Long QT syndrome

Zespół wydłużonego QT (long QT syndrome, LQTS)

.. ...Zespół wydłużonego QT ( long QT syndrome, LQTS ) to zespół, w którym występuje patologicznie wydłużony odstęp QT w zapisie EKG. Odstęp QT w EKG jest to graficzny zapis depolaryzacji i repolaryzacji komór serca. Jego długość mierzona jest od początku zespołu QRS do końca załamka T. W..