Miażdżyca naczyń wieńcowych

Triglicerydy (trójglicerydy)

.. ...przyspieszenie rozwoju zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych. Fakt, że nie do końca poznana jest rola triglicerydów w powstawaniu blaszki miażdżycowej bierze się z trudności w separacji efektów HDL i triglicerydów. Stężenie triglicerydów i cholesterolu HDL są ze sobą ściśle..

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...przyspieszeniem rozwoju miażdżycy w naczyniach wieńcowych i zwiększonego zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen ( wzrasta masa mięśnia sercowego a naczynia wieńcowe nie mają możliwości rozrostu ). Wszystkie te zmiany w morfologii serca prowadzić mogą do zawału serca, niewydolności..

By-passy

.. ...powoduje wgniecenie blaszki miażdżycowej w ścianę naczynia. U pacjentów z chorobą wieńcową ( zwężeniami wielu naczyń wieńcowych ) angioplastyka może być bardziej ryzykowna niż operacja pomostowania aortalno - wieńcowego czyli by - passów. Operacja pomostowania polega na ominięciu..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...) to objawowy okres miażdżycy naczyń wieńcowych. Spowodowana jest zmianami morfologicznymi w naczyniach wieńcowych lub naczyniach ich odgałęzień. Choroba niedokrwienna serca to ostre lub długotrwałe pogorszenie czynności serca wywołane zaburzeniem równowagi między aktualnym..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...tomograficznym obecność zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych. Nawet przed okresem menopauzy 10 proc. kobiet bez typowych czynników ryzyka ma subkliniczne zmiany miażdżycowe, co wskazywać może, że czynniki ryzyka u kobiet różnią się od rozpoznawanych u mężczyzn. Z powodu innej..

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

Miażdżyca (blaszka miażdżycowa)

.. Powstawanie blaszki miażdżycowej w świetle naczyń wieńcowych jest przyczyną choroby niedokrwiennej serca. Wyróżniamy różne postaci choroby niedokrwiennej: dławica piersiowa stabilna ( angina pectoris stabilis ), dławica piersiowa niestabilna ( angina pectoris instabilis ), zawał serca ( infarctus cordis ) i..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...najistotniejszych czynników rozwoju miażdżycy naczyń wieńcowych a co za tym idzie choroby niedokrwiennej serca. Wszyscy pacjenci, u których stwierdzono zaburzenia lipidowe powinni zacząć się leczyć zarówno farmakologicznie jak i poprzez stosowanie odpowiedniej diety. Odpowiednia dieta..

Niedotlenienie serca

.. ...może być z: zmianami miażdżycowymi naczyń wieńcowych, które ograniczają przepływ krwi, a więc i możliwość dostarczania tlenu; skurczem naczyń wieńcowych, jak na przykład w anginie Printzmetala; zaburzeniami rytmu serca, w przebiegu których skraca się faza rozkurczu mięśnia sercowego;..

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

.. Zmiany miażdżycowe rozwijające się z wiekiem i pod wpływem rozlicznych czynników ryzyka, dotyczą nie tylko tętnic wieńcowych. Zwężeniu ulegają także inne naczynia tętnicze chorego, dość często naczynia tętnicze kończyn dolnych. Do zwężeń wywołanych zmianami miażdżycowymi może dochodzić na różnym poziomie..

Aterotromboza (zakrzepowe powikłania miażdżycy)

.. ...zakrzepowe powikłania miażdżycy. Obejmuje zagadnienie związane z zapobieganiem oraz leczeniem różnych postaci choroby niedokrwiennej serca ( miażdżyca tętnic wieńcowych ), choroby tętnic obwodowych oraz choroby naczyń mózgowych. Powikłania związane z tworzeniem się blaszek miażdżycowych..

W zawale serca liczy się przede wszystkim czas

.. ...Poznaniu. Kiedy z powodu miażdżycy dojdzie do zablokowania naczyń wieńcowych, w niedokrwionym obszarze dochodzi do martwicy - stopniowo obumiera coraz więcej komórek mięśniowych. Po trzech godzinach ich los jest przesądzony. Jeśli jednak uda się mechanicznie przetkać naczynie wieńcowe (..

Trudniejsze leczenie kobiet na choroby krążenia

.. ...tzw. bijącym sercu. Miażdżyca w naczyniach wieńcowych kobiet ma charakter bardziej rozsiany - znajduje się właściwie na całym przebiegu naczyń. Mężczyźni mają izolowane, pojedyncze zmiany w naczyniach, stąd płyn, który w czasie operacji z krążeniem pozaustrojowym pozwala sercu..

Diagnostyka choroby wieńcowej serca poprzez białka z moczu

.. ...nieinwazyjny sposób diagnozować miażdżycę naczyń wieńcowych serca - podaje serwis internetowy EurekAlert. Jak przypominają naukowcy, miażdżyca naczyń prowadzi do zawałów serca i udarów mózgu, uważanych ciągle najważniejsze przyczyny zgonów w krajach rozwiniętych. Obecnie złotym..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...100 proc. związany z miażdżycą naczyń wieńcowych. Dochodzi do niego, gdy pęka blaszka miażdżycowa i tworzy się zakrzep zamykający naczynie. Gdy taki stan utrzymuje się 20 - 30 minut, do mięśnia sercowego przestaje dopływać krew i zaczyna on obumierać. Objawia się to najczęściej ( niemal..

Bypassy i udar mózgu

.. ...niedokrwiennej serca jest miażdżyca. Z powodu nasilonej miażdżycy obejmującej naczynia wieńcowe twój tata, M, miał wykonane bypassy. Miażdżyca jest chorobą obejmującą WSZYSTKIE tętnice w organizmie człowieka. Czyli, jeżeli ktoś ma nasiloną miażdżycę w tętnicach wieńcowych,..

Scyntygrafia - hipoperfuzja w obrębie ściany dolnej

.. ...uniesieniem ST - T bez zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych. Koronografia była robiona ale wypadła ok i nie zakładali mi stentów. mam 33 lata pod tym linkiem wynik mojego badania izotopowego serca - może kogoś zainteresuje ( wyciąłem dane personalne - swoje i pieczątki lekarzy -..

Czuję się jak staruszka, a jestem taka młoda - Str. 2

.. ...niedokrwienną serca czyli miażdżycę naczyń wieńcowych. Ty raczej tego nie masz ( bardzo, bardzo rzadko w Twoim wieku, wyjątkowe sytuacje, kazuistyka ). Być może Twoje dolegliwości są spowodowane wadą zastawek serca ale właśnie na to pytanie ma odpowiedzieć UKG. To co mnie zastanawia w..