Mięśnie

Niewydolność serca a zanik mięśni

.. ...niewydolność serca i niszcząca mięśnie dystrofia Duchenne*a nie wydają się zbyt podobne. Dystrofia dotyka chłopców zazwyczaj przed ukończeniem 6 roku życia i polega na uszkodzeniu komórek mięśniowych, początkowo obejmuje mięśnie szkieletowe i osłabia pacjentów, w późniejszej fazie..