Mikrotętniaki

Powikłania zapalenia mięśnia sercowego

.. ...w krążeniu płucnym. Mikrotętniaki lewej komory. Zapalenie mięśnia sercowego może wywoływać powstanie mikrotętniaków lewej komory, które przyczyniają się do występowania nietrwałego częstoskurczu komorowego. Wstrząs kardiogenny. Wstrząs kardiogenny jest stanem zagrażającym życiu chorego...