Leczenie reperfuzyjne

Rewaskularyzacja

Rewaskularyzacja

.. ...leczeniem reperfuzyjnym. Leczenie reperfuzyjne może być przeprowadzone na dwa sposoby: farmakologiczny, poprzez podanie leków ( leczenie fibrynolityczne ), lub poprzez wykonanie zabiegu operacyjnego - przezskórnej interwencji wieńcowej ( PCI ) lub pomostowania aortalno - wieńcowego (..