Młodzi

Zespół wydłużonego QT (long QT syndrome, LQTS)

.. ...otrzymywać beta blokery nawet w bezobjawowym przebiegu tego zespołu. Dodatkowo stosowane są preparaty magnezu. W przypadku gdy farmakoterapia jest nieskuteczna wszczepia się kardiowerter - defibrylator ( ICD )...

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...odnosi się również osób w młodszym wieku. Celem proponowanego leczenia farmakologicznego jest zapobieganie powikłaniom NT i tym samym wydłużanie życia pacjentów. Podstawą opanowania objawów i powikłań choroby jest regularne przyjmowanie leków do końca życia. Wyróżniamy kilka grup leków..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...niewydolność lewej komory w młodym wieku, niedomykalność zastawki dwudzielnej ( mitralnej, czasami jako zawał mięśnia sercowego u noworodków! Kilka procent pacjentów z tą wadą przeżywa dzięki uruchomieniu mechanizmów kompensacyjnych jednak jest to tak poważne zaburzenie, że z reguły..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...się od procedur u osób młodszych. Podstawą leczenia są ACEI i diuretyki, a przy nietolerancji tych pierwszych blokery receptora AT1 dla angiotensyny II. Uzupełnienie stanowi stosowanie beta blokerów, naparstnicy i wazodylatatorów. Jednak ze względu na obserwowane w tym wieku zmiany..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...skrobiawicy, idiopatycznego młodzieńczego zapalenia tętnic; zatory naczyń wieńcowych w przebiegu: infekcyjnego zapalenia wsierdzia, zakrzepów w lewym przedsionku i komorach oraz na sztucznych zastawkach, śluzaka przedsionka, koronarografii i pomostowania aortalno - wieńcowego; wady..

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

.. ...jak i przedstawiciele młodszego pokolenia. Warto także odnotować, że są to zarówno przedstawiciele praktyki, jak i środowisk akademickich, z wiodących ośrodków w kraju. Taki skład autorski gwarantuje, że w książce w odpowiednich proporcjach uwzględniona zostanie wiedza z różnych..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...chorują głownie ludzie w młodym i średnim wieku. Choroba dotyczy także dzieci. W kardiomiopatii przerostowej należy unikać większych wysiłków fizycznych. Przeciwwskazane są intensywne oraz statyczne wysiłki fizyczne ( np. ćwiczenia na siłowni ). Zaleca się umiarkowaną aktywność fizyczną..

Ciągłe zmęczenie

Ciągłe zmęczenie

.. ...wydolności mięśnia sercowego. Młodym, sprawnym osobom może nagle sprawiać kłopot wejście po schodach na pierwsze piętro. Zlekceważone zapalenie mięśnia sercowego może doprowadzić do kardiomiopatii rozstrzeniowej, przewlekłej niewydolności serca, nawet do zgonu. Przewlekłe zmęczenie może..

Cukrzyca

Cukrzyca

.. ...zwana cukrzyca ludzi młodych. Jest to choroba autoimmunologiczna, w przebiegu której dochodzi do niszczenia komórek beta trzustki. Komórki te są odpowiedzialne za produkcje insuliny. Brak tego hormony uniemożliwia odpowiedni metabolizm glukozy, jej stężenie we krwi wzrasta aż do wartości..

Blok przedsionkowo-komorowy

.. ...ludzi, na przykład w młodzieży podczas snu. Nie wymaga leczenie jeśli nie powoduje dyskomfortu, nieprzyjemnego wrażenia zamierania serca u pacjenta lub zaburzeń hemodynamicznych. Blok przedsionkowo komorowy drugiego stopnia może również przyjąć postać, w której przewodzenie impulsu jest..

Sarkoidoza

.. ...Dotyczy zwykle ludzi młodych, ziarniniaki mogą powstawać w różnych narządach, najczęściej w płucach, węzłach chłonnych i wątrobie ale zmiany mogą także dotyczyć układu nerwowego, oka, skóry, kości, nerek i serca. Nie jest zanany czynnik, który wywołuje uogólnioną odpowiedź zapalną..

Klarytromycyna (Fromilid, Klacid, Klabax, Klabion, Klarmin, Lekoklar, Taclar)

.. ...w leczeniu trądziku młodzieńczego ( za zmiany trądzikowe odpowiedzialne w dużej mierz są bakterie - Propionibacterium acnes ). Klarytromycyna jest głównie wykorzystywana w leczeniu zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych, zakażeń skory i tkanek miękkich. Działania niepożądane..

Lewogram

.. ...się w lewo. Lewogram może być naturalnym zjawiskiem w zupełnie zdrowym sercu, jeśli jednak u ludzi młodych występują napadowe częstoskurcze komorowe i inne zaburzenia rytmu, należy wykluczyć zespół WPW...

Niedowaga

Niedowaga

.. ...hormonów estrogenowych. U młodych dziewcząt brak odpowiedniej ilości tkanki tłuszczowej może wiązać się z późnym wystąpieniem pierwszej miesiączki. U kobiet z niedowagą mogą wystąpić zaburzenia miesiączkowania lub nawet zatrzymanie krwawień. Niedowaga wiąże się także z zaburzeniami w..

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

.. ...fakt, iż zawał serce u młodych ludzi jest zwykle znacznie bardziej rozległy niż u osób z długoletnim wywiadem choroby wieńcowej. Drożność tętnic wieńcowych ocenia się wykonując koronarografię. Zabieg ten pozwala na ewentualne jednoczasowe udrożnienie tętnicy przy pomocy balonoplastyki..

Choroba reumatyczna (gorączka reumatyczna)

.. ...przede wszystkim dzieci i młodzieży. Leczenie odbywa się w warunkach szpitalnych. Po wyleczenie, z uwagi na możliwość wystąpienie nawrotów choroby, obowiązuje długoletnia prewencyjna antybiotykoterapia...

Choroba Buergera (zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń)

.. ...chorobą. Dotyczy głownie młodych mężczyzn. Etiologia, czyli przyczyny pojawienia się zmian w naczyniach, nadal jest nieznana. Wiadomo jednak, że sam proces jest nasilany ( jeśli nie wywoływany ) przez nikotynę. Stąd, rzucenie nałogu palenia jest absolutnie konieczne. Choroba Beurgera..

Zespół Brugadów

.. ...rodzinnego ( nagłe zgony w młodym wieku ) oraz badania EKG. EKG badaniu elektrokardiograficznym obserwujemy blok prawej odnogi pęczka Hisa oraz uniesienie odcinka ST w pierwszych trzech odprowadzeniach przedsercowych ( V1 - V3 ). Leczenie zespołu Brugadów polega na zabezpieczeniu chorego..

Paroksetyna (ParoMerc, Paxeratio, Paxtin,Rexetin, Seroxat, Xetanor)

.. ...samobójczych jest większe u młodych pacjentów, stąd paroksetyna nie powinna być stosowana u osób do 18 roku życia. Paroksetyny nie należy stosować w czasie trwania ciąży. Po rozpoczęci terapii przez jakiś czas mogą występować zaburzenia potliwości, osłabienie i senność, drżenia..

BMI u dzieci

BMI u dzieci

.. ...przemiany zachodzące w młodym, ciągle kształtującym się i rosnącym organizmie. Można obliczyć BMI dla dziecka, wynik jednak trzeba odnieść do odpowiedniej siatki centylowej. Jest do tablica zawierająca wartości body mass index charakterystyczne dla ogólnej populacji dzieci. Wartość..

Nerwoból (neuralgia)

.. ...nerw lub nerwy. U ludzi młodych często występują dolegliwości zwane nerwobólami międzyżebrowymi. Są one jedną z przyczyn dolegliwość bólowych w obrębie klatki piersiowej nie związanych z chorobami układu sercowo - naczyniowego. Opisywane są jako prądy, ostre kłucia wędrujące wzdłuż..

Zaniki pamięci (zaburzenia pamięci)

.. ...cechy choroby. U ludzi młodych zaburzenia pamięci są szczególnie niepokojące. Mogą wskazywać na proces rozrostowy toczący się w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Zaburzenia pamięci mogą być także wywołane przez niektóre leki, np. flumazelin - substancje należącą do benzodiazepin (..

Nagła utrata wagi

.. ...oczywiście wiekiem. U młodych ludzi nagły, znaczny spadek masy ciała może być objawem cukrzycy typu pierwszego czy bardzo niebezpiecznej choroby jaką jest anoreksja. Jeśli apetyt nie jest zaburzony, pacjent je dużo a mimo to chudnie, trzeba pomyśleć o chorobach pasożytniczych. Utrata..

Polska krajem o dużym ryzyku chorób sercowo-naczyniowych

.. ...badali umieralności osób młodszych, gdyż jest ona stosunkowo niska. Zebrane dane poddali szczegółowej analizie porównawczej. Umieralność z powodu niedokrwiennej choroby serca ( IHD ) oraz chorób mózgowo - naczyniowych ( CVD ) badano oddzielnie. Uzyskane wyniki porównywano zarówno na..

Skuteczne leczenie nadciśnienia możliwe też po 80-tce

.. ...nadciśnienia, co osoby młodsze - wyjaśnił kardiolog. Nie wiedzieliśmy, czy korzyści płynące z leczenia nadciśnienia w grupie osób po 80. roku życia przeważają nad ryzykiem powikłań; nie wiedzieliśmy także, czym i jak leczyć tych pacjentów - mówił. Z dostępnych danych wynikało, że choć..

Nowe kanony rehabilitacji kardiologicznej

.. ...wśród osób stosunkowo młodych, często poniżej 35. roku życia oraz wśród kobiet. Wielu chorym udaje się pomóc. Jednak specjalistyczna pomoc powinna dotyczyć nie tylko okresu hospitalizacji, lecz również okresu rekonwalescencji. Zagadnieniem Kompleksowej Rehabilitacji Kardiologicznej..

Trudniejsze leczenie kobiet na choroby krążenia

.. ...Prawdopodobieństwo wystąpienia u młodych kobiet choroby wieńcowej jest bardzo niewielkie, ryzyko jej pojawienia się zrównuje się z tym u mężczyzn dopiero w granicach 60 - 65. roku życia. Kobiety jednak ogólnie rokują gorzej, ponieważ trafiają do szpitala najczęściej w wieku 61 - 64 lat,..

Serce na miarę 21 wieku bije w laboratorium

.. ...serca dorosłej świni i młodych komórek mięśnia sercowego naukowcom udało się stworzyć nowe - prawidłowo zbudowane i sprawnie działające - serce. To niezwykłe odkrycie, opisane na łamach pisma Nature Medicine , niesie nadzieję pacjentom na całym świecie. Naukowcy z USA pozbawili serce..

Chirurdzy zszyli pęknięte serce

.. ...uratowała chłopakowi życie. Młody mężczyzna został potrącony na drodze przez forda transita. Chłopak doznał ciężkiego urazu klatki piersiowej. W godzine po przywiezieniu do Centrum, chirurdzy przystąpili do operacji. W trakcie zabiegu okazało się, że u pacjenta w wyniku doznanego urazu..

Pierwsza udana transplantacja serca w Polsce przeprowadzona była 20 lat temu

.. ...uratowały życie jeszcze dwóm młodym kobietom. Wewiór prowadzi teraz własną działalność gospodarczą, pracuje w wagonie Warsu. Kiedy tylko jadę przez Włocławek, a jeżdżę dosyć często, wspominam tego chłopaka. Dostałem życie w prezencie od niego i prof. Religi - podkreśla. Jak podkreśla..

Wcześniejsze przewidywanie zawałów serca

.. ...lub w organizmach osób młodszych itp. Dopiero wówczas odkrycia dokonane w Uppsali mogą się stać podstawą nowej metody ostrzegania przed nadciągającym kryzysem serca. Choroby serca i układu krążenia są najczęstszą przyczyną śmierci mieszkańców państw wysoko rozwiniętych. Walka i..

Gen ataku serca

.. ...nieprawidłowych białek. Organizm młodych ludzi może je rozłożyć i pozostać zdrowy, ale u osób starszych takie białka kumulują się wywołując z czasem objawy sercowej niewydolności - uważa dr Kumarasamy Thangaraj, lekarz prowadzący badania. Złą wiadomością jest to, iż nosiciele mutacji..

Chipsy szkodzą sercu

.. ...Dlatego, dla dzieci i młodzieży tego typu żywność jest szczególnie niebezpieczna, zaznaczył. Stałe spożywanie chipsów i frytek może silnie wpływać na centralny układ nerwowy, a to będzie się przekładać m.in. na niepowodzenia w szkole. CHIPSY SZKODZĄ SERCU Dotychczas badania nad..

Karmienie piersią a zawał serca

.. ...dziecko, tym lepiej dla niej i dla dziecka - podsumowuje autorka. Nasza praca dostarcza kolejnego ważnego powodu, dla którego warto zachęcać młode mamy do karmienia piersią swoich niemowląt - dodaje badaczka...

Już jeden papieros szkodzi tętnicom

.. ...porównywała stan tętnic młodych palaczy ( palących od pięciu do sześciu papierosów dziennie ) i osób niepalących. Średnia wieku badanych wynosiła 21 lat. Dzięki tonometrii aplanacyjnej i testom wysiłkowym badaczka mogła ocenić elastyczność tętnicy promieniowej, szyjnej i udowej w czasie..

Stres częstą przyczyną zawału

.. ...choroby wieńcowej u osób młodych - między 18. a 30. rokiem życia - wykazał, że ryzyko nadciśnienia tętniczego jest dwa razy wyższe u osób określanych jako niecierpliwe, czyli żyjące w ciągłym pośpiechu. Stres zwiększa aktywność układu współczulnego, co powoduje wzrost wydzielania m.in...

Długotrwały stres zwiększa ryzyko choroby serca u dzieci

.. ...problemem wśród dzieci i młodzieży. Najmłodsi odczuwają jego objawy, choć zaledwie 4 proc. z nich potrafi prawidłowo powiązać je ze zjawiskiem stresu. O wpływie stresu na powstawanie chorób układu krążenia rozmawiali specjaliści podczas konferencji Serce w potrzasku! Stres jako czynnik..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora

.. ...Najczęstsze arytmie u osób młodych to częstoskurcz węzłowy ( AVNRT ) oraz częstoskurcz u chorych z zespołem WPW, czyli posiadających tzw. drogę dodatkowego przewodzenia impulsów elektrycznych z przedsionków do komór. W tych przypadkach ablacja jest bardzo skuteczna i wykonuje ją..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...Generalnie u pacjentów młodych ze zdrowym poza tym sercam ablacja wydaje się najlepszym wyjściem. I jest najskuteczniejsza. Chm! Migoczę już 2,5 roku . Przez pierwszy rok było to takie migotanie jak u Ciebie. Raz na miesiąc i przechodziło po paru godzinach. Po roku było już 3 lub 4 razy..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 7

.. ...częstoskurcz po marihuanie ( młody byłem i głupi : ) ). USG wykazało niedomykalność zastawki mitralnej 0/1 st. Przez 10 lat był spokój, ale ostatnio po imprezie z kolegą, który wrócił z Anglii miałem na kacu częstoskurcz - ok. 150 na minutę, byłem na pogotowiu i dostałem propranolol...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 9

.. ...dzieci ( często znacznie młodsze niż 10 - latki ) to Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i oczywiście Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Witam, mam problem podobny do wielu z was, mianowicie częstoskurcze, nei wiem czy są to nadkomorowe czy przedsonkowe. Jestem osoba aktywną, jeźdże..

Operacja zastawki aorty - Str. 2

.. ...bedzie dalej. Jestes młodym mężczyzną dlatego czy możesz mi powiedziec jaka była przyczyna wymiany zastawki ? Od iedy wiedziałes o wadzie i jak ile lat minęło od rozpoznania do operacji ? O mojej wadzie moi rodzice dowiedzieli się kilka miesięcy po urodzeniu. Na początku jeździłem na..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 8

.. ...tak dziwnie że ja taka młoda... Po pierwsze to mam pytanko, czy nie bede miała po tym zabiegu powikłań i czy jak sie zespuje sprzęt w czasie zabiegu to ze mną będzie wszystko git? Jakby ktoś mógł mi napisać na e - maila: menia33@o2.pl very dzięki Anno mnie sie wydaje, ze masz nerwice..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 13

.. ...nie jestem już taki młody. Skończyłem 41 lat ale cały czas uprawiam sport. Poza tym migotaniem wszystko jest ok. Jak to ładnie brzmi tylko migotanie ale z tym nie można żyć. Mam nadzieje, że wszystko będzie dobrze czego i Tobie życzę. Pozdrawiam i głowa do góry. Jeśli będziesz miała..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 14

.. ...zwlekać, jesteś jeszcze młoda i im szybciej wykonasz wszystkie badania i poddasz się ablacji, tym szybciej będziesz mogła normalnie żyć tak jak Twoi rówieśnicy, bez strachu.Wiem ze to wcale nie jest takie łatwe, zwłaszcza kiedy jest się tak młodym, ja sama nie mogę powiedzieć ze jestem..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 15

.. ...sporo czasu a on taki młody i całe zycie przed nim a nie raz już był w szpitalu z powodu częstoskurczu... Mam pytanie gdzie znajdę lekarzy, szpital co wykonuje ten zabieg i oczywiście nie trzeba czekac tyle czasu ??? Ja pochodze ze śląska. Mam propozycję, zadzwońcie do Centrum..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 3

.. ...badań lekarzy. W tak młodym wieku izolowane nadciśnienie? Zaburzenia pulsu? Napady szybkiego bicia serca? Przy zdrowej diecie i ruchu. Chyba naprawdę nie opłaca się zdrowo żyć jeśli i tak skutek taki. Dodam iż w rodzinie z żadnej strony nawet dziadko. babcię nie mają chorób typu..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 2

.. ...mnie 30 lat temu pewien młody lekarz z pogotowia. Mam prośbę do Senki - napisz proszę trochę bardziej szczegółowo o Twojej metodzie.Podobnie jak Ty myślę,że z chorobą trzeba się zaprzyjaznić,bo nic innego nam wszystkim borykającym się z nią i całą resztą życia nie pozostało.Po..

Echo serca - Str. 8

.. ...tętno 52 bo byłem w młodości sportowcem ) i pomimo że kilka ładnych pań zabawiało mnie rozmową przez pół godziny nie chciało ani trochę opaść. Ponieważ nie chciałem zostawać w szpitalu ani chwili dłużej, wyprosiłem w końcu rozpoczęcie próby i zacząłem swoją drogę pod górkę ( chyba od..

Echo serca - Str. 35

.. ...hiperkinetyczne - czesre u młodych , wrazliwych kobiet , ewentualnie hormony tarczycy do sprawdzenia. P. Milena - srdedniego stopnia niedomykalnośc zastawki mitralnej P. Adian - badanie bez większych patologii, graniczny wymiar prawej komory, ale nie wiem w której projekcji mierzyl..

Echo serca - Str. 42

.. ...fizyczną. Jest po studiach młodym człowiekiem, który chce pracować fizycznie , bo nie ma dla niego pracy w jego zawodzie. Czy ma zażywać leki? Martwię się i proszę o pomoc. Czy te wady są wrodzone czy nabyte? Prosze o pomoc: na wynikach echo serca mam podane taka informacje : mianowicie:..

Echo serca - Str. 43

.. ...choruje na nadciśnienie od młodych lat,od 4 lat mam trwałe migotanie przedsionków,dwa tygodnie temu wszczepiony mi stymulator serca,choroba wieńcowa też jest ( bule w klatce przy wysiłku ) dziękuje za odpowiedz, i pozdrawiam. Dzien Dobry Pani Izabello ! Mam pytanie do Pani w zwiazku z..

Betaloc zok 50 raz dziennie

.. ...). Fakt jestem dość młody i może nie wpływa to tak ( alkohol + leki ) na wątrobe. ale carpe diem. pozdrawiam na coś trzeba umrzeć. ( tak wiem jestem optymistą ) Witam. Biore Betaloc ZOK 50 2 x dziennie od okolo 5 lat i szczerze mówiac nie widze u siebie zadnych zlych reakcji. Cisnienie w..

Nerwica sercowa w wieku 14 lat?

.. ...12 lat. teraz mam lat 14 nie przyjmuje żadnych leków na te skurcze ale jeżdżę na wizyty. nikt mi nie mówi od czego one są... czy w tak młodym wieku może wystąpić nerwica sercowa??? ODPISZCIE serduszko..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 2

.. ...więcej 11 - 12 lat. teraz mam lat 14 nie przyjmuje żadnych leków na te skurcze ale jeżdżę na wizyty. nikt mi nie mówi od czego one są... czy w tak młodym wieku może wystąpić nerwica sercowa??? serduszko..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 7

.. ...chodzi mi o to że heh młody jestem i lubie imprezy :D i na tych imprezach lubie sobie troche wypić : ) Witam Wszystkich, czytam i czytam Wasze posty i sama już nie wiem, co sądzić o zabiegu ablacji. Wg kardiologa mam najprawdopodobniej WPW : ) ataków nie mam często, ostatni prawie 2 lata..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć?

.. ...wyskoczyć z klaty... jak to młody chłopak zajałem sie sportem i wszystko przeszło... szkola nowe srodowisko udało mi się to zwalczyć, po szkole średniej wpadłem w dośc ciekawe towarzystko, alkohol, imprezy byłem tak tym przesiaknięty, że musiałem powiedzieć stop, ułożyłem sobie życie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 5

.. ...dziewczyno jesteś za młoda na taką chorobę - walcz,nie daj się.W czasie kiedy leżałam na podłodze powyłamywało mi palce u rąk tak jakby ktoś mi odciął dłonie w nadgarstku i przyłożył je do pozostałej części ręki palcami ku górze.Ból był niesamowity.Ale to mi jeszcze nic nie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 7

.. ...po schodach i 11 lat młodsza żona, ale też: papierosy, kawa, zarwane noce, itd. I tak ( prawie ) żyję do dzisiaj... A.M. Łódź. Witam!Nie miałam zamiaru nikogo zniechęcać do brania leków.Kiedyś nie było takich środków jak teraz,a choroba mojego wujka rozpoczęła się dość dawno( ok. 25 lat..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 9

.. ...zyciem...aprzeciez jestem taka młoda:( gosiu wiem ze ci ciezko ale musisz walczyc.Bardzo dobrze ze zaczynasz terapie. Tylko badz cierpliwa. Ja tez mam nerwice lekowa chociaz jestem od Was duzo starsza pierwszy raz dostalam jak mialam 23 lata i od tej pory a mam prawie 60lat biore leki..