Limfadenopatia

Objawy zakażenia HIV

.. ...przejawiać się uogólnioną limfadenopatią. Jest to sytuacja, w której przez minimum 3 miesiące obserwuje się powiększenie węzłów chłonnych w przynajmniej dwóch, różnych okolicach ciała. Pod uwagę nie bierze się pachwinowych węzłów chłonnych. Uogólnionej limfadenopatii często toważyszy..