Lek xetanor działanie

Paroksetyna (ParoMerc, Paxeratio, Paxtin,Rexetin, Seroxat, Xetanor)

.. ...Paroksetyna to silny lek przeciwdepresyjny. Mechanizm działanie leku polega na wybiórczym hamowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny i tym samym zwiększeniu jej stężenie w szczelinach synaptycznych. Braki w serotoninie są jednym z mechanizmów powstawania zaburzeń depresyjnych i lękowych...