łuk odruchowy

Odruch kolanowy

Odruch kolanowy

.. Odruch kolanowy jest jednym z prostych, monosynaptycznych odruchów rdzeniowych. Łuk odruchowy składa się z nerwu dośrodkowego oraz odśrodkowego. Pobudzenie receptora ścięgna rzepki powoduje przesłanie sygnału drogą nerwu czuciowego do zwoju czuciowego rdzenie kręgowego i dalej do rogu tylnego rdzenia...