Lek na receptę

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. Działanie leków będących antagonistami receptorów wapniowych ( Ca blokery ) polega na blokowaniu napływu jonów wapniowych do komórek mięśnia serca i komórek mięśniówki gładkiej naczyń tętniczych. Jony wapnia są niezbędne do skurczu komórki mięśniowej. Zablokowanie napływu jonów wapnia powoduje zmniejszenie..

Antagoniści receptora angiotensyny II

Antagoniści receptora angiotensyny II

.. ...mięśniówki naczyń i serca. Leki tej grupy działają hipotensyjnie ( obniżają ciśnienie ) poprzez deaktywację układu RAA ( renina - angiotensyna - aldosteron ). Brak biologicznego działania angiotensyny II objawia się także zahamowaniem resorpcji jonów sodowych i utratą jonów potasowych w..

Alprazolam (Afobam, Alprozomerck, Neurol, Xanax, Zomiren)

.. Alprazolam to lek będący pochodną benzodiazepiny. Wszystkie leki z grupy benzodiazepin działają poprzez receptor GABAa ( jest to również receptor dla alkoholu etylowego ). Leki z tej grupy mają działanie nasenne, przeciwlękowe, przeciwdrgawkowe i uspokajająco. Są stosowane w leczeniu bezsenności, w leczeniu..

Atenolol

.. Atenolol jest lekiem z grupy beta - blokerów ( beta - adrenolityków ). Charakteryzuje się wybiórczym działaniem na receptory beta 1 ( jest kardioselektywny ). Działanie atenololu polega na hamowaniu wpływu układu adrenergicznego na układ bodźcoprzewodzący serca ( głównie na węzeł zatokowy ). Atenolol zwalnia..

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

.. ...beta - blokerami, są to leki blokujące działanie adrenaliny i noradrenaliny ( układ adrenergiczny ) na receptory beta 1 i beta 2. Leki takie jak propranolol, sotalol, pindolol są nieselektywne, to znaczy blokują zarówno receptory beta 1 jak i receptory beta 2. Atenolol, metoprolol czy..

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. Metoprolol lek z gruby beta - blokerów ( adrenolityków ) kardioselektwynych. Jak wszystkie leki z tej grupy, blokuje receptory beta 1 ( jest ich dużo w mięśniu sercowym i w układzie bodźcoprzewodzącym ) jednocześnie nie oddziaływając na receptory beta 2. Blokada receptora beta 1 w sercu zwalnia szybkość..

Diltiazem (Blocalcin, Dilzem, Dilocard, Diltiazem, Oxycardil)

.. Diltiazem to lek z grupy antagonistów ( blokerów ) receptorów wapniowych. Mechanizm działania leku polega na blokowaniu dopływu jonów wapnia do komórek mięśniówki tętnic. Powoduje to ich rozkurcz i spadek ciśnienia tętniczego. Dodatkowo diltiazem wpływa hamująco na układ bodźcoprzewodzący serca i zwalnia..

Miododryna (Gutron)

.. ...sympatykomimetyków. Są to leki działające pobudzająco na układ współczulny, miododryna działa poprzez receptory alfa. Jest to lek o działaniu wybiórczym, to znaczy, że miododryna działa tylko i wyłącznie na konkretną podgrupę receptorów. Są one zlokalizowane w mięśniach gładkich naczyń..

Losartan (Cozaar, Lakea, Lorista, Lozap, Losacor, Losartic, Xartan)

.. Losartan to lek z grupy sartanów - antagonistów ( blokerów ) receptora dla angiotensyny drugiej. Losartan wpływa na układ renina - angiotensyna - aldosteron ( RAA ). Blokujące receptor dla angiotensyny drugiej ( głównie receptor AT1 ) zapobiega naczynioskurczowemu działaniu angiotensyny, hamuje również..

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. Betaksolol to lek z gruby antagonistów receptorów adrenergicznych typu beta ( beta blokery ). Betaksolol to beta bloker kardioselektywny, to znaczy że działa głównie na receptory beta 1 zlokalizowane w sercu i jest przez to pozbawiony działań niepożądanych wynikających z zablokowanie receptora beta 2 ( np...

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

.. Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca ( arytmia serca ) zwyczajowo dzieli się na 4 grupy. Podział jest oparty na podstawowych mechanizmach działania tych leków, dotyczy głównie ich wpływu na kanały jonowe komórek okładu bodźcoprzewodzącego lub oddziaływania na receptory komórkowe. Do pierwszej grupy..

Propranolol

.. ...jest beta blokerem nieselektywnym, to znaczy blokuje zarówno receptor beta 1 ( zlokalizowany głównie w sercu ) jak i receptor beta 2 ( zlokalizowany miedzy innymi w naczyniach układu krążenia ). Blokada receptorów beta 1 powoduje zwolnienie rytmu serca, zwolnienie szybkości przewodzenia..

Medazepam (Rudotel)

.. Medazepam to lek z grupy benzodiazepin. Leki z tej grup działają poprzez receptor GABA, modyfikując przepływ jonów chlorkowych i działanie układu GABA - ergicznego w mózgu. Jest to ten sam receptor poprzez który swoje działanie wywiera alkohol, stąd benzodiazepin nie wolno z nim łączyć. Zwiększa to ryzyko..

Karwedilol (Atrap, Carvedigamma, Carvetrend, Coryol, Dilatrend, Vicacor)

.. ...nowej generacji. Jest lekiem nieselektywnym, blokuje zarówno receptory beta 1 jak i receptory beta 2. Jego dodatkowe działanie polega na blokowaniu receptora alfa 1. Działanie wynikające z blokady beta jest podobne do innych nieselektywnych betaadrenolityków ( zmniejszenie częstości..

Buspiron (Spamilan, Mabuson)

.. Buspiron to lek przeciwlękowy ( anksjolityczny ) nowej generacji. Mechanizm działania opiera się modyfikacji przewodnictwa serotoninowego w mózgu ( buspiron działa poprzez receptor 5 - HT1a ). Buspiron w przeciwieństwie do starszych leków przeciwlękowych, np. do benzodiazepin, nie wywołuje uzależnienia...

Sulpiryd

.. Sulpiryd jest lekiem z grupy neuroleptyków. Nazwa handlowa leku dostępnego w Polsce jest tożsama z nazwą między narodową aktywnej substancji preparatu. Mechanizm działanie polega na wybiórczym blokowaniu receptorów D2 w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli na modyfikacji przewodnictwa dopaminergicznego w..

Clopidogrel (Klopidogrel, Aprelex, Plavix, Zyllt)

.. Clopidogrel to lek o działaniu antyagregacyjnym, czyli osłabiającym zdolność płytek krwi ( trombocytów ) do tworzenia skrzeplin. Clopidogrel blokuje mechanizm agregacyjny zależny od ADP, modyfikując strukturę receptora dla tej substancji znajdującego się na powierzchni trombocytów ( receptor GPIIb/IIIa ). Po..

Prometazyna (Diphergan)

.. Prometazyna to lek blokujący receptory H1 aktywowane histaminą. Substancja, z punktu widzenie chemicznego, jest pochodną fenotiazyny. Wywiera działanie antyhistaminowe ( a więc antyalergiczne ), przeciwwymiotne ( lek jest miedzy innymi stosowany w zapobieganiu objawom choroby lokomocyjnej ), także nasenne i..

Mianseryna (Deprexolet, Lerivon, Mianserin, Miensemerck, Norserin)

.. Mianseryna to lek antydepresyjny nowej generacji, substancja o strukturze czteropierścieniowej, pochodna piperazynoazepiny. Mechanizm działania mianseryny polega głównie na blokowaniu receptora alfa 2 dla noradrenaliny ( działanie względem noradrenaliny jest ośrodkowe, to znaczy, lek wpływa głównie na..

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. Acebutolol to lek z grupy beta blokerów kardioselektywnych, co oznacza, że działa niemal wyłącznie na receptory beta 1 zlokalizowane w sercu. Nieselektywne beta - adrenolityki działają także na receptory beta 2 zlokalizowane miedzy innymi w naczyniach krwionośnych ( ich blokada wywołuje skurcz naczyń,..

Bromazepam (Lexotan, Sedam)

.. Bromazepam to lek z grupy benzodiazepin. Mechanizm leku polega na nasilaniu przewodnictwa chlorkowego w ośrodkowym układzie nerwowym za pośrednictwem receptora GABAa. Pobudzenie tego receptora, do którego powinowactwo wykazuje także alkohol oraz barbiturany, wpływa hamująco na niektóre funkcje mózgu...

Nefropatia cukrzycowa

.. ...cukrzycy oraz stosowanie leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny ( ACE - I ) i antagonistów receptorów dla angiotensyny II. U każdego chorego na cukrzycę należy okresowo kontrolować funkcję nerek. Służą do tego badania biochemiczne ( stężenie i klirens kreatyniny ) oraz badanie..

Leki stosowane w cukrzycy typu 2

.. ...się następujące grupy leków: pochodne sulfonylomocznika, np. glimepiryd lub gliklalzyd; metformina ( pochodna biguanidu ); inhibitor alfa glukozydazy jelitowej - akarboza; glinidy, np. repaglinid. Rzadziej stosowane grupy leków to glitazony i glitazary, których mechanizm działania..

Terazosyna (Tesin, Hytrin, Kornam, Setegis)

.. Terazosyna to lek o działaniu alfa sympatykolitycznym. Terazosyna blokuje receptory alfa 1 i powoduje przez to rozkurcz mięśni gładkich. W przypadku naczyń krwionośnych wiąże się to z ich rozkurczem ( wazodylatacja ) i spadkiem ciśnienie tętniczego. Spadek napięcia mięśni gładkich jest też obserwowany w..

Klonidyna (Iporel)

.. Klonidyna to lek pobudzającego presynaptyczny receptor alfa 2 należący do układu współczulnego. Efektem takiej blokady receptorowej jest rozkurcz naczyń tętniczych i spadek ciśnienia krwi ( zarówno skurczowego jak i rozkurczowego ). Pierwsza dawka leku ( szczególnie, jeśli jest wysoka ) może spowodować..

Nebiwolol (Nebilet)

.. ...generacji. Nebiwolol to selektywny betaadrenolityk ( działający prawie wyłącznie na receptory beta 1 ). Zmniejsza częstość pracy serca oraz rzut serca, przez co przyczynia się do obniżenia wartości ciśnienia tętniczego. Dodatkowe działanie leku polega na zwiększaniu aktywności syntetazy..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 229

.. ...czymś takim.A propo leków.Nie chodziłam do lekarzy psychologów z tą akurat dolegliwością ale mam neurologa który czesto od 25 lat odwiedza moją ciocie i on kazał mi brać w takich przypadkach lęku propanalol.Jest to tani lek i na recepte .Ale mi chyba pomaga.Poprostu nie mogę sie po nim..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 256

.. Nie biorę żadnych leków przewlekle, tylko doraznie kalms, persen albo deprim, ale już niewiele mi to daje. z pewnością psychiatra, do której idę po raz pierwszy przepisze mi coś, co jest dostępne tylko na receptę. Zastanawiam się więc czy można normalnie po tych lekach prowadzić samochód i robić inne rzeczy,..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 283

.. ...Wczoraj byłam u zwykłego lekaża żeby przepisał mi hydroxsyzine ale niepotrzebnie wspomniałam mu że karmie małego bo to był jakiś nowicjusz po studach i mi nie dał recepty powiedział że nie będzie brał za małego odpowiedzialności i od razu sie fatalnie czułam bo sama myśl że nie mam tych..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 320

.. ...nadrobic.Dzis zaliczylam juz lekarza po recepty bylam na leki.Wiecie co nie wiem co zrobic z tym afobamem?Jestem nerwowa zaczynam nie panowac nad tym tak jak byla wczesniej,kurcze zaczynam miec watpliwosci czy dobrze zrobilam probujac go odstawic,ale trzy miesiace to juz duzo,a bedzie..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 7

.. ...Okropne. Ale jest dobry lek na zatoki:SINUPRET. można go kupić bez recepty. Dzięki za sprubuje ja pije imbuprom zatoki ale to nic nie daje. Jazda samochodem z otwartym oknem i zatoki załatwione. Mam jeszcze pytanie apropo wypadania płatka jak często robicie sobie badania kontrolne np...

Ablacja - Str. 7

.. do dorki zmień lekarza ja też tak ponad rok chodziłam do lekarza i tylko recepty mi przepisywał, a mój stan zdrowia się pogorszył. tabletki miały coraz mniejszą moc i w ogóle sama jestem na siebie zła że to tak zaniedbałam. ale teraz jestem juz po ablacji i całe szczęście koniec z tabletkami!!! napadami!!!!..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 39

.. ...masz możliwości porady lekarza to może kup coś uspokajającego na bazie ziół chociaż coś co można bez recepty ale z własnego doświadczenie wiem ze to nie pomaga na dłuższą mete Aga ja dzisiaj wróciłam od lekarza rodzinnego dostałam skierowanie na prześwietlenie całego kręgosłupa i zatok...

Nerwica - czy na pewno? - Str. 52

.. do olusi a ten lek hydroxyzinum jest bez recepty??? wiesz bo nie mam zamiaru sie szprycowac czym popadnie, aha a co z piciem alkoholu?? mozna ??? czy ten lek tez ma przeciwskazania??? bo juz powoli przestaje pamiętac jak samkuje browar... Witam! Mała, ja byłam ostatnio u lekarza i powiedziałam mu o tym, że..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 106

.. ...sobie Validol to ziołowy lek bez recepty może pomoże.No i ważna jest psychoterapia. Agnieszko wiem jak jest ciężko w czasie ataku paniki,choc nie miałam go od dawna ,ale pamiętam dobrze jakie to uczucie,nie bój się leków, większość nowoczesnych leków nie uzależnia.Co do psychoterapii to..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 111

.. ...sprobuj sobie kupic jakies leki uspokajajace ziolowe bez recepty, no i idz do rodzinnego lekarza zobaczysz co On na to. Powodzenia i napisz jak juz bedziesz cos wiedzial. Hej Dziewczyny! Jakos ostatnio nie umiem zabrac sie do pisania.Nic mi sie nie chce,a teraz jeszcze przez ta noge to..

Wysokie tętno i chwilowa utrata wzroku

.. ...natychmiast odwiedzić lekarza. Zdrowie ma się tylko jedno. Pozdrawiam... Właśnie dziś byłam u lekarza. Kazał mi wykupić sobie w aptece jakieś krople ziołowe na uspokojenie ( bez recepty oczywiście ). Nie dostałam skierowania na żadne dodatkowe badania ani do żadnego specjalisty. Mam pić..

Niski puls i nadciśnienie

.. ...nadciśnienie,zwlaszcza,jesli biorą leki hipotensyjne działające głównie na receptory znajdujące się w sercu. Jeśli bardzo Ci to przeszkadza,skontaktuj się ze swoim lekarzem,a on Ci na pewno jakoś pomoże: ). Pozdrawiam!: ). Wskazania Twoje wydają się być wskazaniami zdrowego człowieka...

Niedobór potasu - Str. 2

.. ...powie to wam większość lekarzy ), jego wada jest to , że jest na receptę. A prawidłowy poziom potasu to pow. 4mmol/L krwi. a wlasnie powoduje zmiany w ilosci magnezu i innych witamin dla tego sie wkurwiacie tak tlumacczyl lekarz. rozejrzyj sie po domu co ci grozi? nic..... JA mam poziom..

Dodatkowe skurcze - Str. 277

.. ...taką osłonę - jest to lek na receptę ,o nazwie POLPRAZOL - uwierz mi już przy pierwszym wzięciu tej tabletki odczulam ulgę.AGANELL - dziękuję za meila zaraz Ci odpiszę: ) ~jos - z ablacją nie wiem, w Allenorcie nie proponowali mi, ani nie kierowali. Ale przede mną jeszcze jedna wizyta...

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 68

.. ...takie dziwne chwilowe leki.I powiem tak zaczelam sie martwic juz na powaznie - lekarze mi nie pomogli tak samo jak Tobie.mam w domu fajna ksiazke pani Górnickiej - apteka natury.Tam sa recepty na rozne dolegliwosci.przeczytalam jeden list pana po zawale i Pani Gornicka zabronila jesc..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 83

.. ...duszno:( Znacie moze jakies lekarstwa na uspokojenie nerwow, takie bez recepty, nie psychotropowe, raczej ziolowe jakies? wogole sadzicie ze to cos pomaga? Witam ponownie , mam pytanie czy ktos moze wie jaki zwiazek wlasciwie ma wypadanie zastawki mitralnej z nerwica, skoro jedno to wada..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 141

.. ...czy zaczelas brac te leki.mam 26. Do aga Zjadłam dzisiaj małe śniadanie, zupe na obiad a teraz bede jadła zupe mleczną. Powoli idzie mi jedzenie, ale jakoś daje radę. Tabletek na razie nie biore, bo recepty mam nie ważne. W przyszłym tygodniu idę do psychiatry to napewno przepisze mi te..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 246

.. ...Aspargin jest do d.....!Lekarz Mi przepisal Kaldyum i jest naprawde dobry! Dzięki boros33! Dobrze, że dzisiaj nie zdążyłam kupić Asparginu. Mam nadzieję, że to bez recepty - Kaldyum. Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam. Czesc siepo33, pragnę ci miło powitać w naszym gronie. My wszyscy..

Poziom trójglicerydów 717

.. ...groźne? Pomocy! ja polecam lek ziołowy ,,prolipid * .Moja ciocia uzywa [bez recepty w zielarskim 23 zł].Już po 3 tygodniach diety niskotłuszczowej plus raz w tygodniu basen i codziennie godzina jazdy na rowerze trójglicerydy,ldl i całkowity spadły jej o ok.50.,a HDL podwyższył się o..

Ostre ataki pulsu i ciśnienia do granic możliwości

.. ...tydzień aby organizm się przyzwyczaił i ustabilizował na pogotowiu mogą cię tylko ukatrupić./Taka jest prawda/Nie słuchaj lekarzy tylko ucz się sam i wymagaj od konowała recepty.Ja tak robię i jest ok...

Częstoskurcz - jak u was to wygląda?

.. ...Poszłam do normalnego lekarza gdzie dostalam recepte na propranolol czy jakos tak : ) i cos na uspokojenie.Po kolejnych tygodniach udało mi sie dostac do kardiologa i okazało sie ze mam równiez niedomykalność zastawki mitralnej ( wada nabyta - w 2003r miałam infekcyjne zapalenia..

Ucisk, gula w gardle - Str. 10

.. ...przez usg i tak dalej.lekarz endykronolog stwierdziŁ ze wszystko jest wporzĄdku a mimo to ciĄgle czule * .:gule * .juz sama nie wiem co mam mysleĆ.:( trudno mi ztym ŻyĆ! Kupcie sobie lek: Mtoclopramidum ( nie wiem czy nie jest na receptę ) Ten lek rozluźnia mięśnie zwieracza przełyku,..

Duszenie się - Str. 17

.. ...zycie.Jutro znow do lekarza rano po recepty na leki,na serce,potem obiadek bo maz idzie na 14 do pracy,a potem spokuj do wieczora jak fajnie. Dziewczyny ja mam dosyc,znow klucilam sie z mezem o afobam.On mnie dobija za miast wspierac przy odstawianiu,ze zaczynam znowu swirowac,ze nie da..

Już nie wytrzymuję, chyba popełnię samobójstwo - Str. 2

.. ...powiedzcie mi czy to dobry lek na lekarka przepisala mi praunolan jakos tak bo nie dokonca wienm co na recepcie pisze czy to dobry lek POZDRAWIAM Nie znam takiego leku jak napisałeś ale wydaje mi się że chodzi o pramolan. Poszukaj w necie jest o tym dużo napisane i są też pewnie opinie..

Gula w gardle

.. ...) ) ) aha ;] a jakie leki brac badz co mozna zrobic aby to zniknelo? wiem coś na ten temat ja często mam też taka kluchę w gardle. jest na to lekarstwo nazywa się Mix Nervina jest to lek robiony w aptece na receptę. Stosuje go gdy zachodzi taka potrzeba, przypisała mi go pani dr..

Nerwica - wszyscy którzy biorą XETANOR - Str. 2

.. ...poprostu nie poszedłem do lekarza po recepte i przestalem brac od tak z dnia na dzien. Fakt jak brałem leki było inaczej. Chyba wstyd przed lekarzem i chodzenie do niego skloniło mnie do tego żeby dać sobie z tym spokój. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że być może komuś pomogę w kwestii..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 206

.. ...dostałaś???Słuchajcie ktos pisał o leku SIRDALUD i nie pamiętam kto..Wczoraj go kupiłam no jest niby bez recepty...ale pisze że na receptę.Tabletka jest dawkowana..i wzięłam sobie pół...Ludzie w nocy miałam takie koszmary serce to mało mi w tyłek nie weszło !!!!A głowa mi pęka.One -..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 318

.. ...jej podać antybiotyk ( lekarka zostawiła receptę jak będzie bardziej kaszleć , bo synek już ma zap.płuc ) tylko boję się że będzie wymiotować . Witajcie kochani= * = * = * Wstałam dzisiaj wyjątkowo wcześnie:D:D:D:D Jakiś ranny ptaszek ze mnie będzie czy co:P:P:P Nefri77 ale może ten..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 670

.. ...zwyklej recepcie od lekow,ale wczoraj upewnilam sie ,dzwoniac do nich tam ( REJESTRACJI ),czy jesli mam wypisane skr,na zwyklej recepcie jest aktualne i powwiedzialam ,ze jest pieczatka NFZ,ze jest to od specjalisty neurologa..odp.byla ;Tak jesli jest ta pieczatka to moze byc.....nie..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 677

.. ...; ) Hej : ) Byłam u lekarza po receptę, bo jakoś wolę pić nadal syropek, wtedy czuję się pewniej i mam weekend, dzisiaj na 17.20 mam do fryzjerki, malowanie odrostów i podcinanie : ) ) ) nareszcie, bo utrapienie z tymi włosami : ) A jeszcze teraz remont i sajgon w domu, aj zaczynają się..

Ablacja w Częstochowie

.. ...chodziłam bezsensownie do lekarza, który tylko przepisywał mi receptę na Biosotal i tak co miesiąc. W styczniu br. tak się fatalnie poczułam, że aż mnie z pracy mąż musiał zabrać. Wtedy wreszcie trafiłam do konkretnego specjalisty w CCHSiN im. Polonii Świata, który zaproponowałam mi..

Nerwica w ciąży - Str. 98

.. ...żyć!!!!2 miesiace temu lekrz do mnie zadzownił w nocy, ze mam szybko przyjeżdzać do niego po recepte na zastrzyki rozrzedzajace krew bo grozi mi śmierć z powodu zatoru płucnego. Diagnostyka trwała 3 tygodnie i okaząło się wsyztskie te nerwy byly niepotrzebne bo podwyższone d - dimery u..

Nerwica w ciąży - Str. 182

.. ...nadcisnienie ale na widok lekarzy mialam jeszcze wieksze :( Lina ja próbowałam validol i nic po nim nie czuje zadnego efektu ale persen forte jak wezme raz na jakis czas * doraznie * to cos mi pomaga : ) ) lekarz pozwolila mi persen doraznie wiec sie ratuje tylko tym a z ta wczorajsza..

Nerwica w ciąży - Str. 189

.. ...beda juz w poniedzialek, w każdym razie lek sobie zapisze, może mi się przydać.może poproszę kolezankę [pielęgniarka] moze zalatwi receptę, już sama nie wiem co mi jest, czuję się jakbym muiała zaraz urodzić, bo dziecko kopie bo obolałym pęcherzu, sikam co chwilę, i tak mi się trudno..

Coś dla rozluźnienia

.. ...na recepte i nie można go reklamowac chyba ktoś tu przycina w ... czołgiste jakoś nikt tego filmu na razie nie usunął, pewnie producnt się do niego nie przyzna jak coś i tak cała sprawa osiągnie finał...

Pełne jelita i pusty żolądek

.. ...wzdęcia, który * rozrusza * pracę jelit. Myślę, ze powinien o tym usłyszeć lekarz, bo tak zaczyna się często Zespół jelita drażliwego. Byłem u lekarza, to zaparcie( tak powiedział ) i przepisał jakiś lek : )..

Krwawienie z nosa

.. ...recepte - nie lubie tego leku ale pomaga buziaki ja tez mialam przepalane naczynka jak sie pozniej okazalo niepotrzebnie bo wiecej szkody mi to dalo a na krwotoki jest dobry ( przynajmniej dla mnie ) vitacon tj wit.K w tabletkach jest na recepte zapisala mi to laryngolog teraz chodze do..

Nierównomierne bicie serca

.. ...krople milocardin ale to lekarz rodzinny moze Ci wypisac bo są na recepte.one są wlasnie na takie rozluznienie przy nerwach tak mi powiedziala pani kardiolog, Witaj Maja Dzis własnie biore tą mniejszą dawke asparginu tzn 2 razy po 1 tabletce i cały czas pije melise ( 2 razy dziennie ),..

Problemy z sercem, szarpnięcia, dodatkowe skurcze

.. ...prawdopodobnie * sponsorownie * lekarzy. arytmia czy czestoskurcz nigdy nie wystepuje u mnie bez powodu , np gdy mam biegunke to wystepuje , albo czasem wlasnie po waleniu. Sadze ze mam za malo magnezu - http://www.faceci.com.pl/magnez.html mam takie objawy wlasnie jak tam pisze :E . A..

Opryszczka narządów płciowych - Str. 3

.. ...trzeba sie wybrać do lekarza, bo sa na receptę, polecam, szkoda sie tak męczyć! Luka ja zawsze leczyłam opryszczkę maściami i nie jestem z nich zadowolona ponieważ strasznie wysuszają usta. Czy tabletki o których piszesz można stosować przy opryszczce wargowej? Te tabletki z acyklovirem..

Bezseność po trzecim ostrym zawale

.. ...bezsenność co zrobić przecież leków nie można podać na sen, już nie mam pojęcia. Prosze zapoznać się z melatoniną - hormonem regulującym system dobowy człowieka, którego zazwyczaj ludzie starsi maja zbyt mało w organiźmie. Mozna go dostać bez recepty, nie działa jak lek nasenny. Jest..

Dodatkowe skurcze, czy nerwica?

.. ...stresie,i przemęczeniu,Jeśli lekarz zrobił EKG i w badaniu fizykalnym niczego nie stwierdził nie ma co się przejmować,jedynie prowadzić spokojniejszy tryb życia,w takich sytuacjach można zastosować środki uspokajające /ziołowe,są bez recepty/ Witam Grysik : ) Tak czytam te Wasze wpisy i..

Opryszczka narządów płciowych nie ustępuje po lekach

.. ...nic nie da, wróc do lekarza i poproś go o wypisanie recepty! ja właśnie miałam pierwszy atak...kończę brać Heviran!!! Wystraszyłam sie nie na żarty... Powiedzcie mi kochane, czy często zdarzają się nawroty???? Na jakiejś stronie internetowej straszą, ze mogą być nawet co 2 - 3..

Napady paniczno-lękowe z agorafobią - Str. 66

.. ...panika.Nawet jak ide do lekarza po recepte, tylko po recepte to mam objawy nerwicy, kaszel nerwowy, serce mi wali, totalne spustoszenie w głowie co okropnie utrudnia mi funkcjonowanie. Leków psychotropowych nigdy nie bralam i nie biore. Biore leki ziolowe, valerin forte,valused , magnez..

Napady paniczno-lękowe z agorafobią - Str. 177

.. ...sobie pomóc biore wiele leków bez recepty ale one mi nie pomagają.Może ktoś coś mi poradzi. Anetko nie możesz brać leków bez recepty na właną rękę, najlepiej wybierz się do psychiatry, on dobierze Ci odpowiednie leki i niekoniecznie odrazu będą działać potrzeba czasu na działanie. Ja co..

Napady paniczno-lękowe z agorafobią - Str. 182

.. ...tez niestety nie znam leku bez recepty na te nasze przypadłosci tak jak wczesniej pisałam ratuje sie propranololem i melisana. Dolores jak ta nowa usługa w Twoim salonie sie przyjęła? czy masz duzo pracy po tych świetach? Sara a Ty gdzie sie podziewasz??? co tam u Ciebie moja droga? a..

Dodatkowe skurcze komorowe - arytmia w ciąży

.. ...żyć!!!!@ miesiace temu lekrz do mnei zadzownił w nocy, ze mam szybko przyjeżdzać do niego po recepte na zastrzyki rozrzedzajace krrw bo grozi mi śmierć z powodu zatoru płucnego. Diagnostyka trwała 3 miesiaće i okaząło się wsyztskie te nerwy byly niepotrzebne bo podwyższone d - dimery u..

Powiększone opuszki palców a choroba serca

.. ...pomagaja najprostrze leki bez recepty. nie mniej... czy powinienem udac sie z tym do lekarza? Pocieszę Cię,że mój brat ma astmę oskrzelową i też ma palce pałeczkowate,lecz jego lekarz prowadzący uparcie twierdzi,ze nie są one spowodowane tym schorzeniem.U niego to po prostu taka..

Bóle w klatce piersiowej i nierówne bicie serca

.. ...serca czy to możliwe? lekarze myślą ze ja świruje oddam wszystko tylko żeby to juz sie skończyło proszę wszystkich o pomoc .jakie leki moge kupić bez recepty w uk moze ktos wie , znacie moze jakiegoś kardiloga w moim mieście northampton dodam jeszcze ze byłem z tym u psychiatry przepisał..

Smierdzacy pot

.. ...moze sa na to jakies leki?? i nie mowicie o szalwii bo ona tez nie pomaga;/ Najlepsze i dlugodzialajace sa zastrzyki z botoksu w najbardziej pocace sie miejsca. Nie mieszkam w Polsce to nie wiem czy jest to leczenie refundowane ( w Kanadzie robia to lekarze za darmo ) idź do drmatologa,..

Problemy z zasypianiem....

.. ...metody,zacznij faktycznie od ziolek, ja sie juz uzaleznilam tak od lekow na recepte ze w chwili obecnej nie potrafie bez nich zasnac,biore lek o nazwie afobam on co prawda nie jest lekiem nasennym tylko uspakakajajacym jego zazycie powoduje wyciszenie iwdedy dopiero moge zasnac,wstaje..

Mam nerwice czy idzie ją zwalczyć?

.. Podajcie leki ktore moga pomoc... hej!mam na imie natala,mam 21 lat i od 2 lat mam nerwice.niestety probowalam wszystkiego,afobam,relanium.jednak pol roku nie biore lekarstw.odstawilam je,bylo strasznie,ale zaczelam brac tabletki na uspokojenie,typowo ziolowe,validol,w aptece bez recepty.powiem ci,ze jakos..

Infekcja dróg oddechowych??

.. ...Pierwszy tydzien brałem lekarstwa z typu * bez recepty * . Nie przechodziło, więc udałem się do lekarza. Ten zapisał antybiotyk. Objawy: męczący, kaszel, ból gardła, katar,stan podgorączkowy ( ok.37.3 ). Antybiotyk ten nie pomógł,poszedłem do innego lekarza, któy również przepisał..

Jak radzicie sobie z nerwica lękową? - Str. 2

.. ...depresja...tak jak juz pisalam o lekach to jest ostatecznosc te wszystkie antydepresanty i psychotropy.Gdy teraz mialam nawrot nerwicy tez kupilam sobie leki z apteki i bez recepty ,ktore mialy zaczac dzialac po 10 dniach i bylam jak warzywo a do tego doszly jeszcze wieksze lęki,wiec nie..

Czy ktoś wie co to może być?

.. ...musisz zbadać krew - elektrolity,OB,morfologię,TSH,a tymczasem pij ziółka uspokajające.Albo kup sobie ziołowe,,Tabletki uspokajające i bierz po2 ,Trzy razy dz.Aspargin sobie też kup bez recepty.A dla poprawy nastroju ,pomyśl co lubisz robić,co ci przyjemność sprawia i świadomie się tym..

Wysokie ciśnienie i puls i drżenie rąk i nóg

.. ...tachykardie nawet 150!!! Lekarz twierdzi ze to nerwica i przepisal tabletki na uspokojenie ktorych jeszcze nie zazywam bo sie obawiam skutkow ubocznych kupić bez recepty ,,Aspargin,vit,B6 oraz łykac ziołowe,,Tabletki upokajające * ,cena ok.4 zł.Zbadać tez OB,morfologię,cukier,ASO..

Jakie leki postawią na nogi przy nerwicy lękowej?

.. ...Może zna ktoś jakieś leki co postawią na nogi a przy czym nie będą wywoływały kolosalnych skutków ubocznych! Proszę pomóżcie!! Pozdrawiam skutków ubocznych nie dają polskie syropy ziołowe oraz ziołowe ,,Tabletki uspokajające * ,które kupisz w każdej aptece bez recepty.Do tego codziennie..

Przechodzony zawał serca - Str. 2

.. ...dosłownie przypadkowo.Biore leki na nadcisnienie , skończyły sie więc poszłam do lekarza po recepte i chciałam poprosic o inne leki .Mam skoki cisnienia 135/85 , 150/98. Trafiłam na lekarza który nie przepisał mi leków lecz skierował na badanie EKG. Jak wrociłam z wynikiem badania to..

Może ktoś podpowie co mi jest? - Str. 2

.. ...objawami trafiłam do lekarza a lekarz powiedział mi , że przy tak zdrowym sercu to zawał nie może się zdarzyć.Zawał serca dostają chorzy ludzie lub osoby ,które myślą,że są zdrowi a de facto maja wadę serca o której nie wiedzą.Moja recepta na to jest taka gdyż ja mam często ,,sensacje,,..

Nie wiem co mi jest...

.. ...miesiecy... Dzisiaj bylem u lekarza zlecil mi on badania na nadczynnosc tarczycy,OB,Glukoza,Neurologa i otolaryngologa... A ja glupi po przeczytaniu tych recept zaczolem grzebac w internecie i naczytalem sie tych wszystkich nowotworow przysadki mozgowej i tarczycy Czy to moze byc..

Lek LORISTA HD 100mg+25mg-czy tabletkę można dzielić?

.. ...zmniejszenia o połowę dawki,czy konieczne jest zapisywanie przez lekarza nowej recepty,na mniejsza dawkę( 50+12,5 ). a co za problem podzielic na pół? Nie widze przeszkód, tez brałam swego czasu pół tabletki..

Przeszywający ból w klatce piersiowej i duszności

.. ...pediatry,zobaczysz co ci powie.Nie zwlekaj. Czy wiecie może czy nitrogliceryna wydawana jest na receptę, czy nie? Foreveryoung: najpewniej masz to co ja: wada postawy + kyfoza kręgosłupa + skolioza + blokada nerwu międzyżebrowego /do wyboru : )/. Do tego jeszcze się stresujesz i zaraz..

Nitrogliceryna

.. Czy ten lek jest na receptę? no jasne ze na recepte dziękuję tabletki 5mg jedno opakowanie bez..

Witajcie

.. ...leczyc ale po kazdych lekach ktore dostawalam od doktorki londowalam w szpitalu w jeszcze gorszym stanie a jak szlam do lekarza to twirdzil ze to nie mozliwe bo na wszystkich dzialaja te leki tylko na mnie nie wiec nie bralam ich zaczelam na swoja odpowiedzialnosc leczyc sie bralam rozne..

Czestoskurcz pomocy

.. ...czestoskurcz i jest potrzebny lek tambocor moze ktos wie jak go sprowadzic z niemiec jest taka apteka internetowa, wszystko z całego świata w parę dni, ale nie będę tu robił reklamy, moge podać namiary na priv. Bardzo prosto. Wypisać u lekarza polską receptę i z nią udać się do..

DEPRIM

.. ...zfukaj mniej ci zaszkodzi przeczytaj sobie ulotkę tego leku ten lek jest na receptę którą przepisuje lekarz .... * LEKAMI się nie NAĆPASZ JEDYNIE POGARSZASZ SWÓJ STAN ZDROWIA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO *..

Jak walczyć z atakami nerwicy?

.. ...wieku już poszła do lekarza to teraz moje życie wyglądałoby lepiej... Najlepiej jest z kimś skonsultować problem... A bierzesz leki od lekarza czy takie bez recepty?? witaj Eddi i Alla ja choruje na nerwice juz prawie osiem lat:( balam sie isc do lekarza bo przeciez to wstyd i tak..

Trójglicerydy - pomocy

.. ...faszerować proszkami ( lekarz proponował ), na początek już postanowiłem wieczorami biegać i jeść mniej tłustych rzeczy. Natomiast szukam czegoś co pomoże mi ten zły cholesterol * zbić * , ale bez łykania jakiejś chemii, nie na receptę. Słyszałem od lekarza o jakichś preparatach które..

Problem z nadciśnieniem

.. ...zaśnięciem. Prosiłam lekarza o przepisanie mi coś na obniżenie ale stanowczo odmówił. Co mam zrobić? w aptekach nic mi nie sprzedadzą bez recepty . Prosze doradzcie. Leki uspakające nie skutkują do końca. 120 na 75 czy odwrotnie? o nadciśnieniu mówimy wtedy,gdy jest powyżej 140 na 90.Nie..

DEPRESJA..

.. CZY Lekarz rodzinny przepisze cos na depresje ? i drugie pytanie czy w aptece dostepne sa jakies srodki na depresje? ( na recepte ) Witaj.Oczywiscie lekarz rodzinny moze zapisac cos na depresje i pewnie w atece mozna coś na nia dostać.Tylko , ze depresja nielecona fachowo, przy pomocy psychoterapii czy..

Leki na receptę typowe na ból głowy...

.. ...Możecie mi podać nazwy leków które są wydawane na receptę i są typowo na ból głowy? Pozdrawiam Tramal [poltram],zaldiar,ketonal,sulpiryd - pomaga przy migrenowych ,nilogrin - czasem pomaga przy zaburzeniowo - naczyniowych bólach głowy .Leków sa dziesiątki.... polopiryna S Jak się ma..