MCHC

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

.. MCHC to jeden z parametrów morfologii krwi obwodowej odnoszący się do opisu krwinek czerwonych ( erytrocytów ). MCHC to skrót od angielskiego: Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration, czyli: średnie komórkowe stężenie hemoglobiny. Parametr ten powinien zawierać się w granicach od 32 do 36 g/dl krwi ( górne..