Migotanie przedsionków sercowych

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. ...krótki co u pacjentów z migotaniem przedsionków może sprowokować częstoskurcz komorowy lub migotanie komór ( nagły zgon sercowy ). Rozpoznanie zespołu WPW. objawy kliniczne; zapis EKG; badanie holterowskie; EKG wysiłkowe ( w zapisie EKG zanika fala delta charakterystyczna dla tego..

Sole potasu (Kalipoz, Kaldyum, Kalimat, Kalium, Acespargin, Kalibit)

.. ...dodatkowe, częstoskurcze, migotanie przedsionków ) oraz arytmii komorowych, w tym torsady i migotania komór ( nagły zgon sercowy ). Jony potasu odgrywają bardzo istotną role w utrzymywaniu równowagi kwasowo - zasadowej i wodnej organizmu, w wielu procesach wewnątrzkomórkowych,..

Zawał a migotanie przedsionków

.. ...migotania przedsionków? Zawał może być przyczyną migotania. Zawał najczęściej pozostawia bliznę, która to jest przeszkodą dla impulsów krążących w mięśniu sercowym. Po zawale może wystąpić zatem wiele arytmii...