Leki w leczeniu choroby wieńcowej

Skuteczność stentów w leczeniu choroby wieńcowej

Skuteczność stentów w leczeniu choroby wieńcowej

.. ...wieńcową skuteczniej niż leki. W przypadku pacjentów z nienasilającą się chorobą wieńcową lepszą metodą leczenia są więc popularne medykamenty. Badania nad skutecznością stentów. Kilka z przeprowadzonych niedawno badań wykazało, że początkowa przezskórna implantacja nie jest bardziej..