Midodrina

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...zwiększenia objętości osocza. Midodrina jest wybiórczym agonistą receptorów alfa - adrenergicznych. Jej skuteczność w leczeniu hipotonii ortostatycznej udowodniono w prospektywnych badaniach klinicznych z grupą placebo. Kofeina jest nieselektywnym antagonistą receptora adenozyny. Wywiera..