Leczenie po udarze

Jak skutecznie zapobiegać kolejnym udarom?

Jak skutecznie zapobiegać kolejnym udarom?

.. ...udarze. Wyniki badań nad leczeniem po udarze. Podczas 30 - dniowych badań naukowcy monitorowali stan zdrowia pacjentów. Sprawdzali, czy badane osoby nie przeszły kolejnego udaru, notowali także zgony. Badacze zakładali, że połączenie intensywnej terapii i stentowania przyniesie pożądane..