Mięśnie brodawkowate

Zastawki serca

.. ...trabeculae carneae ) i mięśnie brodawkowate ( mm. papillares ). Powierzchnia wewnętrzna komór nie jest gładka tak jak powierzchnia zewnętrzna, lecz ma cały układ wyniosłych podłużnych pasm tkanki mięśniowej, które krzyżują się z sobą we wszystkich kierunkach i nadają ścianie komór wygląd..