Migotanie przedsionków u seniorów

Migotanie przedsionków u pacjentów po udarze

Migotanie przedsionków u pacjentów po udarze

.. ...niedokrwienny ma również migotanie przedsionków. W badaniu uczestniczyło 527 pacjentów po udarze, którzy mieli co najmniej 75 lat. Przeprowadzone badanie może mieć praktyczne zastosowanie, wskazuje bowiem na potrzebę odpowiednio wczesnego wykrywania migotania przedsionków u starszych..

Technologia 3D w leczeniu migotania przedsionków

Technologia 3D w leczeniu migotania przedsionków

.. ...ustalenie dokładnego źródła migotania przedsionków w sercu. Dzięki szczegółowemu mapowaniu czynności elektrycznej serca, technologia ta znacząco zwiększa szansę na usunięcie zaburzeń rytmu serca podczas procedury ablacji cewnikowej. Trójwymiarowa technologia sprzymierzeńcem kardiologów...