Miażdżyca tętnicy

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...zakrzepowo - zatorowe na tle miażdżycowym; blaszka miażdżycowa zwężająca światło naczynia może powodować niedokrwienie lokalne ( w zakresie unaczynienia danej tętnicy ); u pacjentów z upośledzonym ukrwieniem mózgu do udaru może dojść w wyniku nagłego obniżenia ciśnienia, zmian lepkości..

Angioplastyka (PTCA)

.. ...zwężonych przez blaszkę miażdżycową tętnic wieńcowych. PTCA nie wymaga zabiegu operacyjnego jedynie znieczulenia miejscowego. W zależności od rodzaju zmian miażdżycowych kardiolog może zadecydować o założeniu STENT - u. Angioplastyka polega na wprowadzenia specjalnego cewnika z..

STENT

.. ...otworzenie stentu, który zapobiega zwężeniu poszerzonej tętnicy wieńcowej. ETAP 3 - wypuszczenie powietrza z balonika i jego usunięcie. Umieszczony w naczyniu stent pozostaje w miejscu pierwotnego przewężenia...

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej ) dochodzi do zawału mięśnia sercowego w obszarze unaczynionym przez dane naczynie. Początkowo prawa i lewa tętnica wieńcowa biegną razem w obrębie tzw. bruzdy wieńcowej. W dalszym przebiegu lewa tętnica wieńcowa układa się w bruździe międzykomorowej..

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...przyspieszenie rozwoju zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, tętnicach szyjnych, nerkowych, oraz w obrębie tętnic kończyn dolnych; niewydolność nerek; tętniak rozwarstwiający aorty. Leczenie nadciśnienia tętniczego. Leczenie nadciśnienia tętniczego można podzielić na..

Brachyterapia wieńcowa

.. ...zwężonego przez blaszkę miażdżycową w tętnicy wieńcowej promieniami X. Jest to zabieg małoinwazyjny i zazwyczaj odbywa się podczas angioplastyki. Brachyterapia trwa z reguły około kilku minut. Naświetlanie jest bezbolesne. W miejsce poddawane naświetlaniu umieszcza się specjalny przewód..

Białko C-reaktywne jako wskaźnik rozwoju miażdżycy tętnic

.. ...CRP z postępem zmian miażdżycowych, które nie dają jeszcze objawów klinicznych. Irene M.van der Meer z Erasmus Medical Center w Rotterdamie oraz współpracownicy postanowili zbadać, czy białko C - reaktywne może być wskaźnikiem rozwoju miażdżycy w różnych miejscach układu tętniczego...

Powstawanie blaszki miażdżycowej

Powstawanie blaszki miażdżycowej

.. Blaszka miażdżycowa jest zmianą występującą w ścianie tętnic ( błona wewnętrzna ) powstającą w przebiegu miażdżycy naczyń. Blaszka składa się z masy lipidowej ( głównie LDL - zły cholesterol ), komórek oraz włóknika. Uwypukla się do światła naczynia i zmniejsza jego średnicę. Może to powodować niedokrwienie..

Aorta

Aorta

.. ...prowadzą do patologicznych zmian aorty ( spadek sprężystości, wydłużenie, poszerzenie, tętniaki ). Patologie aorty mogą być również elementem wrodzonych wad serca lub być związane z chorobami genetycznymi...

Chromanie przestankowe

Chromanie przestankowe

.. ...najczęściej w przypadku miażdżycy tętnic. Zmiany miażdżycowe mogą umiejscawiać się na dłuższych lub krótszych odcinakach w różnych tętnicach: aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych itd. Możliwe jest także występowanie zwężeń w wielu tętnicach jednocześnie ( miażdżyca uogólniona..

Dławica Prinzmetala

.. ...nie wynikają ze zmian miażdżycowych obecnych w tętnicach wieńcowych serca ale są wywołana skurczem tych tętnic. Przyczyny występowania skłonności do kurczenia się tętnic wieńcowych nie są znane, sam skurcz może występować w związku ze stresem lub wysiłkiem. Istotny jest też wpływ nałogu..

Fenofibrat (Lipanthyl, Grofibrat, Fenoratio, Fenardin, Apo-Feno)

.. ...powstawania blaszek miażdżycowych w naczyniach tętniczych. Leki z grupy fibratów są stosowane w stanach zwiększonego stężenia cholesterolu. Fibraty mogą uszkadzać wątrobę i mięśnie, stąd konieczne jest okresowe kontrolowanie poziomu enzymów wątrobowych ( Aspat, Alat ) oraz zgłaszanie..

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku

.. ...ich ścianie blaszki miażdżycowe. Z czasem proces ten prowadzi do istotnego zwężenia światła tętnicy, które uniemożliwia odpowiedni dopływ krwi do mózgu. Mózg to organ bardzo wrażliwy na niedokrwienie, stąd chorzy ze zważeniami tętnic szyjnych mogą cierpieć na zawroty głowy, utraty..

Niedociśnienie

.. ...serca i uogólnionej miażdżycy tętnic, wskazane są nawet niższe wartości. Za optymalne uważa się ciśnienie skurczowe mniejsze niż 120 mmHg i rozkurczowe poniżej 80 mmHg. Należy jednak zachować umiar również w obniżaniu wartości ciśnienia. U osób leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego,..

Pulsowanie brzucha

Pulsowanie brzucha

.. ...średnicy lub ewentualne zwężenia oraz oboczność blaszek miażdżycowych i charakter przypływu krwi przez naczynie. Badanie ma w takiej sytuacji przede wszystkim na celu wykluczenie tętniaka aorty brzusznej...

Niedomykalność zastawki aortalnej

.. ...wstępującej ) takich jak miażdżyca czy nadciśnienie tętnicze. Poszerzeniu odcinka wstępującego tętnicy głównej towarzyszy rozciągnięcie pierścienia zastawkowego i w konsekwencji niedomykalność zastawki aortalnej. Niedomykalność zastawki aortalnej może przez wiele lat nie wywoływać..

Zator

.. ...) czy w zmienionych miażdżycowa tętnicach ( skrzepliny przyścienne, skrzepliny powstające na pękniętych blaszkach miażdżycowych ). Materiał zatorowy mogą także stanowić inne substancje, jak komórki tłuszczowe, fragmenty łożyska, gazy ( zator powietrzny ) czy czopy bakteryjne. Zatory..

Miażdżyca naczyń trzewnych

.. Miażdżycą naczyń trzewnych nazywamy stan, w którym w wyniku uogólnienia procesów miażdżycowych, zmienione są tętnice pnia trzewnego oraz tętnice krezkowe. Tętnice krezkowe doprowadzają krew do jelit. Zapotrzebowanie tego odcinka układu pokarmowego na krew wzrasta po posiłku. W takiej sytuacji wzrasta..

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

.. Zmiany miażdżycowe rozwijające się z wiekiem i pod wpływem rozlicznych czynników ryzyka, dotyczą nie tylko tętnic wieńcowych. Zwężeniu ulegają także inne naczynia tętnicze chorego, dość często naczynia tętnicze kończyn dolnych. Do zwężeń wywołanych zmianami miażdżycowymi może dochodzić na różnym poziomie..

Krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej

Krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej

.. ...zwężenia naczyń na tle miażdżycowym lub ostrego zatoru tętnicy. Podstawowym objawem jest nieznośny ból, nasilający się w pozycji leżącej. Ból uniemożliwia choremu poruszanie się, uniemożliwia również sen. Nie ustępuje nawet po narkotycznych lekach przeciwbólowych. Kolejne dwa objawy są..

Zwężenia tętnic szyjnych

.. ...powikłań uogólnionej miażdżycy naczyń. Objawy choroby zależne są od stopnia zwężenia. Mogą sprowadzać się do zawrotów i bólów głowy. Częste są także omdlenia, utraty przytomności, zaburzenia widzenia. Przy zwężeniach znacznego stopnia może wystąpić zespół TIA lub nawet może dojść do..

Tętniak aorty brzusznej

.. ...chorobowymi, przede wszystkim miażdżycą aorty. Tętniak aorty długo nie daje żadnych objawów. Niestety, często pierwszym objawem jest wstrząs z powodu utraty krwi po pęknięciu tętniaka. Inne objawy to ból w śródbrzuszu, uczucie tętnienia w brzuchu. Często dolegliwości pochodzą z..

Zespół Lerischa

Zespół Lerischa

.. ...konfiguracja zwężeń miażdżycowych w obrębie tętnic kończyn dolnych. Dokładnie, jest to współistnienie całkowitej niedrożności lub znacznego zwężenia w obu tętnicach biodrowych ( aorta brzuszna rozgałęzia się na końcu swojego przebiegu na dwie tętnice biodrowe wspólne: lewa i prawą,..

Dieta po zawale serca

Dieta po zawale serca

.. ...nadciśnienie tętnicze, miażdżyca oraz cukrzyca. Zwykle kluczowa jest redukcja wagi ( zespół metaboliczny ). Bardzo istotne jest prawidłowe prowadzenie chorych na cukrzycę oparte o codzienną kontrolę poziomu glukozy we krwi. Chorzy z nadciśnieniem tętniczym powinny pamiętać o konieczności..

Perfuzja narządowa

.. ...oraz stan naczyń zaopatrujących dany narząd. Chodzi tu oczywiście o ewentualne zmiany miażdżycowe, które upośledzają mechanizmy regulacyjne opierające się na prawidłowej kurczliwości naczyń tętniczych..

RTG klatki piersiowej

RTG klatki piersiowej

.. ...temat nasilenie zmian miażdżycowych w organizmie, oraz o zmianach związanych z nadciśnieniem tętniczym. Konwencjonalne badanie radiologiczne, w dobie tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, może sprawiać wrażenie przeżytku diagnostycznego. Jest jednak szerzej dostępne, tańsze,..

Aterotromboza (zakrzepowe powikłania miażdżycy)

.. ...zakrzepowe powikłania miażdżycy. Obejmuje zagadnienie związane z zapobieganiem oraz leczeniem różnych postaci choroby niedokrwiennej serca ( miażdżyca tętnic wieńcowych ), choroby tętnic obwodowych oraz choroby naczyń mózgowych. Powikłania związane z tworzeniem się blaszek miażdżycowych..

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...typowy zawał związany z miażdżycą tętnic wieńcowych. Operacja jest dla organizmu stresem. Wzrasta poziom adrenaliny, dochodzi do tachykardii i zwiększenie się zapotrzebowania serca na tlen. Dodatkowo często obserwujemy spadek ciśnienia tętniczego krwi oraz niedokrwistość wywołane utratą..

Otępienie naczyniopochodne

.. ...naczyniopochodnego jest miażdżyca. Uszkodzenia naczyń krwionośnych ( angiopatie ) są także często konsekwencją nieleczonego nadciśnienia tętniczego lub cukrzycy. Prawidłowa kontrola tych chorób, walka z modyfikowalnymi czynnikami ryzyka miażdżycy ( przede wszystkim z otyłością ), mogą..

Zaniki pamięci (zaburzenia pamięci)

.. ...( głównie związane z miażdżycą ) oraz otępienie z ciałami Lowy - ego. Dość często u jednej osoby współistnieją zmiany charakterystyczne dla choroby Alzheimera oraz ogniska mikroudarów lub uszkodzenia naczyń mózgowych związane z nadciśnieniem tętniczym albo wieloletnią cukrzycą ( zmiany..

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego

.. ...współistniejących chorób ( miażdżyca, cukrzyca, choroba niedokrwienna serca, itp ) naczynia wieńcowe czy naczynia mózgowe są uszkodzone, poranne wzrosty ciśnienia stanowią dodatkowe obciążenie, które może okazać się krytycznym. Stwierdzenie wysokich wartości ciśnienia tętniczego w..

Terapia genowa w kardiologii

.. ...wieńcowej powstają zmiany miażdżycowe zwężające światło tętnic wieńcowych, co prowadzi do niedokrwienia mięśnia sercowego i zawału serca. Niestety, wiele metod dotychczas stosowanych, takich jak wykonywanie by - passów przez kardiochirurgów, poszerzanie zwężeń przy pomocy balonów, nie..

Światowy Dzień Serca 2008

.. ...jakie niosą dla zdrowia: miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzyca, stres i depresja, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu. W Polsce centralne obchody Światowego Dnia Serca zorganizuje w Zamościu Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. W niedzielę odbędzie się piknik rodzinny. Na..

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...prowadzi do rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji wystąpienia choroby wieńcowej, zawału serca, udaru mózgu, niewydolności nerek i demencji starczej. Nadciśnienie można rozpoznać dość szybko - do pełnej diagnozy wystarczą zazwyczaj 2 - 3 wizyty lekarskie. Oznaką choroby są wartości..

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...postaci tzw. blaszek miażdżycowych. Pod wpływem licznych czynników zewnętrznych i skomplikowanych procesów biochemicznych blaszki te mogą ulec gwałtownemu uszkodzeniu, na co organizm odpowiada zwiększeniem krzepnięcia krwi przepływającej w tej okolicy. Prowadzi to do powstania..

Ćwiczenia mogą mieć korzystniejszy wpływ na serca kobiet niż mężczyzn

.. ...nad czynnikami ryzyka miażdżycy tętnic. Okazało się, że u wszystkich osób, które w okresie badań zwiększyły poziom swojej aktywności fizycznej ( o równowartość 1 godziny łagodnych ćwiczeń lub 0,5 godziny ćwiczeń umiarkowanych ) wzrósł poziom dobrego cholesterolu ( HDL ). U osób rasy..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...wówczas, gdy blaszka miażdżycowa pęknie i oderwie się od ścianki naczynia wieńcowego, a następnie zaczopuje je, hamując dopływ krwi do serca. W wyniku przedłużającego się niedokrwienia fragment mięśnia sercowego obumiera. Miażdżyca tętnic jest najczęstszą przyczyną zawału. Jak podkreślił..

Już jeden papieros szkodzi tętnicom

.. ...niedokrwiennego mózgu, powstawania skrzeplin krwi, a także podwyższa ciśnienie tętnicze i zmniejsza poziom tlenu we krwi. Im sztywniejsze tętnice, tym większe ryzyko chorób serca i udaru - podkreśla badaczka...

Długotrwały stres zwiększa ryzyko choroby serca u dzieci

.. ...przyspieszać procesy miażdżycowe i występowanie zmian w naczyniach i mięśniu sercowym, a także przyczynić się do powstania zatoru tętniczego i w konsekwencji - zawału serca lub udaru mózgu. Jedynie co piąty pytany uczeń jako formę łagodzenia objawów zdenerwowania deklaruje aktywność..

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

.. ...twardnienia naczyń i miażdżycy, co odgrywa istotną rolę w rozwoju choroby wieńcowej i innych problemów z układem krążenia. U nastolatków wdychających najwięcej dymu tytoniowego ściana tętnicy szyjnej była o 7 proc. grubsza niż u nastolatków najmniej narażonych na bierne palenie, a ściana..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 64

.. ...osób z zaawansowaną miażdżycą tychże tętnic. Takie manewry lepiej jednak skonsultować z kardiologiem : ) Chciałbym się dowiedzieć od jakiego czasu Szczecin praktykuje z migotaniami przedsionków,i skąd ich wiedza bo z tego co wiem to nie wywodzą się ani z Zabrzańskich ani z Warszawskich (..

Migotanie przedsionków - Str. 2

.. ...cholesterolu, trójglicerydów miażdżycę i wiele innych chorób.Dobre ( omega3 ) niwelują to, co popsuły te pierwsze. W Łodzi przeprowadzono badanie kliniczne polegające na wzbogaceniu diety pacjentów po stentowaniu tętnic o tłuszcze nienasycone:EPA,DHA alkiloglicerole, skwalen zawarte w..

Operacyjne udrażnianie tętnic

.. ...33 lata i rozpoznaną miażdżycę tętnic.Mam na calej długości zatkane tętnice biodrową,udową i podkolanową. Zabieg angioplastyki był nieudany,po którym zrobił mi się zator w ręku( leczony operacyjnie ). Lekarze chca operacyjnie udrażniac tętnice poprzez cięcie powłok brzusznych i pachwiny...

Chelatacja - Str. 16

.. ...Statystycznemu człowiekowi miażdżyca kojarzy się ze zwapnieniem ścian tętnic. Natomiast obecnie wiadomo, że wapń z miażdżycą nie ma NIC wspólnego! Polecam lekturę na temat powstawania blaszki miażdżycowej. A co dla osób, którym angioplastyka lub by - passy nie pomogły lub nie kwalifikują..

Chelatacja - Str. 18

.. ...odżywczych zapadamy na miażdżycę, tak dzięki uzupełnianiu diety w te substancje, możemy znacząco złogi usunąć i poprawić w naturalny sposób jakość tętnic. I nie tylko tętnic. Pozdrawiam Aczkolwiek tłumaczenie działania tej metody wydaje się sensowne jednak doszedłem do wniosku że jednak..

Chelatacja - Str. 19

.. ...przekonywać dr Krasicki ( dot. miażdżycy ).Poprawę zdrowia uzyskuje się po ok.50 - 55 wlewach ściśle przy tym monitorując wagę ciała oraz morfologię.Najważniejszym bodaj mankamentem jest fakt że zupełnie nie daje spodziewanych rezultatów przy 100% zapchaniu jakiejś tętnicy a o czym dr..

Chelatacja - Str. 20

.. ...zdrowym? Mam na myśli miażdżycę tętnic i inne dolegliwości. cyt. ,, Ale mi wcale nie zarosły, tzn nic mi o tym nie wiadomo. Są zupełnie w porządku. * Jeżeli nie badałeś stanu tętnic, to skąd możesz wiedzieć, że ,,są w porządku * ? Dolegliwość rozwija się latami, długo nie czujemy, że coś..

Bardzo silne bóle głowy wywołane stresem lub nerwami - Str. 3

.. ...odwiedziłam wielu, stwierdzono miażdżycę tętnic szyjnych, niedotlenienie mózgu ale żaden nie udzielił konkretnej pomocy. Ostatnio dowiedziałam się,że jest to długotrwałe leczenie i nie ma cudownego środka na te dolegliwości, należy być cierpliwym. Ale ja się pytam jak długo można..

Obawa o zawał serca

.. ...rebajpasach. Ogólnie ma miażdżyce żył, nadciśnienie tętnicze, miał robioną również koronorografie i balonikowanie. Teraz po raz kolejny ma zator w nodze. Wykonano mu przepychanie żyły, to nie poskutkowało. Następnie podano mu w kręgosłup zastrzyk rozluźniający, który również nie pomógł...

Dodatkowe skurcze - Str. 126

.. ...do wykrywania zmian miażdżycowych??poza testem wysiłkowym, który nie zawsze jest wiarygodny. Oraz chcę sobie zrobić doppler tętnic kończyn dolnych, bo juz od 2 lat bola mnie nogi podczas wysiłku:/ generalnie chciałabym się pobadac w kierunku miażdżycy. Nikt tego nie proponował, bo niby..

By-passy po 50-tce, ile można jeszcze żyć?

.. ...czynnikow ( w końcu miażdżyca trwa nadal ), lekow , stylu zycia uwarunkowań genetycznych. Pomosty zylne sa mniej trwale od tzw. pomostow tętnicznych Ja żyję już 15 lat po operacji by=passów w Aninie.Mam zamiar jeszcze trochę pożyć.Z tego co wiem ta operacja jest powtarzalnaMam 61 lat..

Wąskie naczynia krwionośne oka

.. ...tworzenia się złogów miażdżycowych na ściankach tętnic powodując ich zwężanie. Obecnie jedną z popularnych metod usuwających takowe złogi jest balonikowanie. Zrób porządne badania to podstawa. mój wuj miał naczynka na siatkówce nie różowe,a srebrne.Był prawie niewidomy.Obniżył..

Tętniak aorty piersiowej - Str. 2

.. ...obojczykowej 5cm.Ma miażdżycę i wstawione by - pasy.Lekarz do którego go skierowano stwierdził,że raczej przy by - pasach nie mogą tego leczyć hirurgicznie.Czy można to leczyć w jakiś inny sposób? Czy ktoś zna dobrą klinikę? Proszę o pomoc Mój tata 10 lat temu miał wymienioną zastawkę..

Zawroty głowy i przeskakiwanie serca

.. ...i układu krążenia ( miażdżyca, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, zawał serca, stany zapalne ), które są zazwyczaj spowodowane nieodpowiednim trybem życia i okolicznościami zewnętrznymi oraz - w pewnej mierze - uwarunkowaniami genetycznymi. Zbyt wolny rytm serca nazywamy..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 29

.. ...położyć. Mam rozsianą miażdżycę wieńcową i czasami noję się zasypiać, bo w nocy czuję się okropnie a najgorzej właśnie zimą, która już się zbliża. Co to jest ablacja?? Czy w czymś pomaga i na czym polega zabieg ? Czy może mnie ktoś doinformować. Boję się już * grzebania * w moim sercu,..

Rehabilitacja po operacji zastawki aortalnej

.. ...przebytego zawału serca lub miażdżycy tętnic prezbiegających ze znacznym nadciśnieniem W poradniku pokazane sa przykładowe ćwiczenia, które możesz wykonywac w domu. Sa podzielone na te wykonywane w : pozycji leżącej na plecach, pozycji siedzącej ( plecy wyprostowane ) pozycji stojącej (..

Niedomykalność zastawki aortalnej i mitralnej - Str. 2

.. ...przebytego zawału serca lub miażdżycy tętnic prezbiegających ze znacznym nadciśnieniem W poradniku pokazane sa przykładowe ćwiczenia, które możesz wykonywac w domu. Sa podzielone na te wykonywane w : pozycji leżącej na plecach, pozycji siedzącej ( plecy wyprostowane ) pozycji stojącej (..

Cholesterol i skaczące ciśnienie

.. ...cholesterol świadczy o miażdżycy tętnic i jest to dużym wskazaniem do porady lekarskiej gdyż w Pani wieku może ona wystąpić i jest ona groźna. proszę wiec udać sie do lekarza. pozdrawiam w razie konieczności szerszych inf proszę pisać na pocztę eherba@poczta.fm ( studiuje aktualnie..

Drętwienie prawej ręki i nogi oraz drgawki

.. ...razie czego wykluczyć miażdżycę tętnic.Oprócz zbadania ilości magnezu niech Pani zmierzy poziom potasu. prześwietlenie kręgosłupa robiłam - skolioza prawostronna, lordoza na całym odcinku kręgosłupa. Badania krwi na pewno zrobię. Dziękuję za podpowiedź. Objawy wyraźnie wskazują na braki..

Uderzenie a bóle głowy

.. ...) okazało się,że mam miażdżycę tętnic itp. do tego bardzo skaczące ciśnienie. Leczą mnie różnie z mniejszym lub większym skutkiem EEG wykazało zmiany w okolicy potylicy,ale tym nikt się nie zainteresował.Czekam na rezonas głowy,bo kolejny lekarz stwierdził duże uszkodzenie błędnika (..

Koronografia - mam pytanie - ktoś sie na tym zna? - Str. 2

.. ...balon zgniata blaszkę miażdżycową, co poprawia przepływ krwi. Czasami w miejscu poszerzonego zwężenia umieszcza się stent. Stent to rodzaj metalowej siateczki, która utrzymuje naczynie otwarte. Stent pozostaje w tętnicy na stale. Angioplastykę wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, a..

Szumy uszne - pisk 24/7

.. ...tętniczego oraz zmain miażdżycowych w tętnicach szyjnych. mi nie przechodzi ale wiem jedno - nasilio siępo zmniejszeniu dawek leków na nadciśnienie i tak zostało już na stałe - czasami jest totalna cisza. ja mam szumy i piski - często się na siebie nakładają. tak jak wyzej pisałam - tt..

Bypassy i udar mózgu

.. ...niedokrwiennej serca jest miażdżyca. Z powodu nasilonej miażdżycy obejmującej naczynia wieńcowe twój tata, M, miał wykonane bypassy. Miażdżyca jest chorobą obejmującą WSZYSTKIE tętnice w organizmie człowieka. Czyli, jeżeli ktoś ma nasiloną miażdżycę w tętnicach wieńcowych,..

Przewlekłe zatrucie rtęcią - metody odtruwania

.. ...podobno jest dobry na miażdżycę a mam podejrzenie co do tego - na pewno mam problemy z żyłami i tętnicami. 4Szczegółowe opracowania dotyczące zakwaszenia organizmu oraz obecności róznych substancji w organiźmie na wydalanie jej związków. 5 Czy związki telluru mają podobne działanie..

Śmierć Ukochanej (tętniak rozwarstwiający aorty po przeszczepie nerki)

.. ...zakrzepami we krwi np. miażdżycą albo chorobami zakrzepowymi.A co do wykrywania - czy masz jej dane z badań?Najpierw upewnij się czy te badania były przeprowadzone.Bo ja nie wiem czy można ich zmusić legalnie do wydania tego. Co wiec proponujesz nielegalnego KIEPSKI?moze odtrutke?..

Przyczyna ostrych bóli głowy

.. ...osób starszych ze zm. miażdżycowymi w tętnicach.Ale guz mózgu to tez może być,chociaż nie musi.Może byc nawet nerwica.Szybko do neurologa,najlepiej na oddział na ostry dyżyr. oj,Zofijo,i lekomanką nie jesteś?A żołądek i wątróbka mają się dobrze? Nie wierzę. * Wskutek spadku ciśnienia ,a..

Drętwieje mi prawa ręka i tracę świadomość!!!

.. ...niedokrwienną[zwężone naczynia miażdżycowe,spadek ciśnienia...].Przeczytaj w internecie:,,chwilowa utrata wzroku * * .Może to coś ci podpowie.Dobrze zbadać cholesterol,przepływy w tętnicach szyjnych,a jeśli trzeba będzie to rezonans głowy albo angiografie naczyń głowy.Podłożem tego może..

Niskie ciśnienie krwi ???

.. ...niedokrwienną serca lub miażdżycę tętnic obwodowych, przebyty udar mózgu to ciśnienie twoje powinno być około 120/80. witam, dzieki za twoje opinie - czyli takie nieskie cisnienie jest ok ? hmm a ja sie wtedy tak sobie czule, taki pijany itp... a co z cisnieniem w pracy - jest tak na..