Lewokomorowa niewydolność serca

Niewydolność serca

.. ...niewydolność prawokomorową i lewokomorową w zależności od uszkodzonej komory. Najczęstszą przyczyną niewydolności lewokomorowej jest stan po zawale mięśnia sercowego a także nadciśnienie tętnicze, wada mitralna, aortalna czy choroba niedokrwienna serca. Niewydolność prawokomorowa bardzo..

Pęknięcie przegrody międzykomorowej

.. ...i/lub ostra niewydolność lewokomorowa, narastająca niewydolność prawokomorowa, osłuchowo słyszalny jest głośny szmer skurczowy wzdłuż lewego brzegu mostka. Diagnostyka pęknięcia przegrody międzykomorowej. ECHO serca Leczenie pęknięcia przegrody międzykomorowej. nitroprusydek sodu,..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

.. ...konsekwencji rozwoju początkowo lewokomorowej a następnie obukomorowej niewydolności serca. Kardiomiopatie rozstrzeniowe można podzielić na pierwotne - gdy przyczyny jej powstania nie są wiadome ( np. zapalenia wirusowe ) i wtórne - np. w wyniku nadużywania alkoholu. Kardiomiopatia..

Frakcja wyrzutowa

.. ...grypy. Niewydolność lewokomorowa serca powoduje spadek wydolności wysiłkowej. Znaczna niewydolność może doprowadzić do zastoju w krążeniu płucnym, nawet do obrzęku płuc. Stopień przewlekłej niewydolności serca określa się według skali NYHA oceniającej, przy jakim wysiłku chory odczuwa..

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...wydolności krążenia ( lewokomorowa niewydolność serca często z obrzękiem płuc ). W badaniu elektrokardiograficznym obserwujemy najczęściej obniżenie odcinka ST. W obrazie ECHO lekarz może stwierdzić hipokinezę niedokrwionego fragmentu mięśnia sercowego. Potwierdzeniem zawału jest..

Niewydolność lewokomorowa

.. Hey! Mam 21 lat. Nie piję, nie palę, zdrowo się odżywiam. Zdjęcie RTG wykazało u mnie powiększenie lewej komory serca. Mam czasami wrażenie, że ciężko mi się oddycha i muszę łapać głębszy oddech. Nie robiłem jeszcze EKG, tylko badanie krwi. OB wyszło 1mm po 1 godzinie ( nie za mało? ), reszta w normie. Nie..

Echo serca, czy wszystko jest w normie?

.. ...grypy. Niewydolność lewokomorowa serca powoduje spadek wydolności wysiłkowej. Znaczna niewydolność może doprowadzić do zastoju w krążeniu płucnym, nawet do obrzęku płuc. Stopień przewlekłej niewydolności serca określa się według skali NYHA oceniającej, przy jakim wysiłku chory odczuwa..