LDH

Enzymy sercowe (markery martwicy mięśnia sercowego)

.. ...dehydrogenaza kwasu mlekowego ( LDH ). Najbardziej swoisty dla zawału mięśnia sercowego jest wzrost stężenia troponin oraz aktywności CK - MB. Istotny wzrost tych parametrów obserwujemy w ciągu pierwszych 12 godzin ewolucji zawału. Najwcześniej, bo w ciągu pierwszych kilku godzin,..