Leczenie nadciśnienie

Przetrwały przewód tętniczy (PDA)

.. ...przewodu tętniczego: ECHO serca z oceną przepływów ( Doppler ); zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej. Wszyscy pacjenci z PDA wymagają leczenia zabiegowego aby uniknąć rozwoju nadciśnienia płucnego...

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...rozwarstwiający aorty. Leczenie nadciśnienia tętniczego. Leczenie nadciśnienia tętniczego można podzielić na farmakologiczne i niefarmakologiczne: Leczenie niefarmakologiczne nadciśnienia tętniczego. obniżenie masy ciała ma bardzo istotne znaczenie w leczeniu nadciśnienia tętniczego -..

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

.. ...moczopędnymi to można takie leczenie kontynuować; ze względu na możliwość teratogennego działania i możliwości wystąpienia małowodzia lub ostrej niewydolności nerek u płodu; uważa się że stosowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny i antagonistów receptora AT1 jest przeciwwskazane..

Chinapryl (Acurenal, Accupro, AprilGen, Pulsaren, Quinapril TEVA)

.. ...grupy stosuje się w leczenie nadciśnienia tętniczego, często w terapii łączonej z lekami moczopędnymi ( diuretyki ) i beta blokerami. ACE - I blokują powstawanie angiotensyny II, substancji która jest między innymi odpowiedzialna za skurcz mięśniówki naczyń krwionośnych i przebudowę..

Atenolol

.. ...Atenolol jest stosowany w leczeniu choroby niedokrwiennej serca ( choroba wieńcowa ), w profilaktyce wtórnej zawału serca, w leczenie nadciśnienia tętniczego. Wpływ beta - adrenolityków na układ bodźcotwórczy serca jest też wykorzystywany w leczeniu niektórych zaburzeń rytmu (..

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

.. ...są wykorzystywane w leczenie choroby wieńcowej ( zwolnienie rytmu serca wiąże się ze zmniejszeniem zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen ), nadciśnienia tętniczego ( zmniejszenie częstości pracy serca oraz poprzez hamujący wpływ na okład renina - angitensyna - alodsteron ), także w..

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...profilaktyce zawałów serca, w leczeniu nadciśnienia tętniczego, także w leczeniu niektórych zaburzeń rytmu serca ( częstoskurcze, migotanie przedsionków, skurcze dodatkowe ). Do działań niepożądanych, występujących głównie po przedawkowaniu lub przy jednoczesnym przyjmowaniu innych leków..

Profilaktyka zawału serca

Profilaktyka zawału serca

.. ...zaliczamy także prawidłowe leczenie nadciśnienia tętniczego czy hipercholesterolemii oraz prawidłowe postępowania w chorobie niedokrwiennej serca. Oczywiście do momentu wystąpienia zawału. Wtórna profilaktyka zawału serca. Profilaktyka wtórna to postępowanie po zawale serca mające na..

Duszący kaszel

Duszący kaszel

.. ...tętniczego. Przewlekły kaszel jest objawem nietolerancji tych leków i stanowi przesłankę to modyfikacji terapii. W takiej sytuacji sięga się po leki z grupy antagonistów receptora angiotensyny ( sartany )...

Indapamid (Ipres long)

.. ...Indapamid jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Działanie moczopędne zmniejsza objętość płynów ustrojowych, a więc również ciśnienie w naczyniach krwionośnych. Indapamid dodatkowo rozkurczania mięśnie naczyń ( spadek oporu naczyń prowadzi do spadku ciśnienia tętniczego ) i..

Nadczynność tarczycy

.. ...zależności od przyczyny, w leczeniu nadczynności tarczycy sięga się po farmakoterapię, metody chirurgiczne ( całkowite lub częściowe usunięcie tarczycy ) lub po techniki medycyny nuklearnej ( radiojod ). Nadczynność tarczycy a choroby serca. Z punktu widzenia kardiologi istotne są..

Torasemid (Diuver, Trifas)

.. ...pętlowe są stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Torasemid poza działaniem moczopędnym wpływa również bezpośrednio na naczynia krwionośne - rozszerzając je, dodatkowo obniża ciśnienie krwi. Leki moczopędne są także stosowane w niewydolności serca - w celu eliminacji lub..

Enalapril (Benalapril, Enarenal, Ednyt, Enap, Enazil, Epril, Mapryl)

.. ...są przede wszystkim w leczeniu nadciśnienia tętniczego ( zmniejszają stężenie angiotensyny II, która między innymi ma działanie naczynioskórczowe ), ostatnio podkreśla się pozytywne działanie ACE - I w cukrzycy i nefropatii cukrzycowej. Inhibitory konwertazy angiotensyny II ograniczają..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...choroby podstawowej. Leczenie nadciśnienia płucnego. Leczenie nadciśnienia płucnego jest uzależnione od fazy choroby. Chorzy muszą unikać wysiłków nasilających objawy, często muszą korzystać z tlenoterapii. Leczenie farmakologiczne opiera się na lekach rozkurczających naczynia ( Ca..

Losartan (Cozaar, Lakea, Lorista, Lozap, Losacor, Losartic, Xartan)

.. ...wszystkim stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz niewydolności serca przy istniejących przeciwwskazaniach do stosowania ACE - I. Sartany są dobrze tolerowane, poza dolegliwościami żołądków - jelitowymi w ramach działań niepożądanych możliwe jest wystąpienie znacznego spadku..

Perindopryl (Iprax, Prenessa, Prestarium, Noliprel)

.. ...Perindopryl jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. Podawany razem z diuretykiem zmniejsza ryzyko wystąpienia zawałów serca i udarów mózgu. Preparaty zawierające perindopryl dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Iprax, Prenessa, Prestarium oraz..

Nadciśnienie ciążowe

Nadciśnienie ciążowe

.. ...modyfikacja dotychczasowego leczenia. Część leków ( inhibitory konwertazy angiotensyny, niektóre beta - blokery, diuretyki - leki moczopędne ) powszechnie stosowane w leczeniu nadciśnienia, mogą być szkodliwe dla płodu. Modyfikacja leczenie dotyczy nie tylko zmiany preparatów, ale także..

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

Leczenie nadciśnienia tętniczego u ciężarnych

.. Rzucawka, czyli jednoczesne wystąpienie u kobiety ciężarnej nadciśnienia tętniczego, obrzęków oraz białkomoczu wraz z zaburzeniami świadomości i drgawkami, jest stanem zagrożenia życia matki i płodu. Jeśli jest to możliwe, rozwiązuje się ciąże cięciem cesarskim. Samo nadciśnienie tętnicze ciężarnych stanowi..

Ramipril (Axtil, Mitrip, Piramid, Polpril, Ramicor, Tritace, Vivace)

.. ...grupa jest stosowana w leczeniu nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, w zapobieganiu incydentom sercowo - naczyniowym ( zawał, udar ) u osób z wysokim ryzykiem, w terapii nadciśnienie u osób z neuropatią cukrzycową ( spowalniają procesy chorobowe zachodzące w nerkach -..

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

.. ...złośliwego nadciśnienia tętniczego. Leczenie złośliwego nadciśnienia tętniczego polega na farmakologicznym obniżaniu ciśnienia tętniczego do wartości jednocześnie bezpiecznych i tolerowanych przez chorego...

Diuretyki (leki moczopędne)

.. ...bardzo istotnym aspektem leczenie niewydolności serca oraz nadciśnienia tętniczego, jednych z najbardziej rozpowszechnionych chorób w społeczeństwie. Główny efekt działania leków moczopędnych jest zawsze taki sam - zwiększenie diurezy. Powoduje to spadek ciśnienia żylnego w organizmie, a..

Aliskiren

.. ...miejsce w standardach leczenia nadciśnienia tętniczego. Aliskiren jest wschodzącą gwiazdą preparatów hipotensyjnych. Wiąże się z nim duże nadzieje jako z specyfikiem alternatywnym dla osób nie tolerujących leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny lub blokerów receptora dla..

Terazosyna (Tesin, Hytrin, Kornam, Setegis)

.. ...Terazosyna jest stosowana w leczeniu nadciśnienia tętniczego oraz u pacjentów z łagodnym przerostem gruczołu krokowego. W przypadku nadciśnienia tętniczego terazosyną można łączyć z innymi lekami, na przykład beta blokerami czy diuretykami. Najczęściej obserwowanymi objawami ubocznymi..

Nebiwolol (Nebilet)

.. ...leczeniu nadciśnienia tętniczego, zwykle łączony z innymi lekami hipotensyjnymi ( ACE - I, diuretyki ). Nebilet to handlowa nazwa preparatu zawierającego nebiwolol ( na podstawie Indexu Leków MP 2007 )...

Skuteczne leczenie nadciśnienia możliwe też po 80-tce

.. ...odnosić podobne korzyści z leczenia nadciśnienia, co osoby młodsze - wyjaśnił kardiolog. Nie wiedzieliśmy, czy korzyści płynące z leczenia nadciśnienia w grupie osób po 80. roku życia przeważają nad ryzykiem powikłań; nie wiedzieliśmy także, czym i jak leczyć tych pacjentów - mówił. Z..

Nadciśnienie - dobre leki, złe leczenie

.. ...Warunkiem skutecznego leczenia jest też walka z czynnikami ryzyka - paleniem, otyłością, brakiem ruchu, nadmiarem soli w diecie. Niestety, w tym ostatnim przypadku nie wystarczy samo wyrzucenie solniczki - 80 procent soli w diecie to nie sól którą dodajemy, ale zawarta w różnych..

Szczepionka przeciw nadciśnieniu

.. ...efektów ubocznych Niezależni eksperci uważają tę metodę leczenia z obiecującą - zwłaszcza u pacjentów, którzy nieregularnie przyjmują zwykłe leki, choć oczywiście niezbędne będą badania na większą skalę...

Nadciśnienie tętnicze ma ponad 8 mln Polaków

.. ...przyczyny nieskuteczności leczenia pacjentów z nadciśnieniem. Jak podkreślali specjaliści, w Polsce choroby układu sercowo - naczyniowego są przyczyną aż 47 proc. zgonów i plasują się pod tym względem na pierwszym miejscu. Umieralność z ich powodu jest w Polsce dwukrotnie wyższa niż w..

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...trzeci chory poddaje się leczeniu - wynika z ogólnopolskiego wieloośrodkowego badania stanu zdrowia ludności ( WOBASZ ), przeprowadzonego w 2006 r. Tymczasem zaburzenia gospodarki lipidowej są drugim, po nadciśnieniu tętniczym, czynnikiem ryzyka kardiologicznego, które z kolei powoduje..

Nadciśnienie tętnicze to problem 30 proc. Polaków

.. ...które są skuteczne w leczeniu nadciśnienia i obniżają związane z nim ryzyko powikłań. Są poza tym mało uciążliwe dla pacjenta. Dzięki prawidłowemu leczeniu nadciśnienia można np. obniżyć ryzyko udaru mózgu o 40 proc., a ryzyko choroby wieńcowej i zawału o 20 proc. Warunkiem niezbędnym do..

Leczenie nadciśnienia zapobiega otępieniu

.. Właściwe leczenie nadciśnienia, rozpoczęte w wieku średnim może znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia demencji ( otępienia ) - informuje pismo Lancet Neurology . Nadciśnienie tętnicze występuje mniej więcej u co czwartej osoby i wielu przypadkach nie jest ani wcześnie rozpoznawane, ani właściwie leczone. Z..

Pszczeli jad w leczeniu nadciśnienia

.. ...potencjalnym celem dla metod leczenia nadciśnienia. Pacjenci z genetycznymi defektami tych kanałów mają niskie ciśnienie krwi. Do przetestowania potencjalnej terapii potrzebny był środek specyficznie blokujący kanał jonowy. O ile TPN blokuje kanały sodowe zarówno w nerkach, jak i sercu,..

Nadciśnienie tętnicze a sól

.. ...spożycia soli ułatwia leczenie nadciśnienia tętniczego - dlatego zagrożone nim osoby nie powinny spożywać więcej niż 2,5 grama sodu dziennie. Jak zwracał uwagę neurolog, prof. Hubert Kwieciński, główną przyczyną zgonów i niesprawności w krajach UE są udary mózgu, spowodowane głównie..

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...podkreśla, że, na szczęście, leczenie nadciśnienia przynosi z reguły bardzo dobre rezultaty. Ryzyko udaru zmniejsza aż o 40 proc. Także u ludzi w bardzo podeszłym wieku, po 80 - tce, jest zadowalające i obniża ryzyko zgonu o około 20 proc. Nigdy nie jest więc za późno, aby rozpocząć..

Pomiar ciśnienie w tętnicy udowej

.. ...czy mózg. Skuteczne leczenie nadciśnienia wymaga przeprowadzenia dokładnych pomiarów, ale długotrwałe mierzenie ciśnienia tętniczego bywa próbą cierpliwości zarówno dla pacjenta, jak i lekarza. Trzeba robić pomiary odpowiednim aparatem wiele razy w ciągu doby albo nosić ze sobą..

Tanie leki przeciwnadciśnieniowe okazały się najlepsze

.. ...i porównywały metody leczenia wysokiego nadciśnienia w początkowej fazie. Wzięło w nich udział ponad 40 000. pacjentów w wieku 55 i więcej lat w 623 amerykańskich klinikach. Wszyscy uczestnicy mieli nadciśnienie i co najmniej jeden czynnik ryzyka choroby wieńcowej. Około połowę stanowiły..

Leki złożone przyszłością terapii nadciśnienia tętniczego

.. ...w Polsce skuteczność leczenia nadciśnienia jest znacznie niższa niż w wielu krajach Europy Zachodniej i w USA - podkreślił specjalista. Nadciśnienie zaliczamy do schorzeń, w których efekty terapii w bardzo dużym stopniu zależą od pacjenta i jego dobrej współpracy z lekarzem - zaznaczył..

Lecz nadciśnienie skutecznie

.. ...niskiej skuteczności leczenia nadciśnienia. Na świecie liczba osób z nadciśnieniem wrasta szybciej niż liczba ludności. Obecnie ma je ok. 1 mld ludzi, ale w 2025 r. będzie ich już niemal 1,6 mld. Jak przypomniał prof. Jerzy Głuszek z Katedry i Kliniki Hipertensjologii, Angiologii i..

Nadciśnienie leczone operacyjnie

.. ...dotychczasowe metody leczenia nie pomagały. Opracowana w USA operacja ( ablacja nerkowego nerwu współczulnego ) polega na kontrolowanym uszkodzeniu nerwu odpowiadającego za podwyższanie ciśnienia krwi za pomocą cienkiego drutu wprowadzonego do naczynia krwionośnego. Koszt operacji jest..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 4

.. ...do skuteczniejszego leczenia nadciśnienia!!! KOniecznie! P.M. Warto. W obu szpitalach robiących te zabiegi. Czy zdarzają się napady częstoskurczów także u zdrowych osób? Czy ich przyczyną może być tylko nerwica czy zawsze WPW? Oczywiście przy założeniu, że są one rzadkie ( co kilka m -..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 19

.. ...należy o unikaniu lub leczenia innych przyczyn migotania ( omówionych wyżej - nadciśnienia, ale też np. nadczynności tarczycy, choroby wieńcowej, przewlekłych infekcji - stomatolog! ). Ojej to temat na godzinną pogaduszkę z doktorem. Najlepiej tym który już Pana zna i robił ablację...

Ablacja Łódź - Str. 2

.. ...Pana choroby ( objawy i leczenie do ablacji ). Ja też jestem z Łodzi, mam 44 lata i migotanie przesionków od 8 lat. Zastanawiam się nad ewentualnym zabiegiem ale bardzo się boję. pozdrawiam Sławek Cześć ,Sławek jak wcześniej wspominałem od 12 lat miałem napadowe migotanie przedsionków..

Chelatacja - Str. 6

.. ...więcej, to, czy to jest leczenie, czy produkowanie ludzi chorych? Pozdrawiam Pana - Barbara T. PS. Dzięki dodatkom żywieniowym, eliminowaniu ( na tyle, ile możemy ) chemicznej żywności, oraz chemii w gospodarstwie domowym pozbyłam się nie tylko problemów z sercem i nadciśnieniem, ale..

Zespół WPW a ciąża

.. ...przestajemy program leczenia nadciśnienia płucnego tą Viagra i zaczynamy czymś innym czy jeszcze przez 2 lata mam sie leczyć. Program prowadzi w Zabrzu dr, Jacheć a drugi lekarz który mi doradza i sie mna interesuje to dr, Rycaj z wad wrodzonych!! Wiec tak ja mam wesele w tym roku i..

Nadciśnienie płucne a ciąża

.. ...ale równiez dorośli są leczeni sindenafilem czyli popularna viagrą. Na stronie naszego Funduszu jest nieco informacji skierowanych do rodziców. Moze Cie to zainteresuje. http://www.sercedziecka.org.pl/index.php?url=4_nadcisnienie.inc W sdprawie ciąży i termatu głównego może fachowej..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 177

.. ...skierować do przychodni leczenia nadciśnienia w swoim mieście. W mieście oczekiwanie do przychodni to 2 miesiące więc przez te dwa miesiące co chwilę duszności,kołatanie badania bóle w klatce EKG prześwietlenie płuc itp wszystko co się dało przebadałem. Bałem się wyjechac z domu 10..

Betablokery a powolne tętno

.. ...dodatkowych to trzeba zmienic leczenie. betablokery powoduja mniejsze zapotrzebowanie serca na tlen za czym idzie spowolnienie pracy m.sercowego zgłoś się do lekarza prowadzącego celem zmiany metoprololu na inny karioselektywny betabloker, dodatkowo proponuję stosowanie preparatu magnezu..

Interpretacja koronarografii

.. ...150 mg Cordaronu. Do leczenia włączono Dobutrex. EPIKRYZA: 69 letni mężczyzna z przewlekłą chorobą wieńcową oraz nadciśnieniem tętniczym w drugiej godzinie bólu stenokardialnego został zakwalifikowany do pilnej koronarografii w ramach ostrego dyżuru hemodynamicznego, gdzie stwierdzono..

Leki i nadciśnienie tętnicze IV stopnia

.. ...szpitalny zajmujący się leczeniem nadciśnienia ( są takie ) gdzie zostaniesz gruntownie przebadany i * ustawiony * na lekach. Po szpitalu będziesz pacjentem poradni leczenia nadciśnienia i myślę że będziesz mógł wrócić do życia zbliżonego do normalności. Zbliżonego bo trzeba przyjmować..

Wysokie tętno w spoczynku - Str. 3

.. ...jakiejkolwiek metody leczenia. I dalej o pulsie: w moim przypadku również nie pomogło leczenie nadciśnienia ( po lekach standardowo 150/100, jeden raz dziennie Tritace 10 ). Okazało się, że cierpię na depresję i miewam reakcje nerwicowe. Leczenie skończyłem przed rokiem ( trwało również..

Zator płucny

.. ...zatorowość od lipca 2005 efekty leczenia narazie są mizerne przyjmuję acenokumalor 5mg Mam też nadciśnienie tętnicze chciałabym się dowiedzieć jak jest u pana prowadzone leczenie i czy jest znaczna poprawa..

Nadciśnienie tętnicze

.. ...świadczyć o czymś nieładnym. Tak było w moim przypadku. Za dwa tygodnie ide do szpitala ponownie , tym razem na operację. Mam nadzieję,że po usunięciu guza unormuje mi sie ciśnienie. Pozdrawiam wszystkich...

Oporne nadciśnienie

.. ...problem z opornym na leczenie nadciśnieniem? Mam 43 lata, od 4 lat walczę z nadciśnieniem, którego nie są w stanie obniżyć chyba żadne leki. Nie palę, nie piję alkoholu, kawy, mocnej herbaty, soli minimum, nie mam nadwagi ( 160cm/55kg ), leki zażywam systematycznie wg zaleceń lekarza (..

Menopauza czy serce? - Str. 2

.. ...sobie pomóc. Ustawienie leczenia nadciśnienia może potrwać - pamiętam, że u mnie minęło kilka dobrych miesięcy, zanim lekarka dobrała dobre dla mnie tabletki. Ale w końcu się udało. Od tamtego czasu kilkakrotnie lekarze zmieniali mi kurację, ale dobrze reaguję na leki - być może i leki..

Nadciśnienie tętnicze 170/100

.. ...tylko w naturalne metody leczenia, pozdrawiam. Więcej o preparacie na stronie: www.akuna.friko.pl polecam!!! Sposób na nadciśnienie Miałam podobny problem Dla wykluczenia nadciśnienia pochodzenia nadnerczowego miałam wykonane USG jamy brzusznej z oceną dopplerowsą przepływu krwi w..

Nadciśnienie a bieganie

.. ...niefarmakologicznego leczenia nadciśnienia obejmuje: * walkę z otyłością i nadwagą; * odpowiednią dietę z obniżoną zawartością soli; * podjęcie aktywności fizycznej; * zaprzestanie palenia tytoniu; * zmniejszenie spożycia alkoholu; * walkę ze stresem. Zbędne kilogramy próbuję zrzucać...

Tętniak aorty piersiowej

.. ...choroby, operacji i leczenia pooperacyjnego. A co chcesz wiedziec? Tęniak czyli poszerzenie aorty najczęsciej jest spowodowany nadciśnieniem , rzadziej chorobami genetycznymi, urazem itd. ZAbieg przeprowadza siew krążeniu pozaustrojowym, wymienia sie poszerzoną częśc aorty wszczepiając..

Czy nie zadużo leków na nadciśnienie na raz?

.. Podjąłem decyzję o leczeniu nadciśnienia ( 150 - 160/95 - 105 ) Lekarz zlecił badania krwi+mikroelementy i przepisał : - ipres long 1,5 ( Indapamidium ) - Vivace 10 ( Ramiprilum ) Mówił ,że * przez pierwszy miesiąc stosować oba , potem się zobaczy * Trochę niepokoi mnie to , czy nie za dużo tego na raz ? Tym..

Lokren i tritace w leczeniu nadciśnienia?

.. ...są dobrymi lekami w leczeniu nadciśnienia ,czy można je stosować przy poszerzonej aorcie wstępującej czy ew. jest coś bezpieczniejszego tu jest troche więcej info o * a href= * http://www.doz.pl/leki/p3250 - Tritace * * Tritace * /a * wskazania: Nadciśnienie tętnicze - w monoterapii (..

Aorta wstepująca

.. ...zagrozenia zycia. Nie ma leczenie przyczynowego , a jedynie ograniczenie czynnikow ryzyka,a nadciśnienie jest jednym z najpowazniejszych Właśnie...u mnie..teraz na zdjęciu płuc wyszlo.poszerzenie aorty wstępującej...a kilka tygodni wcześniej..przy badaniu p.przełykowym tętniak ale bez..

Zawroty głowy i przeskakiwanie serca

.. ...zdiagnozowania oraz leczenia i mają różne przyczyny. U młodych ludzi najczęściej są następstwem wad wrodzonych, zaburzeń poziomu elektrolitów lub przebytych infekcji. U dorosłych najczęstszą przyczyną arytmii są nabyte choroby serca i układu krążenia ( miażdżyca, choroba wieńcowa,..

Jestem podłamany leczeniem nadciśnienia

.. ...Miałem już kilka prób leczenia, wtedy, w wieku 19 lat, połączone z badaniami. Orzeczenie to pierwotne nadciśnienie. Metody leczenia były nieskuteczne więc zaniechałem ich, żeby dodatkowo nie szkodzić sobie jeszcze tabletkami. Generalnie do obecnego czasu ( mam 30 lat ) zapomniałem o..

Jestem podłamany leczeniem nadciśnienia - Str. 2

.. ...lat! ). Niestety efekty leczenia są beznadziejne. Ciśnienie nie spada poniżej 150/80. Często dochodzi do 160 - 170/50 - 80. Niczym karuzela. Wizyty u prywatnych kardiologów, szpitale, lekarze pierwszego kontaktu i nic!!! Od każdego pada odpowiedź * ( .. )trzeba próbować nowe leki * ale..

Szukam wsparcia - tachycardia, nadciśnienie, trójglicerydy

.. ...Własnie jestem w trakcie leczenia i okazuje sie, że moje problemy zdrowotne w tym cukrzyca, hiperlipidemia, nadwaga to m.in. wyraz zespołu jajników policystycznych PCOS. Mimo leczenia do tej pory żaden z lekarzy nie wpadł na to i dopiero przypadkowe usg dało podejrzenia. Mma typowe..

Nadciśnienie u 28latka 236/136

.. ...bardzo wysokie, więc leczenie musi być kompleksowe )to bierz leki wraz z maceratem lub naparem z jemioły( pod warunkiem, że zapytasz lekarza czy możesz łączyć to ze swoimi lekami )oraz koenzym Q10( drogi ale naturalny i potrafi obnizyć ciśnienie o jakieś 5 - 15 mmHg ). Wszystkie podane..

Nadciśnienie w młodym wieku - Str. 2

.. ...i życzę powodzenia w leczeniu. hej mam 16 lat. nadciśnienie u mnie stwierdzono jakieś 2,5 roku temu przy okazji kontrolnej wizyty u kardiologa, dodam że mam też wszczepiony rozrusznik serca. Lekarz powiedział mi ze przyczyny mogą być różne np. od nerek, głowy ...:( ( no i wysłał mnie do..

Pierwotne nadciśnienie płucne

.. ...Funduszu. Co prawda dotyczy leczenia dzieci, ale może to cos pomoże. http://www.sercedziecka.org.pl/index.php?url=4_nadcisnienie.inc Zyczę zdrowia Dzień dobru Pani Agnieszko mam pytanie i co Pani znalazła i gdzie leczy się Pani mąż i czy coś to pomaga, bo widzi Pani ja też zachorowałem..

Pierwotne nadciśnienie płucne - Str. 3

.. ...jest zabujcza,1 miesiac leczenia wynosi 30.000.00zl. Jest to niemozliwe,zebym to zakupywala sama. Musialam pisac prozbe do NFZ. Teraz to mi pozostalo czekac na odpowiedz.Mam nadzieje ze go zrefunduja.,POWIEDZ CZY TO NIE JEST..

Pierwotne nadciśnienie płucne - Str. 4

.. ...chcą jej włączyć jakieś leczenie np viagrę..gdyż twierdzą że jej to niewielki stopień i narazie się trzeba wstrzymać..żona się męczy jak każdy z tą chorobą ale nie tak bardzo i test 6 minut przeszła 620 m Bardzo proszę napiszcie czy ktoś z Was ma nadciśnienie nieduże i bierze viagrę..czy..

Pierwotne nadciśnienie płucne - Str. 5

.. ...) jestem w programie leczenia nadciśnienia płucnego i przyjmuje REVATIO. Mam pytanie czy ktoś bierze lek o nazwie BOSENTAL? Witam wszystkich ! Ja również jestem ciekawa czy ktoś z Was brał lub bierze Bosentan. Ja przyjmowałam już Revatio , Ventavis ( inhalacje ) i Remodulin ( podskórnie..

Czy to już nadciśnienie?

.. ...krwi polecam metodę leczenia tlenkiem azotu, mnie pomogła Jeśli chcesz wiedzieć więcej napisz do mnie e - mail ewa810@poczta.onet.pl Pozdrawiam Ja tez biore valzek i czuje sie swietnie w koncu bo do tej pory jakos zaden lek nie pomagal wachania zawsze byly ,mialam leki laczone a teraz..

Duszenie się - Str. 45

.. ...przyjmuję insulinę ) leczenie nie przynosi oczekiwanych skutków. Mam tachykardię, szybko się meczę, duszności, nadciśnienie. Lekarz podjął decyzję wykonania koronografii. 9 dni temu doszło do jej realizacji. Nie miałam zakładanych stentów. Serce jest dużo za duże. Prawa dolna żyła od..

Koszmary, głupie myśli, zawroty głowy, boję się wyjść z domu

.. ...dobrać odpowiednie leki w leczeniu depresji ( mi się udało, bo trafiłem na lek o nazwie Efektin R w leczeniu depresji ), a nadciśnienie powinno ustąpić. Też brałem Propranolol i to samo się ze mną działo. A lęki masz raczej od Sulpirydu. Tylko dlaczego ten alkohol? : ) Herman alkohol..

Tętno u dorosłego mężczyzny

.. ...teraz jestem w trakcie leczenia tych dolegliwości z sercem, dalej zobaczymy. pozdr. no witam. Ja biorę bisocard rano pół tabletki czyli dawka nie za duża. Masz racje nadciśnienie tętnicze jest również dziedziczne moja mama sie leczy zresztą u tego samego specjalisty co i ja. Biorę już..

Nerwica w ciąży - Str. 20

.. ...Powiedziała, że najpierw leczenie przez min. pół roku, a później zobaczymy. To było w maju. Na początku lipca okazało się że jestem trzy tyg. w ciąży ( nie zabezpieczałam się świadomie, ryzkownie ale... ). Po wizycie u lekarzy: gin, internisty ( mam nadciśnienie ), psychologa, odstawiłam..

Nadciśnienie i silne bicie serca

.. ...mojego ciśnienie przed leczeniem wynosiły 140/150 na 80/90, teraz waha się pomiędzy 130/140 na 70/80. Lekarz powiedział, że przez ciśnienie mam przerost lewej komory serca. Nie było by w tym nic dziwnego, ale zawsze było dla mnie dziwne, że w tym wieku muszę się leczyć na taka chorobę...

Ciśnienie - co zrobić jak za niskie po lekach?

.. ...babci ) zostało ustalone leczenie na nadciśnienie w postaci: rano - Tertensif SR 1,5 mg + Prestarium 10 mg wieczorem - Amlozek 5 mg Leczenie takie było konieczne ze względu na to, że od dłuższego czasu ciśnienie babci utzrmywało się na poziomie 170/100 w porywach do 220/140... pogotowie..

Inspra

.. ...stosowanym glownie w leczeniu niewydolnosci serca, a wiec u chorych z obnizoną frakcja wyrzutową lewej komory Dokładnie tak jak pisze Izabela, można tylko doda że w USA i Europie zachodniej stosowany również w nadciśnieniu. Podobno daje doskonałe efekty w połączenicu z tzw ACEI lub..

Pulsujące ciało i nadciśnienie

.. ...mojego ciśnienie przed leczeniem wynosiły 140/150 na 80/90, teraz waha się pomiędzy 130/140 na 70/80. Lekarz powiedział, że przez ciśnienie mam przerost lewej komory serca. Nie było by w tym nic dziwnego, ale zawsze było dla mnie dziwne, że w tym wieku muszę się leczyć na taka chorobę...

Legi na nadciśnienie tętnicze

.. ...tętnicze. Na początku leczenia ciśnienie wahało się w granicach od 160 - 100 do 180 - 120. Po 3 tygodniach w ciągu dnia ciśnienie utrzymuje się w zakresie 140 - 85 do 150 - 95. Najgorzej jest rano, zaraz po przebudzeniu.Mam wówczas ciśnienie 160 - 100( regularnie ). Rano stosuję lek..

Leczenie nadciśnienia

.. ...się na informacje o leczeniu między innymi takich dolegliwości za pomocą suplementów diety, a konkretnie przedstawiono lecznicze działanie soku z polinezyjskich owoców Noni ( Morinda citrifolia ) Razem ze znajomym stwierdziliśmy, że nic nie szkodzi zaryzykować i spróbować tego produktu,..

Leczenie nadciśnienia skutki uboczne

.. ...tachykardię zatokową oporną na leczenie farmakologiczne i zespół wazowagalny. leki głównie beta blokery - mam uczulenie - o mało nie wykończyły mi nerek mdleje non stop - bo spada mi za szybko ciśnienie - koszmar jak siedzę to mam normalne ciśnienie lub wysokie aż mi mózg rozsadza a jak..

Niskie ciśnienie i wysoki puls

.. ...jaki lekarz zaczyna leczenie nadciśnienia od diety? A powinien. No chyba, że ma się 260/130. Pozdawiam. Ja także mam problem z ciśnieniem.Dzisiaj miałam 85/63 puls 77 ale często puls dochodzi do 100. Od paru lat mam okropne bóle głowy ( ucisk i uczucie gorąca ) w okolicach skroni i płata..

Problemy z nadciśnieniem mimo leczenia

.. Mam 55 lat. Pracuję i jestem osobą bardzo energiczną.Od kilku lat leczę się na nadciśnienie. Biorę leki rano ( zgodnie z zaleceniem lekarza pierwszego kontaktu ) Bisocard 5mg i Diuresin SR , a doraźnie kiedy utrzymuje się wysokie ciśnienie łykam Furosemidum. Jednak w ostatnich tygodniach zbyt często *..

Problemy z sercem u 18latki

.. ...podejmie odpowiednie leczenie. Jeżeli jest to spowodowane tylko nadciśnienim to po unormowaniu jego wartości z czasem serce powinno powrócić do normy. Czy siostrę wypuszczono ze szpitala?? i co jej powiedziano??? Siostrę na razie wypuszczono ze szpitala( ale wcześniej leżała w nim parę..

Leki w nadciśnieniu

.. ...jest lekiem zalecanym w leczeniu nadcisnienia pierwotnego powiazanego z niewydolnoscia serca, arytmia, przebytym zawałem serca. Nie jest zalecany w nadciśnieniu niepowikłanym gdyż wplywa na rytm serca i przy dluzszym stosowaniu moze szkodzic na naczynia, prosto to ujmujac. nie powinien..

Wysokie ćiśnienie tętnicze u 13-latki

.. ...ustaleń będzie zależało leczenie.Nie podałaś tych innych problemów z krwią,może to jest przyczyną,więc nie bardo mogę określić powody nadciśnienia. mam rozrzedzoną krew.. powinnam mieć pomiędzy 0.8 a 1.2 ale ja mam 1.5 To też może być jednym z czyników wzrostu ciśnienia.Zalecam wizyte u..

Nadciśnienie 170/100 długotrwałe

.. ...antybiotyk i zakończyła leczenie w wigilię. Ostatnio dość często puszczła się krew z nosa,ale to akurat zdzrzało się od młodych lat tylko w ostatnich dniach bardziej nasilone.Wczoraj będąc na mieście nastąpiło momentalne osłabienie,zimne poty i mdłości,jakby miała zaraz zemdleć,wezwałam..

Poradnia specjalistyczna do leczenia nadciśnienia

.. ...specjalistycznej do leczenia nadciśnienia tętniczego,ewentualnie telefon i nazwisko jakiegoś dobrego specjalisty we Wrocławiu? Akademicki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza - Radeckiego Klinika Angiologii Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Kontakt Akademicki Szpital Kliniczny im. J...

Zmiana leków na nadciśnienie

.. ...leczenia? zaznaczam, że przy poprzednim zestawie i teraz nie udaje mi się * zbić * górnego wyniku [pozostaje w okolicach 160 - 170, ale dolne sie unormowało z 105 - 110 do 89 - 90 i uspokoiła praca serca...

Leczenie nadciśnienia bez leków?

.. Witam, czy znacie może jakieś skuteczne, naturalne metody na obniżenie ciśnienia krwi. np. tak jak pisza na 22 stronie grudniowego wydania magazynu http://www.zdrowystyl - web.com/zdrowystyl/200812/?u1=texterity o medytacji transcendentalnej. Wiadomo ze lekami to nie sposob caly czas zbijac ciśnienie i..

Alveo na choroby serca i nadciśnienie

.. ...Was stosowal Alveo w leczeniu chorob serca i nadcisnienia to bardzo prosze o podzielenie sie doswiadczeniami z tym produktem. Serdecznie pozdrawiam! Ja juz ałóżyłąm podobny wątek i w zasadzie nikt mi nie odpisał....Sama kupiąłm alveo ale ejstem w 9 miesiacu ciąży i jeszcze ich nie..

Nadciśnienie po jednorazowym badaniu?

.. ...stan,sądzę że metoda leczenia polem magnetycznym pomoże ci w pozbyciu się jednego i drugiego problemu - paląc sam dobijasz swój organizm.Możesz zapoznać się z moim blogiem http://magnetoterapia.wa.pl/ - ja od kilku lat nie wydaję nawet złowtówki na lekarstwa dzięki temu że opanowałem..

Nadciśnienie 220/160 przy regularnym braniu leków

.. ...przy dobrze dobranym leczeniu hipotensyjnym. Czy była Pani diagnozowana w klinice hipertensjologii? Przy tego typu skokach konieczna jest diagnostyka w klinice referencyjnej, trzeba wykluczyć choroby nadnerczy. Pozdrawiam Gabi nie, gdzie najlepiej się udać? Widzę,że Pan jest z..