Metoda Dora

Plastyka serca

.. ...lewej komory serca ( metoda Dora ) jest obecnie jedyną alternatywą dla ludzi wymagających transplantacji serca. Zabieg plastyki serca polega na wycięciu blizny łącznotkankowej powstałej na skutek powtarzających się epizodów niedokrwienia. Ten fragment ściany serca zastępuje się specjalną..