Mechanizm tiklopidyna

Leki przeciwpłytkowe

Leki przeciwpłytkowe

.. ...zależnej od ADP. Dodatkowym mechanizmem działania leku jest hamowanie łączenia receptorów GP IIb/IIIa z fibrynogenem. Działanie przeciwzakrzepowe leku występuje w 12 - 48 godzin od podania. Wskazania do stosowania tiklopidyny: zapobieganie udarom niedokrwiennym, profilaktyka zawału w..