LVEF

Echo serca - Str. 20

.. ...zwrotna - nb Kurczliwość: LVEF: 75% Badanie echo w normie. Do p. Zuzy - najpewniej są to skurcze dodatkowe albo epizody niemiarowości oddechowej ,ale na to pytanie moze odpowiedzieć tylko lekarz po zbadaniu . A co dokładnie znaczy w normie? czyli coś jednak sie zaczyna dziać? dostałam..

Echo serca - Str. 25

.. ...płucnego - AcT 115ms LVEF 56%. OZW z martwicą miokardium. Stan po NZK EKG: RZM 76/min, normogram, ujemny zał T w I,II,III,aVF V4 - V6, blok prawej odnogi pęczka Hisa. Z góry dziękuję za pomoc. Pani Izabelo mialam robione zdjecie pluc lekarz zapytal mnie czy choruje na nadcisnienie..

Echo serca - Str. 36

.. ...lewej komory dobra. LVEF 65%. Zastawka mitralna w normie. Zastawka aortalna 2 - płatkowa ( zrośnięte płatki prawy i lewy ) z niedużymi zmianami zwyrodnieniowymi, Vmax 226cm/s, bez cech istotnej stenozy , umiarkowana fala zwrotna. Zastawka III w normie. Zastawka tętnicy płucnej w normie...

Echo serca - Str. 37

.. ...lewej komory dobra. LVEF 65%. Zastawka mitralna w normie. Zastawka aortalna 2 - płatkowa ( zrośnięte płatki prawy i lewy ) z niedużymi zmianami zwyrodnieniowymi, Vmax 226cm/s, bez cech istotnej stenozy , umiarkowana fala zwrotna. Zastawka III w normie. Zastawka tętnicy płucnej w normie...

Dodatkowe skurcze - Str. 158

.. ...globalną i odcinkową. LVEF 70% i teraz tak, ta fala zwrotna czyli niedomykalnosc zastawki trójdzelnej TV nie jest duża, ale cisnienie RVSP 36 mmHg jest juz za duże. fragment artykulu na ten temat: Przy zastosowaniu techniki doplerowskiej możliwy jest dokładny pomiar prędkości fali..

ECHO serca interpretacje

.. ...lewej komory dobra. LVEF 65%. Zastawka mitralna w normie. Zastawka aortalna 2 - płatkowa ( zrośnięte płatki prawy i lewy ) z niedużymi zmianami zwyrodnieniowymi, Vmax 226cm/s, bez cech istotnej stenozy , umiarkowana fala zwrotna. Zastawka III w normie. Zastawka tętnicy płucnej w normie...

Po przeszczepie zastawki aortalnej, przeciek okołozastawkowy

.. ...zaburzeń kyrczliwości. LVEF w ocenie wzrokowej 60%. W lewym ujściu tętniczym sztuczna proteza zastawkowa. Pierścień zastawki stabilny, ruchomośc dysków prawidłowa. widoczna umiarkowana fala przecieku okołozastawkowego z AVR 4.91m/s, i PHT 498 ms. Gradient maks. przez sztuczną zastawke..

Wyniki badań echokardiograficznych

.. ...LV:ESV 21 LV:EDV 133 LVEF 79% DOPPLER: Zast.Mitralna : Fala E 0,8 Fala 0,7 Fala zwrotna Zast.aortalna : V max.s : 4,3 ms Fala zwrotna + PG max 72mm .... 37 me... Zast.trojdzielna V max 0,6 Fala zwrotna - Zast.tt.plucnej V max 0,9 Fala Zwrotna - Inne bez plynu ...... sredniego stopnia..

Frakcja wyrzutowa 25% czy może ulec poprawie?

.. ...lewej komory serca ( LVEF - 25% ). Tętnice i zastawki dobre. W tej chwili stosuje leki i za miesiąc na kontrolę. Serce osłabione prawdopodobnie na skutek powikłań pogrypowych. Mam pytanie czy ta frakcja wyrzutowa świadcząca o procentowj ilości krwi wyrzucanej z komory może ulec..

Nerwica czy nie? historia z dnia codziennego

.. ...KURCZLIWOSC SIERDZIA DOBRA LVEF - PK 69% WZMOZONA ECHOGENNOSC AORTY Kolejne badanie : - RTG klatki piersiowej przepona ustawiona prawidlowo jamy oplucnowe wolne.pola plucne bez zmian ogniskowych. serce radiologicznie w normie wieku. zrostyprzy koniuszku serca Kolejne badanie :..