Lipoproteina A

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

.. LDL cholesterol - lipoproteiny niskiej gęstości ( Low Density Lipoproteins ) stanowią w surowicy krwi największą frakcję lipoproteinową i są głównym transporterem cholesterolu. Długoletnie badania kliniczne wykazały bezpośredni związek pomiędzy stężeniem cholesterolu LDL a chorobą niedokrwienną serca. To..

HDL Cholesterol

.. ...gęstości ( High Density Lipoproteins ) odpowiedzialna jest za transport powrotny cholesterolu z tkanek do wątroby. Stężenie cholesterolu HDL w surowicy poniżej 35mg/dl ( 0,9 mmol/l ) jest skorelowane ze zwiększonym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca. Najsilniejszymi dowodami na to są..

Hiperlipidemia

Hiperlipidemia

.. ...gęstości - Low Density Lipoprotein. Jest to cholesterol określany jako zły - niekorzystny bo jest nośnikiem cholesterolu do komórek pozawątrobowych ( to właśnie ta frakcja odpowiedzialna jest za powstawanie blaszki miażdżycowej. HDL cholesterol ( cholesterol o wysokiej gęstości - High..

Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca

.. ...zwiększone stężenie lipoproteiny A; mała aktywność fizyczna ( siedzący tryb życia ); hiperhomocysteinemia cechy osobowości ( brak umiejętności relaksowania się po stresach emocjonalnych, agresywność ); nadużywanie alkoholu; podwyższony poziom kwasu moczowego w surowicy krwi. Występowanie..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...VLDL ( very low density lipoprotein - cholesterolu o bardzo niskiej gęstości ). VLDL jest bezpośrednim prekursorem LDL. Pacjenci z nadwagą wykazują oporność na insulinę i tendencję do rozwoju miażdżycy. Najważniejszymi elementami leczenia dietetycznego hipercholesterolemii jest..

Lipemia

Lipemia

.. ...zaburzenia stężenia lipoprotein we krwi. Pod uwagę bierze się głównie chylomikrony i VLDL - lipoproteiny o bardzo niskiej gęstości. Chylomikrony powstają w jelitach, zawierają głównie triglicerydy, mniej cholesterolu. Ich zadaniem jest transport tłuszczy zawartych w pokarmie do wątroby...

Fibraty

.. ...wzrasta stężenie lipazy lipoproteinowej, enzymu odpowiedzialnego miedzy innymi za rozkładanie trójglicerydów. Leki wpływają także na zwiększenie zużycia lipidów w wątrobie, wzrost poziomu HDL oraz nasilają proces oddawania lipidów z tkanek. Poza działaniem związanym z gospodarką..

Gruba szyja a choroby serca

.. ...cholesterol , czyli lipoproteiny o wysokiej gęstości ( HDL ), usuwa nadmiar złego cholesterolu z komórek i transportuje go do wątroby, gdzie jest on metabolizowany. O zwiększonym ryzyku wystąpienia choroby wieńcowej mówi się, gdy poziom HDL spada poniżej 40 mg/dl w przypadku mężczyzn i..

Nowy zły cholesterol

.. ...podwyższonego poziomu lipoproteiny a, czyli Lp( a ), dieta ani statyny nie pomagają. Na szczęście nie jest to substancja tak groźna jak LDL. Specjaliści porównują LDL do groźnego tygrysa, a Lp( a ) - do domowego kota, który jednak też potrafi drapać. Jak wykazały badania genetyczne..

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

.. ...krwi wyższy poziom apolipoproteiny B ( apoB ), która jest składnikiem złego cholesterolu, czyli kompleksu lipoprotein niskiej gęstości ( LDL ). Jest to kolejny wskaźnik podwyższonego ryzyka chorób układu krążenia. Również stosunek apoB do apoA1 ( apolipoproteiny A1 ), składnika dobrego..

Chelatacja - Str. 12

.. ...by krew razem z lepką lipoproteiną a mogła rozprowadzić go do tętnic w celu ,,wyreperowania * uszkodzonych naczyń. Jeżeli tętnice będą zdrowe - mocne i gładkie wtedy cholesterol z lepką lpa i wapniem nie odłoży się . Zatem sztuczne obniżanie cholesterolu odwraca naszą uwagę od problemu...

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 16

.. ...cholesterolu z lepką lipoproteiną aby wyreperować uszkodzone naczynia. Miażdżyca jest wczesną formą szkorbutu. Oficjalna dawka dzienna wit C wynosiła do niedawna 60mg dla człowieka. Psy, koty i inne ssaki produkują dziennie 20 gramów i więcej. Jeśli prawdą byłoby, że wit. C jest..

Stenty - ile życia po wstawieniu stentów?

.. ...wykorzystuje wtedy cholesterol, lipoproteiny do naprawy naczyń. Przy długotrwałym niedoborze witamin tworzą się złogi miażdżycowe, a miazdżyca jest wczesną formą szkorbutu. Złogi w tętnicach wieńcowych powodują w efekcie zawał, złogi w tętnicach mózgowych - udar. Zamiast żyć w strachu o..