Leczenie choroby wieńcowej

Skuteczność dostępu promieniowego przy angioplastyce

Skuteczność dostępu promieniowego przy angioplastyce

.. ...stanowi kamień milowy w leczeniu choroby wieńcowej. Dostęp promieniowy a dostęp udowy. Po raz pierwszy przeprowadzono tak rozległe próby kliniczne porównując dostęp promieniowy i udowy. Najważniejszym odkryciem jest fakt, że oba dojścia pozwalają na wykonanie angioplastyki z taką samą..