Migotanie

Powikłania zawału serca

.. ...skurcze przedwczesne, u 8% migotanie komór ( VF ), u blisko 50% zaburzenia nadkomorowe, zaś u 20 - 35% zaburzenia przewodzenia przedsionkowo - komorowego. Ponad połowa pacjentów z zawałem ma objawy niewydolności serca, u ok. 8% występuje wstrząs kardiogenny, a u kolejnych 10% obrzęk płuc..

Migotanie przedsionków

.. Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu, występującym u ludzi dorosłych. Cechą charakterystyczną migotania przedsionków jest całkowicie zdezorganizowana depolaryzacja mięśniówki przedsionków. Fala depolaryzacji nie prowadzi do skutecznego hemodynamicznie skurczu przedsionków. W badaniu..

Defibrylacja

Defibrylacja

.. ...wykonania defibrylacji. migotanie komór ( VF ) lub częstoskurcz komorowy z niewyczuwalnym tętnem, defibrylacja na ślepo ( blind defibrylation - bez dostępnego zapisu EKG u pacjenta z NZK ( Nagłe Zatrzymanie Krążenia ). Wykonanie defibrylacji. posmarować całe powierzchnie elektrod ( łyżek..

Arytmia serca

.. ...komorowego. Są to na przykład: migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków, częstoskurcze przedsionkowe. Węzeł przedsionkowo - komorowy stanowi swego rodzaju wentyl bezpieczeństwa. W warunkach fizjologicznych jest to jedyna droga, którą impuls elektryczny może przedostać się z..

Migotanie komór

.. Migotanie komór jest jednym z mechanizmów zatrzymania krążenia i przyczyną nagłego zgonu sercowego ( NZK ). W przebiegu migotania komór w mięśniach i układzie bodźcoprzewodzącym serca panuje elektryczny chaos. Wynikiem tego jest desynchronizacja kardiomiocytów - komory serca jako całość nie kurczą się i nie..

Migotanie przedsionków u ciężarnych

Migotanie przedsionków u ciężarnych

.. Postępowanie w migotaniu przedsionków u kobiety ciężarnej jest uzależnione w dużej mierze od tego, jak arytmia jest tolerowana. Jeśli chora jest niestabilna hemodynamicznie ( spadek ciśnienia, omdlenia, zaburzenia świadomości ) postępowaniem z wybory jest natychmiastowe przerwanie arytmii za pomocą..

Migotanie przedsionków z miarową czynnością komór

.. Z definicji, migotanie przedsionków jest arytmią nadkomorową, charakteryzującą się niemiarową i przyspieszoną czynnością komór oraz brakiem hemodynamicznej czynności przedsionków. Chory może dobrze tolerować arytmię, może nie odczuwać kołatania serca, zawrotów głowy ani innych objawów związanych z niemiarową..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca. Przytrafia się coraz większej liczbie ludzi. Obecnie cierpi na tę dolegliwość tak duża część populacji, że zaczyna się mówić o chorobie w kategoriach epidemii. Zagraża życiu, pojawia się coraz wcześniej. Zdarza się, że występuje nawet przed 40..

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

Kawa obniża ryzyko zaburzeń rytmu serca

.. ...czego 30 proc. z powodu migotania przedsionków, najczęstszej arytmii. Analiza wykazała, że osoby, które wypijały minimum 4 filiżanki kawy dziennie były o 18 proc. mniej narażone na pobyt w szpitalu z powodu arytmii w porównaniu z osobami niepijącymi kawy wcale. Picie od 1 do 3 filiżanek..

Wszczepiono nowy defibrylator serca

Wszczepiono nowy defibrylator serca

.. ...wiązek energii do serca. Defibrylatory są zazwyczaj wszczepiane pacjentom, którzy należą do grupy ryzyka powstania tachykardii komorowej lub migotania komór. Oba zaburzenia zagrażają życiu. Diana Maciąg..