łuszczyca

Ostra postać łuszczycy zwiększa ryzyko chorób układu krążenia

Ostra postać łuszczycy zwiększa ryzyko chorób układu krążenia

.. ...ponad połowa chorych na łuszczycę doświadcza poważnych zdarzeń sercowych, takich jak zawał czy udar. Łuszczyca a zdarzenia sercowe. Po przeanalizowaniu historii chorób 3600 pacjentów cierpiących na ostrą postać łuszczycy, naukowcy zauważyli powtarzające się przypadki zdarzeń sercowych...