Mechanizm działania

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

.. ...którego biologiczny mechanizm działania w organizmie polega na: skurczu naczyń krwionośnych, zwiększeniu przekaźnictwa w układzie adrenergicznym, pobudzeniu uwalniania aldosteronu - hormonu odpowiedzialnego za regulację równowagi między jonami sodowymi i potasowymi. Działanie inhibitorów..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...grupy, nieco różniące się mechanizmem działania i wskazaniami klinicznymi. Pierwszą grupę stanowią betaadrenolityki nieselektywne, blokujące zarówno receptory β1 jak i β2, zaliczamy do nich m. in. sotalol ( Biosotal, Darob, Satohexal ) i propranolol. Druga grupa to..

Leki przeciwpłytkowe

Leki przeciwpłytkowe

.. ...zależnej od ADP. Dodatkowym mechanizmem działania leku jest hamowanie łączenia receptorów GP IIb/IIIa z fibrynogenem. Działanie przeciwzakrzepowe leku występuje w 12 - 48 godzin od podania. Wskazania do stosowania tiklopidyny: zapobieganie udarom niedokrwiennym, profilaktyka zawału w..

Defibrylacja

Defibrylacja

.. ...przerwanie migotania komór. Mechanizm działania defibrylacji polega na jednoczesnej dnoczesnej depolaryzacji całego mięśnia sercowego w wyniku zadziałania prądem o odpowiednio dużej mocy. Defibrylacja powoduje uporządkowanie ładunków elektrycznych w sercu i powrót prawidłowego..

Klomipramina (Hydiphen, Anafranil)

.. ...leczeniu schizofrenii. Mechanizm działania leków z tej grupy polega na blokowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Są to neurotransmitory, czyli substancje pośredniczące w przekazywaniu pobudzenia między komórkami nerwowymi. Zburzenia stężenia serotoniny są jedną z przyczyn..

Diltiazem (Blocalcin, Dilzem, Dilocard, Diltiazem, Oxycardil)

.. ...receptorów wapniowych. Mechanizm działania leku polega na blokowaniu dopływu jonów wapnia do komórek mięśniówki tętnic. Powoduje to ich rozkurcz i spadek ciśnienia tętniczego. Dodatkowo diltiazem wpływa hamująco na układ bodźcoprzewodzący serca i zwalnia jego pracę, co również przyczynia..

Indapamid (Ipres long)

.. ...elektrolitowe wynikające z mechanizmu działania leku ( hipokaliemia, hiponatremia ). Lek może zwiększać stężenie kwasu moczowego we krwi, stąd możliwe są napady dny moczanowej u ludzi cierpiących na tą chorobę. Indapamid zwiększa także stężenie glukozy we krwi, należy więc zachować..

Miododryna (Gutron)

.. ...zatrzymanie opływu moczu. Z mechanizmu działania wynika zastosowanie leku. Miododryna jest stosowana w ortostatycznym niedociśnieniu i w niektórych nawracających spadkach ciśnienia z rożnymi, przykrymi dla pacjenta objawami jak zawroty głowy, omdlenia, duszność. Lek ten jest także..

Hydroksyzyna (Hydroxyzinum, Atarax)

.. ...anxiolityki ). Lek ma złożony mechanizm działania, poza zmniejszaniem uczucia lęku, niepokoju, napięcia działa także rozluźniająco na mięśnie oraz przeciwbólowo i przeciwwymiotnie. Hydroksyzyna jest łagodna, może byś stosowana u dzieci. Hydroksyzyna jest wykorzystywana w leczeniu..

Torasemid (Diuver, Trifas)

.. ...sodu, chlorków i wody. Mechanizm działania jest wspólny dla całej grupy ( diuretyki ), poszczególne preparaty różnią się siła działania i częstością występowania efektów niepożądanych. Najważniejszym efektem niepożądanym jest możliwość hipokaliemii i wystąpienia zaburzeń rytmu serca...

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

.. ...oparty na podstawowych mechanizmach działania tych leków, dotyczy głównie ich wpływu na kanały jonowe komórek okładu bodźcoprzewodzącego lub oddziaływania na receptory komórkowe. Do pierwszej grupy należą leki blokujące przepływ sodu w komórkach przewodzących impulsy elektryczne w sercu...

Opipramol (Pramolan)

.. ...Z uwagi na dodatkowe mechanizmy działania leku ( cholinolityczne i adrenolityczne - oba słabe, dość silne natomiast jest działanie przeciwhistaminowe leku ) należy zachować ostrożność w przypadku współistnienia zaburzeń rytmu serca, jaskry, przerostu gruczołu krokowego, zaburzeń..

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

.. ...leków przeciwzapalnych. Mechanizm działania leku polega na nieodwracalnym blokowaniu jednego z enzymów występujących w płytkach krwi ( trombocytach ). Enzym ten znany jest pod nazwą cyklooksygenaza pierwsza ( COX 1 ). Poprzez ten mechanizm kwas acetylosalicylowy hamuje agregacje płytek..

Paroksetyna (ParoMerc, Paxeratio, Paxtin,Rexetin, Seroxat, Xetanor)

.. ...lek przeciwdepresyjny. Mechanizm działanie leku polega na wybiórczym hamowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny i tym samym zwiększeniu jej stężenie w szczelinach synaptycznych. Braki w serotoninie są jednym z mechanizmów powstawania zaburzeń depresyjnych i lękowych. Paroksetyna jest..

Ramipril (Axtil, Mitrip, Piramid, Polpril, Ramicor, Tritace, Vivace)

.. ...- nefroprotekcja ). Mechanizm działania ramiprilu, i innych leków z tej grupy jest złożony. Bezpośrednio polega na hamowaniu powstawania angiotensyny drugiej. Pośrednio jednak wpływa na wzrost stężenie bardykininy ( substancja miedzy innymi rozkurczająca naczynia ), spadek stężenie..

Buspiron (Spamilan, Mabuson)

.. ...anksjolityczny ) nowej generacji. Mechanizm działania opiera się modyfikacji przewodnictwa serotoninowego w mózgu ( buspiron działa poprzez receptor 5 - HT1a ). Buspiron w przeciwieństwie do starszych leków przeciwlękowych, np. do benzodiazepin, nie wywołuje uzależnienia. Działanie..

Sulpiryd

.. ...substancji preparatu. Mechanizm działanie polega na wybiórczym blokowaniu receptorów D2 w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli na modyfikacji przewodnictwa dopaminergicznego w mózgu. Sulpiryd wywiera wyjątkowo silne działanie antyautystyczne, przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne. Jest..

Moklobemid (Mobemid)

.. ...i fobii społecznych. Mechanizm działania polega na odwracalnym hamowaniu enzymów odpowiedzialnych za rozkład neurotransmiterów takich jak dopamina czy serotonina. Efektem działania moklobemidu jest wzrost stężenia tych substancji w szczelinie synaptycznej i nasilenie ich pobudzającego..

Fluoksetyna (Andepin, Bioxetin, Deprexetin, Fluoxetin, Salipax, Seronil)

.. ...antydepresantów, którego mechanizm działania polega na wybiórczym hamowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny. Substancja ta nie wpływa na przewodnictwo zależne od innych niż serotonina neurotransmiterów ( noradrenalina, dopamina, GABA, itd ). Fluoksetyna jest metabolizowana w wątrobie do..

Mebeweryna (Duspatalin)

.. ...Duspatalin to nazwa handlowa preparatu zawierającego mebewerynę. Dostępny jest preparat o przedłużonym działaniu ( duspatalin retard ). Dawkowanie zgodnie ze wskazaniami lekarskimi ( za indexem leków MP 2007 )...

Wenflataksyna (Efectin, Velafax, Velaxin, Venlectine)

.. ...dwóch enancjomerów. Mechanizm działania polega na hamowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny. Powoduje to wzrost stężenia serotoniny w szczelinie synaptycznej, deficyt tego neurotransmitera jest uznawany za patofizjologiczną podstawę zaburzeń nastroju o charakterze depresyjnym. Dodatkowe..

Nadroparyna (Fraxodi, Fraxiparine)

.. ...zakrzepowo - zatorowej. Mechanizm działania nodraparyny polega na hamowaniu odpowiednich czynników kaskady krzepnięcia ( głównie czynnika Xa, w mniejszym stopniu trombiny ). Efekt przeciwzakrzepowy jest silny i długotrwały. Nadroparynę podaje się w postaci wstrzyknięć podskórnych (..

Mianseryna (Deprexolet, Lerivon, Mianserin, Miensemerck, Norserin)

.. ...pochodna piperazynoazepiny. Mechanizm działania mianseryny polega głównie na blokowaniu receptora alfa 2 dla noradrenaliny ( działanie względem noradrenaliny jest ośrodkowe, to znaczy, lek wpływa głównie na receptory znajdujące się w mózgu ). Mianseryna blokuje także niektóre receptory..

Bromazepam (Lexotan, Sedam)

.. ...grupy benzodiazepin. Mechanizm leku polega na nasilaniu przewodnictwa chlorkowego w ośrodkowym układzie nerwowym za pośrednictwem receptora GABAa. Pobudzenie tego receptora, do którego powinowactwo wykazuje także alkohol oraz barbiturany, wpływa hamująco na niektóre funkcje mózgu...

Ezetymib (Ezetrol)

.. ...lipidów ) działanie w mechanizmie hamowania wchłaniania lipidów w jelitach. Nie wpływa na aktywności hydroksy - metylo - glutarylo koenzymu A ( HMG - coA ), kluczowego enzymu dla działania najpopularniejszych leków zmniejszających poziom lipidów - statyn. Ezetymib może więc być stosowany..

Aliskiren

.. ...Administration ) w 2007 roku. Mechanizm działania nowego leku polega na blokowaniu reniny, pierwszej substancji w łańcuchu układu renina - angiotensyna - aldosteron ( układ RAA ). Leki blokujące powstawanie lub działania angiotensyny ( inhibitory konwertazy na przykład enalapril,..

Leki stosowane w cukrzycy typu 2

.. ...i glitazary, których mechanizm działania związany jest z aktywacją receptorów jądrowych komórek trzustki. Po około 10 latach doustnej terapii cukrzycy typu drugiego zapasu endogennej insuliny wyczerpują się. Pojawia się konieczność podawania insuliny w postaci iniekcji. Insulinę należy..

Fibraty

.. ...zaburzeń lipidowych. Mechanizm ich działania polega na regulacji metabolizmu lipidów. W wyniku działania fibratów wzrasta stężenie lipazy lipoproteinowej, enzymu odpowiedzialnego miedzy innymi za rozkładanie trójglicerydów. Leki wpływają także na zwiększenie zużycia lipidów w wątrobie,..

Milrynon (Corotrope)

.. ...kardiologiczny lek którego mechanizm polega na hamowaniu fosfodiesterazy. Spadek aktywności tego enzymu wiąże się ze wzrostem stężenia cAMP w komórkach mięśnia sercowego ( oraz w komórkach mięśniowych naczyń krwionośnych ) i zmianą dystrybucji jonów wapnia. W mięśniu sercowym ostatecznym..

Nadciśnienie - dobre leki, złe leczenie

.. ...się, ze mimo odmiennego mechanizmu działania skuteczność obu leków jest identyczna, a ich podawanie razem ma niewielki sens, ponieważ nie zwiększa skuteczności. Dzięki badaniom potwierdzono, że leki można stosować zamiennie, a wyjątkowa skala ( około 31 000 pacjentów w kilkudziesięciu..

Laserowy rozrusznik serca

.. ...warunkach laboratoryjnych mechanizmy związane z biciem serca i jego zakłóceniami, na przykład tak zwanym migotaniem, stanem, w którym komórki mięśniowe kurczą się w sposób nieskoordynowany. Natomiast nie zanosi się na razie, by laserowy rozrusznik znalazł zastosowanie w klinice - z..

Białko PKC alfa sposobem na zakrzepy krwi

.. Nowy mechanizm działania przeciwzakrzepowego powinien zabezpieczyć pacjenta przed zawałem czy udarem, nie narażając go na wykrwawienie - informuje Journal of Clinical Investigation. Proces krzepnięcia pozwala nam uszczelniać zniszczone naczynia krwionośne. Bez niego każde skaleczenie prowadziłoby do utraty..

Niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

.. Mechanizm działania leków z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych ( NLPZ ) polega na hamowaniu aktywności enzymów z grupy COX ( cyklooksygenazy 1 i 2 ) katalizujących reakcje powstawania substancji prozapalnych nazywanych prostaglandynami. Większość NLPZ blokuje zarówno COX1 jak i COX2, różnią się..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 576

.. ...wymiotuje.Objawy różne ale mechanizm działania ten sam.Panie i Panowie.Pora zacząć wyciągać wnioski z tego co się dzieje i przestać czekać na cud.Pora zebrać się do kupy i to co nas dołuje przekuć w to co nas wzniesie do góry.Zadałem sobie trud bardzo uważnego przeczytania postów z tego..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 976

.. ...czasami już samo poznanie mechanizmów działania lęku, uspokaja. Powodzenia! a powiedzcie prosze skad wysoki puls? czy to strach? niepokoj? malo kto z Was pisze, ze ma wysoki puls mimo cienienia w normie... Mam 15 lat i borykam się z ta chorobą juz rok :( niewiem juz jak mam sobie z tym..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 977

.. ...naukowa, wyjaśniająca mechanizmy działania naszej psychiki oraz sposoby myślenia, ale podpowiada też jak można się nauczyć cieszyć życiem...Gorąco polecam! Warto zajrzeć też do * Pokonać lęki i fobie. Jak radzić sobie z niepokojem i napadami paniki * Barrada Amr, Bemis Judith. Tu..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 1066

.. ...zdążyłam już poznać pewne mechanizmy działania moich lęków,moje mechanizmy.Ale odnaleźć siebie,iść swoją ścieżką,zostawić za soba to wszystko,co nas stworzyło niestety nie jest taką prostą sprawą.Rozumiem przesłanie twojego wpisu.Ale co zrobić,gdy masz wrażenie,że twoja osobowośc czy też..

Alveo faktycznie pomaga?

.. ...miesiące.Chciałem poznać mechanizm działania ziół i przy okazji wpływ na nasz organizm. Wachałem się pare miesięcy , aż kupiłem jedna butelkę. Pozdrowienia Życze wszystkim zdrowia: * ) szeko@wp.pl zapraszam do następnych częśći Widzę ze większość opinij na forum ( osób które piją ) jest..

Dodatkowe skurcze - Str. 302

.. ...zależność polega. Jaki jest mechanizm działania tego wpływu pogody... o ile w ogóle jakiś jest. żuber jeśli chcesz wiedzieć o tym wszystkim więcej musisz się zagłębnić w ścislejsze tajniki wiedzy: )Ty widzę w nic nie wierzysz,ale w końcu sami lekarze również się na ten temat wypowiadają:..

Sintrom czy kleksan?

.. ...Maja one troszke inny mechanizm dzialania , stąd prosze nie odtswiać samowolnie synkumaru, bo może sie to wiązac z cieżką dysfunkca zastawki i bardzo powaznym zagrozeniem clexsane to ampułki gotowe do wstrzyknięcia pod skórę( w brzuch,koło pępka )i mają działanie przeciwzakrzepowe.Nie..

Ramipril

.. ...i stojącej. Dokładny mechanizm korzystnego działania amlodypiny w leczeniu choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego nie został do końca poznany. Amlodypina zmniejsza stopień niedotlenienia w wyniku następujących efektów: rozszerza tętniczki obwodowe, zmniejszając całkowity opór obwodowy..

Niedomykalność zastawki aortalnej i mitralnej

.. ...temyu obydwu zastawek na mechaniczne i trudno uwierzyć, ze tyle przeszedł zważywszy na jego zywotnośc w działaniu : ) Poradnik moge przesłac jak podasz adres poczty. I pamiętaj wypytac o profilaktykę infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Przy tej wadzie niezwykle istotna Pozdrawiam i głowa..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 1041

.. ...rodzinie, psychologicznych mechanizmach zjawiska przemocy, motywowanie do działania i zmiany. Pytania o szczegółowe zagadnienia prawne kierujemy do zespołu prawnego, skąd odpowiedzi trafiają bezpośrednio do nadawców. Adres prawnej poradni mailowej to: prawnicy@niebieskalinia.pl. www...

Swędzenie skóry na całym ciele

.. ...swędzą ręce, z kolei mechaniczne działanie na skórę nogi powoduje opuchliznę i swędzenie nogi... może to dermatoza. u mnie w rodzinie ma jedna osoba. właśnie jak ją niemiłosiernie swędzi i się podrapie, to od razu czerwona plama i puchnie. była u lekarza ( dermatolog ) i okazało się, że..

Bóle po lewej stronie pod żebrami - Str. 2

.. ...opioidowych mi, delta, kappa. Mechanizm działania polega na bezpośrednim oddziaływaniu na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i regulacji zaburzeń czynności motorycznej bez wpływu na o.u.n. W odróżnieniu od pozostałych opioidów nie wykazuje selektywności w stosunku do żadnego z 3 typów..

Nastoletnia nerwica

.. ...- przedstawia ogólne mechanizmy działania nerwicy oraz wiele przykładów - wątek pewnej osoby która uporała się z nerwicą i która mając wielkie serce pragnie pomagać innym chociaż wcale nie musi.Oto link: http://commed.pl/lek - jest - naszym - przyjacielem - vt24177.html - pomocne dla..

Nastoletnia nerwica - Str. 17

.. ...nie o objawach tylko o mechanizmie działania nerwicy, która to właśnie odpowiada w większości przypadków za twoje dolegliwości, o tym jakie jest podłoże jej działania i nie mówię tego z perspektywy osoby zupełnie zdrowej tyle że obecnie moja sytuacja jest dużo lepsza niż była. Sam wciąż..

Ścisk w głowie

.. ...ktoś,kto ci wytłumaczy cały mechanizm twoich dolegliwości.I to jest właśnie psychiatra lub psycholog - terapeuta. ta kola ci pewnie nie szkodzi,ale mógłbys codziennie gotować gar kompotu z jabłek z cytryną i cynamonem plus troszkę cukru,a nie to goowno pić.Fuuuj! kola zawiera kofeinę,a..

Radzimy sobie z nerwicą

.. ...poznac siebie, swoje mechanizmy obronne, uniki itd. i z nimi skończyc. Terapia, która proponuje * WALCZĄCY * jest RADYKALNA, podobnie jak tzw.TERAPIA EKSPOZYCYJNA, w której pacjenta wystawia sie na działanie lęków, których sie najbardziej boi. Jest najskuteczniejsza, ale nie dla kazdego..