzakrzepowego ( pochodna kwasu acetylosalicylowego ), leku obniżającego cholesterol z grupy statyn, leku z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny lub blokera receptora angiotensyny oraz leku z grupy beta - blokerów. Część pacjentów otrzymywała iwabradynę, a część placebo. Po 19..

Polskie masło z kwasami omega-3 obniża ryzyko zawału serca

.. ...Polsce masła wzbogaconego kwasami tłuszczowymi omega - 3, które pochodzą z tłuszczu ryb morskich, rozpocznie Spółdzielnia Mleczarska Sudowia w Suwałkach ( Podlaskie ). Ma ono zawierać 82 proc. tłuszczu; 81 proc. tłuszczu mlecznego oraz 1 proc. tłuszczu rybiego omega - 3. Kwasy te..

Nadciśnienie tętnicze a sól

.. ...Polskie Młyny . Prof. Marek Naruszewicz z Pomorskiej Akademii Medycznej rozesłał tysiące listów do piekarzy z całego kraju, namawiając ich do dodawania do chleba korzystnego dla zdrowia kwasu foliowego...

Wino korzystniejsze na serce niż ryby

.. ...wina dziennie, poziom kwasów omega - 3 we krwi, które maja bardzo korzystny wpływ na serce jest wyższy, niezależnie od tego, jaką ilość ryb spożywają. Kwasy Omega - 3 znajdują się w tłustych ryb, takich jak łosoś i makrela, ale jednak jak się okazuje, podobne właściwości zdrowotne ma..

Prace nad bezpieczniejszymi stentami wieńcowymi

.. ...oparty o kopolimery kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Produkty jego degradacji są identyczne ze związkami naturalnie występującymi w blaszce miażdżycowej - tłumaczy. Budowa drugiego polimeru jest niemal identyczna z białkami naturalnymi, dzięki czemu nie wywołuje reakcji obronnej..

Długotrwały stres zwiększa ryzyko choroby serca u dzieci

.. ...cholesterolu oraz wolnych kwasów tłuszczowych w organizmie, przy jednoczesnym spadku poziomu żelaza. Może przyspieszać procesy miażdżycowe i występowanie zmian w naczyniach i mięśniu sercowym, a także przyczynić się do powstania zatoru tętniczego i w konsekwencji - zawału serca lub udaru..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 6

.. ...pierwszym rzucie zaleca się kwas acetylosalicylowy czyli właśnie aspiryna, polopiryna, acard itp, oraz acenokumarol i jemu podobne, czyli leki blokujące działanie witaminy K. Witam! Jestem już po ablacji, która odbyła się w IK Anin. sądzono,że mam zespół WPW, ale podczas bad...

Echo serca - Str. 58

.. ...dzrobieniem poziomu b12 i kwasu foliowego - może to jest powodem problemów z sercem - interniści nic nie mówią, poza tym że powinnam pobyc na obserwacji w szpitalu ale mam dziecko i nie moge sobie na to pozwlić. Czekam na wizyte u kardiologa po tym echo ale to troche jeszcze potrwa,..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 61

.. ...Witamina B6 0,038 mg 1,91% Kwas foliowy 7,35 mcg 1,84% Witamina B12 0,097 mcg 1,62% Biotyna 1,47 mcg 0,49% Kwas pantotenowy 0,147 mcg 1,47% Fosfor 2,058 mg 0,205% Magnez 3,088 mg 0,772% Cynk 0,047 mg 0,313% Miedź 0,006 mg 0,294% Chrom 0,147 mg Mangan 0,25 mg Molibden 0,294 mg Sód 12,35..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 129

.. ...dobra rzecz na bazie kwasu mlekowego. Mam nadzieje, że pomoże. uważajcie, bo ja nabawiłam się przez nerwiće odmiecznikowego zapalenie narek. Lekarz stwierdził, że to skutek nerwicy. A tak poza tym, to te fora są super... Dobrze mieć Was wszystkich przy sobie. POZDRAWIAM Mnie czytanie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 356

.. ...najbliższej przyszłości. Tylko kwas foliowy i inne witaminki. Jakoś mnie to nie przeraża , może dlatego, że teraz czuje się dobrze i od paru dni nie miałam ataku. Mam juz jedno dziecko i w czasie tamtej ciązy nie męczyły mnie tego typu dolegliwości, wróciły ze zdwojoną siła po porodzie...

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 574

.. ...ciągle jest podrażniany kwasami żoładkowymi z wymiotów. Dziewczyny jak Wy poradziłyście sobie z nerwica? Ja strasznie się poddaję, brakuje mi tej siły, która pozwala walczyć.Nie pracuję zawodowo, własciwie od 6 lat siedzę w domu po studiach i chyba ze względu na astmę i nerwicę póki co..

Migotanie przedsionków - Str. 2

.. ...pisze o diecie o aminokwasach witaminach, a zapomina o tłuszczach które są podstawą w kardiologii. Złe ( omega6, omega9 ) w nadmiarze powodują podniesienie cholesterolu, trójglicerydów miażdżycę i wiele innych chorób.Dobre ( omega3 ) niwelują to, co popsuły te pierwsze. W Łodzi..

Chelatacja

.. ...dożylne podawanie EDTA ( kwas wersenowy ) spowoduje odwapnienie blaszki miażdżycowej, co miałoby przyczynić się do cofania się zmian miażdżycowych. Założenie to jest sprzeczne z obecną wiedzą na temat miażdżycy i nigdy nie zostało poparte dowodami naukowymi. W przeprowadzonych badaniach..

Chelatacja - Str. 5

.. ...niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych NNKT, określanych też jako witamina * F * - pasta doktor Budwig. Zachęca się też takie osoby do stosowania oleju z wiesiołka dwuletniego. Jeśli ponadto chorego na to stać, i chciałby wyprzedzić w czasie efekt leczniczy pasty doktor Budwig..

Chelatacja - Str. 9

.. ...gdzie zakupuje waszmość kwas wersenowy. Dla wiadomości kolegów: dzisiaj rozmawiałem z koordynatorem krajowym prof.dr nauk med.Opolskim oraz z e specjalistami z Ministerstwa Zdrowia.Obiecują,że skończyły się czasy dla oszustów, A tak weselej - może opracował pan chelatację dowcipną????..

Chelatacja - Str. 12

.. ...swoim składzie m. innymi kwas wersenowy. Podkreślam - kwas wersenowy był jednym ze składników. Przekomarzałam się nawet z JanemP na tym forum, gdyż próbował mnie przekonać, że tylko i wyłącznie chelatacja dożylna ( kwas wersenowy )jest skuteczna. Czy w ogóle sam kwas wersenowy ( EDTA )..

Trigly to trójglicerydy?

.. ...odpowiedniej diety bogatej w kwasy omega - 3 ( np. dieta rybna ) i leczenia farmakologicznego. jeśli jest to wynik przy normie do 140 to dieta powinna wystarczyć. Warto jednak jak wspomniałam wynik powtórzyć a jeśli również wyjdzie podwyższony to kontrolować okresowo. Wysoki poziom..

Potas - czemu go tak mało?

.. ...w szpitalu z powodu kwasicy cewkowej ( od nerek ), to on powoduje u mnie duze ubytki potasu biore 6 tabletek dzienie kaldyum a moj poziom potasu to 4,1 co by bylo gdybym go nie brala?? wtedy mam 3 - 3,2 no i oczywiscie jazde z sercem, zastanawia mnie tylko to ze nawet jak mam potas okolo..

Ablacja - kompendium wiedzy

.. ...zmęczenia, jakby jakiś kwas mlekowy chciał go od środka rozerwać. Po podaniu sprawdzają, czy występuje jeszcze jakieś dodatkowe przewodzenie, czy należy się do grupy osób znanej nam z częstych kontaktów a nazywanej szumnie - zdrowymi. W olbrzymiej ilości przypadków wkraczamy w świat..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 9

.. ...moczanowa? - miałam juz kwas moczowy - ok8/ja też miałam z tym problemy - to błędne koło - i są to prawdopodobnie skutki brania pozostałych leków - czy się mylę? - z Twoja diagnozą - oczywista jest renta - niestety.Pozdrawiam Maria/Tomek ma chyba nas dosyc!/ Maria38 - tez jestem po..

Rak płuc (przerzuty z piersi)

.. ...olejem lnianym.oraz kwasem dwuchlorooctowym.Z tym że 3 i 5 nieco ryzykowne ale i tak mniej niż oficjalna chemioterapia a chyba jednak zdecydowanie bardziej skuteczne - zwłaszcza jakby zastosowało się wszystkie na raz. witam was serdecznie, jest pewien pan w szczecinie nazywamy go , dobry..

Szybkie tętno - Str. 13

.. ...). Olej tem ma b.duzo kwasów nienasyconych,które działaja na serce antyarytmicznie i chyba zwalniają puls,nastepnie kupcie i bierzcie linocoplex 2 razy dziennie i jedzcie orzechy włoskie i orzechy brazylijskie( należy jeść duzo tych orzechów ) oraz pijcie dużo wody.Mnie ta dieta bardzo..

Ból w mostku najczęściej po najedzieniu (obżarciu)

.. ...zgagę i odbija mi się kwasami żołądkowymi.Ogólnie jestem zdrowy.Mam 25 lat. Waga 90 kg. Chodziłem na siłownię ale na czas wakacji zaprzestałem treningów i jeżdzę tylko na rowerku stacjonarnym codziennie.Ból nie wystepuje po wysiłku lub w czasie wysiłku. Spróbuj poszukać w internecie pod..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 3

.. ...oprocz nerwicy oczywiscie kwasice, ktora polega na tym ze mam za malo potasu, magnezy,sodu w krwi natomiast wydalam go strasznie duzo w moczu odtego moga byc te wszystkie objawy ale z tego co wiem robilam juz kiedys badania na ten drugi dzien i wyniki w normie biore juz od kilku..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 14

.. ...dochodzi dodatkowo tzw. kwasica oddechowa która jeszcze bardziej obniża poziom magnezu i panika gotowa! Nie wiem czy dobrze kombinuję bo lekarzem nie jestem tylko chemikiem. Muszę to zweryfikować przez badania na poziom magnezu we krwi. I tak mi teraz przychodzi do głowy pytanie czy..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 15

.. ...zaintrygowała mnie Twoja kwasica. Muszę to dokładnie zbadać u siebie. Ty, jak dobrze rozumiem, masz kwasice od nerek. Stąd pewnie Twoja * nerwowość * na co dzień po zjedzeniu posiłku, prawda? Nie wiem czy dobrze rozumuję ale u Ciebie trójglicerydy może są obniżone przez kwasicę, bo..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 31

.. ...niestrawione jedzenie plus kwasy żołądkowe.Ma ona negatywny wpływ na szkliwo zębów i może podrażniać migdałki.Mi czasem dochodziła aż do nosa.Nieprzyjemne to i uciążliwe.Jeśli nie możesz łykać tabletek to ustaw sobie dietę.Musi być oczywiście lekkostrawna.No i nie wolno Ci pić napojów..

Kardiolodzy na temat chelatacji

.. ...poproszę o interwencjE kwasem wersenowym,która jest bardzo skuteczna.Jeżeli chciałbys coś wiedzieć na temat chelatacji poczytaj pisma naukowe.Dla mnie osobiście terapia chelatowa jest oszustwem i powinna być prawnie ścigana.Pewnie doczekam sie tego,gdzuż osobiście powiadomiłem organy..

Nerwicowcy a co z alkoholem?

.. ...szpitalu swierdzili u mnie kwasice metaboliczna inaczej ewkowa od nerek z hypokaliemia: - ( , u mnie jest klopot z potasem i bedzie juz niestety Witaj. może Cię zmartwię ale przy nerwicy i lekach, zresztą nawet wtedy kiedy jescze ich nie brałam powypiciu alkoholu - tragedia, nie..

Chelatacja uwagi, spostrzeżenia pozytywne i złe

.. ...EDTA Na2, sól dwusodowa kwasu etylenoczteroaminooctowego Wzór chemiczny: C10H14O8N2Na2•2H2O Masa molowa: 372,40 Numer CAS: 6381 - 92 - 6 Numer WE: 205 358 3 Zastosowanie: przemysł chemiczny Właściwości: Postać : ciało stałe krystaliczne Barwa: biała z dopuszczalnym odcieniem..

Pytania do lekarza, bo to bigeminia z Holtera?

.. ...p/zakrzepowa ( na pewno kwas acetylosalicylowy na stałe ) ticlopidyna , a najlepiej plavix ( ale wada diabelnie drogi ) co najmniej miesiac ( niektorzy zalecaja rok ) po zabiegu. Przy migotaniu przedsionków warto pomysleć o włączeniu acenokumarolu Na pewno należy drozyc leczenie po..

Skąd wysokie trójglicerydy? 225 mg co robić? - Str. 3

.. ...Hepatil, Hepa - Merz 3. kwas tiazolidynokarboksylowy - np. Heparegen, Hepacom 4. fosfolipidy z nasion soi - np. Essentiale Forte, Esseliv Poczytajcie ulotki. Powodzenia! Do Andrzeja Jeśli miałabym tak * niskie * trójglicerydy jak Pan to zapewne tez bez lekarzy bym sobie poradziła...

Skąd wysokie trójglicerydy? 225 mg co robić? - Str. 4

.. ...LECYTYNA OCZYWIŚCIE, KWASY OMEGA - 3 ,6 działają super, mojemu mężowi zbiły na 520 przy 1.650 kuracja kilka miesięcy , przed badaniem najlepiej nie jeść 12 - 14 godzin to b. ważne, i dalej z tym walczymy bo 520 to jeszcze nie taki wynik jak powinien być. pozdrawiam i życzę dużo zdrowia..

Skąd wysokie trójglicerydy? 225 mg co robić? - Str. 6

.. ...Aha - - jem lecytyne i kwasy Omega - 3 ( przynajmniej tak napisane na opakowaniu ). Lubie warzywa ale nie owoce Napisalem to troche prowokacyjnie - - ci z wielkimi wynikami powinni cos na pewno zrobic. Ale ci z takimi jak ja - - spokojnie z elsperymentami na sobie i z nabijaniem kasy..

Kwasica metaboliczna lub cewkowa

.. ...osobami cierpiacymi na kwasice, ja dowiedzialam sie o niej w marcu tego roku, czekam na odpowiedzi naprawde nikt tego nie ma? zapraszam panią p Basiu na moje gg moja kolezanka współpracuje z lekarzani różnych specjalności podam pani do niej kontakt moje gg 9841224 Pozdrawiam. Witam. Moja..

Chelatacja na plus

.. ...dożylne podawanie EDTA ( kwas wersenowy ) spowoduje odwapnienie blaszki miażdżycowej, co miałoby przyczynić się do cofania się zmian miażdżycowych. Założenie to jest sprzeczne z obecną wiedzą na temat miażdżycy i nigdy nie zostało poparte dowodami naukowymi. W przeprowadzonych badaniach..

Alveo faktycznie pomaga?

.. ...szybsze wydzielanie kwasu mlekowego z mięśni i serca i lepsze odżywianie wszystkich tkanek 6.Większą odporność przeciw obciążeniom i chorobom: # Działa tonizująco i immunomodulująco # Posiada działanie przeciwalergiczne przeciwzapalne, antybakteryjne i antywirusowe # Ma działanie..

Niedobór potasu

.. ...i okazalo sie ze to kwasica metaboliczna - nie lekcewaz tego! Barbaro a jak niski potas miałas? Ja tez mam niedobór najnizszy miałam 3,49. Jakie sa jeszce objawy kwasicy metabolicznej? pozdr spotkałam sie z opinia ze potas moze ginac pod wpływem stresu . mialam potas 3,2 bez lekow, a jak..

Dieta wysokotłuszczowa (ketoza) a serce

.. ...może doprowadzić do zakwaszania organizmu, może także przyczyniać się do powstawania miażdżycy, skoro na ketozie można zbić cholesterol?? Czy miażdżyca powstaje tylko przy zwiększonej ilości związków cholesterolowych?? Byłbym wielce rad, gdyby ktoś łaskawie zechciał się cośkolwiek..

Woda w worku osierdziowym u nastolatki

.. ...pepsyna owrzodzenie kwas solny komórki okładzinowe Helicobacter pylori gastryna endoskopia dwunastnica choroba wrodzona brzuch pompa protonowa Komentarzy: ( 0 ) skomentuj Helicobacter pylori. to bakteria taka ona spowodowala u mojego narzeczonego zapalenie pluc i uszkodzila dwunastnice i..

Dodatkowe skurcze - Str. 100

.. ...tarczycy,zasadowica lub kwasica organizmu,niedobor zelaza,czasem inne zaburzenia endokrynologiczne,hormonalne,zmiany naciekowe na sercu po anginach,ropnych zebach,bolerioza,i inne paskudztwa,czy nawet nieprawidlowa autoagresja wlasnych cial obronnych w stosunku do wlasnych komorek..

Dodatkowe skurcze - Str. 143

.. ...aspat gamma gt cpk - mb kwas moczowy igg,iga,igm nt - proBNP mioglobina hsCRP - ilosciowo no ewent boleriozke: ) troponinka tylko przy podejrzeniu zawaliku, aso - czy cialko z paciorkowcem nie walczy posiew z gardziola zrob i styknie..; ) dla niedowiarkow,opieprzaczy i kpiarzy: Pozornie..

Dodatkowe skurcze - Str. 186

.. ...Potrzebna by nie powstała kwasica, ale przy 80 gr to nie grozi raczej: ) mnie osobiscie pomogły omega - 3 i dieta z ryb, drobiu, warzyw, oliwy, niewielkich ilości węglowodanów złozonych. wyniki cholesterolu po roku takiej diety mnie zaskoczyły, pozytywnie! po prostu czasem rozwiązania są..

Dodatkowe skurcze - Str. 246

.. ...* ? Słyszeliście że kwasy omega 3 mogą wpływać na poprawę elektryki w sercu? Jednym z bzdetów jakie wszem i wobec trąbią przemysłowcy rybni to że najlepszym źródłem omega3 są ryby, a to nie prawda. Omega3 bardzo łatwo ulegają rozpadowi i utlenianiu w średniej temperaturze i są wrażliwe..

Skurcze dodatkowe w nerwicy

.. ...niedawno wykrytej choroby kwasicy metabolicznej, zrezygnowalam z wzsystkiego co najlepsze z picia kawy, piwa, drinkow, papierosow, coli, nawet nie pijam mocnej herbaty - to jakas paranoja!!! najgorsze jest to ze cale moje zycie kreci sie wokol serca i jego bicia wpedzam w to cala swoja..

Zespół WPW kwalifikuje się do renty inwalidzkiej?

.. ...tak, boje sie ze mnie czeka to samo tez mam uszkodzone nerki mam kwasice cewkowa mam uszkodzone cewki i kanaliki w nerkach oraz uposledzone zageszcanie i zakwaszanie moczu, do tego klopoty z sercem : - (..

Niedomykalność zastawki trójdzielnej stopnia 1 (2)

.. ...sercem znalezli jeszcze kwasice cekowa inaczej metaboliczna z hypokaliemia czy za niskim potasem oporna na leczenie farmakologiczne...........mam bole w klatce piersiowej ale dodam ze w styczniu tego roku co rowzniez bylo dla mnie szokiem lekarze stwierdzili ze mam skolioze..

Niedomykalność zastawek

.. ...dlatego ze mam oprocz tegp kwasice metaboliczna, zalamalam sie tym wszystkim szlam do szpitala celem wyjasnienia ciagle niskiego potasu jak sie pozniej okazalo powodem jest ta kwasica a do tego jeszcze te serce nim przejmuje sie najbardziej. Tez mam dodatkowe skorcze ich nienawidze..

Czy nerwica serca może zabić?

.. ...ze mam nie dosc jakas kwasice metaboliczna to jesczze cos z platkiem zastawki mitralnej oraz niedomykalnosc I stopnia trezch zastawek co ujawnij dopieo doppler, pozdrowienia Basia na początku choroby robilem i wyszło dobrze,ale wydaje się mi że mam coś z zastawkami bo często jak się żle..

Hipercholesterolemia u dziecka

.. ...mu niezbędne porcje kwasów tłuszczowych Omega - 3 i Omega - 6, pozwalające na uregulowanie gospodarki tłuszczowej w organiźmie. ps. Owa pasta ma przyjemny orzechowy smak, co niewątpliwie zyskuje na atrakcyjności w podniebieniu młodego człowieka. Życzę spokoju ducha. zuzanna30, 2008 - 03..

Krew i mocz - co oznaczają te wartości?

.. ...segmentoeane 56% granulacyty kwasochłonne 5% Limfocyty 36% Monocyty 1% Mocz: barwa żółta przejrzystość zupełna PH 5 ciężar właściwy 1,020g/ml Białko 25 mg/dl glukoza ujemny bililubina 1,o mg/dl ulurunina w normie ciała ketanowe 5mg/dl leukocyty ujemne erytrocyty ujemny osady..

Kwas foliowy a serce

.. ...)to nie za dużo? Moja pani kardiolog chyba przesadziła...Ostatnio dowiedziałam się,że osoby chore na nowotwór leczy się właśnie takimi dawkami i trochę mnie to przybiło... Co Wy sądzicie o dawce kwasu?..

Jakie pokarmy mają wpływ na krzepnięcie krwi?

.. ...Ketoprofen Klofibrat Kwas acetylosalicylowy Kwas nalidyksowy Kwas nikotynowy Metronidazol Naproksen Omeprazol Piroksykam Propylfenazon Propafenon Sulfonamidy Tamoksyfen Testosteron i steroidy anaboliczne L - tyroksyna Tiklopidyna Tolbutamid Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne Tabela..

Zastawki, zespół Barlowa - wada nabyta?

.. ...na żołądek. Stosuję kwasy omega 3. Naturalne, nieszkodliwe, obniżają delikatnie ciśnienie krwi, uodparniają rewelacyjnie, działają przeciwzapalnie. Polecam!!! I dużo magnezu i żelaza. Nadal uprawiam sport i szczerze mówiąc nie narzekam. Czasem ( z reguły przed okresem ) mam pojedyncze..

Odstawienie tabletek na cholesterol a by-pasy

.. ...) lub suplementacje kwasow tluszczowych, tylko kwasy rozpuszczaja cholesterol i nie szkodza dla organizmu. Docelowo polecam terapie oczyszczająco wzmacniającą Q10 Aktiv. przede wszystkim za takie odstawianie tabletek na własną rękę powinien Pan dostać reprymendę od swojego lekarza!!!..

CRP (białko C-reaktywne)

.. ...hormony sterydowe i kwasy żółciowe. Jego nadmiar powoduje odkładanie się złogów cholesterolu w naczyniach, co usposabia do rozwoju miażdżycy i choroby wieńcowej. Istnieje kilka podgrup cholesterolu, z których najważniejsze to cholesterol HDL i cholesterol LDL. Norma: * 200 mg/dl ( * 5,2..

Czy dieta optymalna (Kwaśniewskiego) jest zdrowa?

.. ...wyjątkowo duża ilość kwasów tłuszczowych omega - 3 ( DHA + EPA ), które mają udokumentowane własności antyzapalne i antyarytmiczne, obniżają poziom trójglicerydów etc. Kłopot w tym, że choć dieta Kwaśniewskiego jest wysokotłuszczowa, to w żadnym razie nie gwarantuje znaczącej ilości..

Czy dieta optymalna (Kwaśniewskiego) jest zdrowa? - Str. 2

.. ...oczywiste ,że dieta Kwasniewskiego jest niewłasciwa. Człowiek jest z natury roślinożerny , wskazuje na to budowa jego ukladu pokarmowego. dla mnie tez jest to oczywiste! wegetarianka nie jestem,ale jedyne mieso ktore spozywa sie u mnie w domu to drob i ryby. nie wyobrazam sobie nawet..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 14

.. ...zmniejsza wydzialanie kwasów to one nas zalewają a raczej nasz przełyk i wtedy to jest dopiero jazda...bóle,kłucia,duszności itp.Ostatnio gdzieś wyczytałem że przełyk jest niesamowicie unerwiony i drażnienie go przez kwas żołądkowy jest naprawdę niewskazane...trzymajcie się wszyscy....

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 17

.. ...szpitala. Okazalo sie ze mam kwasice cewkowa od nerek i to przez nia klopoty z elektrolitami i innymi pierwiastkami. Biore duze dawki tego potasu ale pmimo ze mam go powiedzmy na dolenej granicy normy serce nadal kolacze. Wlasnie w tym szpitalu wykonano mi szereg badan w tym ukg serca na..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 43

.. ...Trilac to sa bakterie kwasu mlekowego,bardzo mi pomagały.Z leków na nerwicę brałam tylko Validol,a na biegunki Trilac.Jak miałam fatalny okres to przepisali mi Afobam,ale nie wzięłam ani jednej tabletki.Poradziłam sobie bez tego.Jeśli często masz te biegunki to zrób sobie kolonoskopię to..