Leczenie choroby tętnic obwodowych

Balon powleczony lekiem nadzieją dla osób z chorobą tętnic obwodowych

Balon powleczony lekiem nadzieją dla osób z chorobą tętnic obwodowych

.. ...znaleźć zastosowanie w leczeniu tej groźnej choroby. Badania nad nową metodą leczenia choroby tętnic obwodowych. Obecnie trwają badania, które mają na celu porównanie skuteczności balona powleczonego lekiem w leczeniu choroby tętnic obwodowych z efektywnością standardowej angioplastyki..