Leczenie dziury w sercu

Dziura w sercu

.. ...wada zwykle nie wymaga leczenia. Dziura w sercu to wada kardiologiczna, którą w większości przypadków trzeba leczyć, choć zależy to od nasilenia objawów. Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej serca. Istnieją różne rodzaje tej wady serca: otwór w sercu typu dołu owalnego, ubytek..