Mniejsze

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...kolei na dwie części: mniejszą, górną, o cienkich ścianach, zwaną przedsionkiem ( atrium ), do którego krew dopływa z zewnątrz; większą, dolną, o ścianach grubszych i bardziej odpornych, zwaną komorą ( ventriculus ), która wypycha krew z serca. Każdy z przedsionków, łączy się z..

Statyny

Statyny

.. ...blaszki miażdżycowej ( im mniejsze wysycenie blaszki miażdżycowej złogami cholesterolu tym bardziej jest ona stabilna ). Wskazania do stosowania statyn. choroba niedokrwienna serca, hipercholesterolemia ( podwyższony poziom cholesterolu we krwi ) w przypadku gdy dieta i leczenie..

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

.. ...zagrożeniem rozwoju miażdżycy niż cholesterol całkowity ( Tchol ). Zalecane stężenie LDL w surowicy krwi to wartości mniejsze niż 135mg%. A dla osób z rozpoznaną chorobą niedokrwienną powinno być poniżej 100mg%...

Antagoniści receptora angiotensyny II

Antagoniści receptora angiotensyny II

.. ...nerkowych. Powoduje to zmniejszenie objętości krwi krążącej i obciążenia serca. Zahamowanie działania angiotensyny II powoduje zmniejszenie napięcia obwodowego, mniejszą pracę serca a co za tym idzie mniejsze zapotrzebowanie na tlen. Wskazania do stosowania antagonistów receptorów..

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...serca ulega gwałtownie zmniejszeniu. Efektem tego jest wyrzucenie krwi z prawej komory do płuc a z lewej do aorty, stąd zaś do całego organizmu. W fazie rozkurczu napięcie mięśnia maleje i komory serca napełniają się krwią. Oczywiście, tak jak każda część ciała ludzkiego, tak i serce..

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

.. ...na mostku było jak najmniejsze ( w myśl zasady: przy tej samej sile, im mniejsza powierzchnia przylegania, tym większy efekt ). Dla ułatwienia masażu serca - ręka leżąca od góry poprzez splecenie palców z dolną, powinna odciągać je ku górze ( aby nie przylegały do klatki piersiowej )...

Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska

.. ...średnią długość życia i mniejszą częstość występowania chorób układu sercowo - naczyniowego. Jednym z pierwszych badań, w którym zwrócono uwagę na pozytywny wpływ diety śródziemnomorskiej było badanie Seven Countries Study przeprowadzone na początku lat 60. W badaniu tym wzięło udział..

INR (znormalizowany czas protrombinowy)

.. ...wyższa wartość INR tym mniejsza skłonność do krzepnięcia krwi. Wydłużenie PT może być objawem niedoborów witaminy K ( witamina ta jest konieczna do syntezy osoczowych czynników krzepnięcia ), może też być objawem uszkodzenia wątroby, niektórych wrodzonych chorób układu krzepnięcia, jak..

Układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA)

.. ...przepływa przez nie mniejsza ilość krwi. Nerki bronią się wydzielając większe ilości reniny, co paradoksalnie pogarsza tylko sytuacje. Dlatego w nadciśnienia tętniczego sięga się po kombinacje rożnych leków wpływających na układ renina - angiotensyna - aldosteron: inhibitory konwertazy..

Fluwoksamina (Fevarin)

.. ...przez co wpływa na zmniejszenie się dolegliwości wynikających z choroby. Leki z grupy wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny mają minimalny wpływ na stężenie pozostałych neurotransmiterów ( noradrenaliny, serotoniny, acetylocholiny, itp. ) przez co posiadają mniejszy..

Hiperycyna (wyciąg z dziurawca, Deprim)

.. ...układzie nerwowym i zmniejszenie się dolegliwości związanych obniżeniem nastroju lub z depresją. Preparaty dziurawca są używane od wieków, ziele jest powszechnie dostępne w niemal całej Europie. Po za działaniem przeciwdepresyjnym i łagodnym działaniem uspokajającym, wyciąg z dziurawca..

Niedociśnienie

.. ...ciśnienie skurczowe mniejsze niż 120 mmHg i rozkurczowe poniżej 80 mmHg. Należy jednak zachować umiar również w obniżaniu wartości ciśnienia. U osób leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego, zbyt gwałtowne obniżenie do bardzo niskich wartości, może być dla pacjenta nie tylko..

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

.. ...mikrogruczolaków może być znacznie mniejsze niż 1 cm ( poniżej 3 mm są niewykrywalne w badaniach obrazowych np. MR - rezonans magnetyczny ) o obecności guza często pośrednio świadczą właśnie zaburzenia hormonalne i zespoły endokrynologiczne. Jeśli guz jest odpowiednio duży, uciska..

Zjawisko reentry

.. ...), druga ze znacznie mniejszą ( droga wolna ). W zdrowym sercu impuls elektryczny powstaje w węźle zatokowym, biegnie pojedynczą drogą do węzła przedsionkowo - komorowego i dalej, poprzez pęczek Hisa i jego odnogi do mięśniówki komór. Jeśli przed opisana droga rozdwoi się na pewnym..

Leki antyarytmiczne w ciąży

Leki antyarytmiczne w ciąży

.. ...sytuacjach ryzyko jest mniejsze niż potencjalne korzyści z terapii. Sotalol jest lekiem należącym do kategorii B według FDA. Leki z tej grupy bądź są szkodliwe dla płodów zwierzęcych, ale udowodniono, że nie mają wpływu na płód ludzki, bądź nie są szkodliwe dla zwierząt, a u ludzi badań..

Włókniak

.. ...Włókniaki twarde są zwykle mniejsze, często pojawiają się na kończynach. Liczne włókniaki występują w chorobie Reclinghausena - nerwiakowłókniakowatości wrodzonej. W przebiegu tej choroby całe ciało człowieka jest usiane guzami o charakterze włókniaków. Włókniaki dotyczą nie tylko tkanki..

Nadroparyna (Fraxodi, Fraxiparine)

.. ...głównie czynnika Xa, w mniejszym stopniu trombiny ). Efekt przeciwzakrzepowy jest silny i długotrwały. Nadroparynę podaje się w postaci wstrzyknięć podskórnych ( najczęściej w skórę brzucha, w okolicy pępka ) u chorych unieruchomionych, zagrożonych zakrzepicą kończyn dolnych lub inną..

Badanie CRP

.. ...nawet 1000 krotnie. Mniejszy wzrost poziomu CRP, do wartości dwu lub trzycyfrowych, obserwujemy także w przebiegu chorób nowotworowych, reumatycznych, w ostrym zawale serca, po rozległych urazach. Pomiar poziomu CRP jest także wykorzystywany w ocenie ryzyka wystąpienia incydentów sercowo..

Diuretyki (leki moczopędne)

.. ...objętość płynów to także mniejsze ciśnienie tętnicze, diuretyki wpływają więc również na obciążenia następcze, ułatwia to pracę serca. Dodatkowe, niektóre z diuretyków bezpośrednio wpływają na mięśnie gładkie tętnic powodując ich rozkurcz. Mocz pierwotny powstaje z przesączonego osocza w..

Leczenie przeciwkrzepliwe

.. ...agregacje. Drugą metodą na zmniejszenie krzepliwości krwi, jest zablokowanie substancji zwanych osoczowymi czynnikami krzepnięcia. Tak działają heparyny, które blokują powstawanie trombiny ( poprzez aktywację antytrombiny III ). Podobnie działają także doustne leki przeciwkrzepliwe (..

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

.. ...mniej skomplikowana, mniejsza jest więc ryzyko popełnienia błędu. Heparyny drobnocząsteczkowe nie wymagają też kontroli APTT. Wydłużenie APTT u osób nie otrzymujących heparyny niefrakcjonowanej lub doustnego antykoagulantu ( pochodne warfaryny ) może świadczyć o zaburzeniach układu..

Dawkowanie amoksycyliny

.. ...się do dzieci z masą mniejszą niż 20 kg, u których dawkę leku przelicza się względem masy ciała. Konieczność indywidualnego przeliczenia dawki istnieje także u osób z niewydolnością nerek. Dawkowanie leku na podstawie informacji zawartych w Indexie Leków MP 2007. Preparaty zawierające..

Akarboza (Glucobay)

.. ...bezpośrednio przed posiłkiem. Mniejsza ilość wchłoniętych cukrów prostych wiąże się z mniejszym wyrzutem insuliny, co ma pozytywny wpływ na metabolizm lipidów. Chorego obowiązuje dieta cukrzycowa. Przy stosowaniu akarbozy bardzo istotne jest ograniczenie sacharozy ( dwucukier ), która..

Trudniejsze leczenie kobiet na choroby krążenia

.. ...na ich wyzdrowienie mniejsze - alarmują lekarze ze Śląskiego Centrum Chorób Serca ( ŚCCS ) w Zabrzu. Zabrzańscy specjaliści apelują, by panie dbały o swoje zdrowie - jego podstawowe wskaźniki, które zaniedbane zwiększają ryzyko zachorowania na choroby wymagające interwencji kardiologa..

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...HDL nie powinna być mniejsza niż 45 mg/dl, a LDL nie może przekraczać 130 mg/dl. Dla osób posiadających dodatkowe czynniki ryzyka ( nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, otyłość, cukrzyca, dodatni wywiad rodzinny ) normy te są jeszcze ostrzejsze i dla frakcji LDL wynoszą 100 - 130..

Problemy z ciążą mogą wpływać na serce dziecka

.. ...wiadomo, że takie dzieci są mniejsze. Naukowcy obserwowali kobiety w ciąży przebywające w miejscach położonych wysoko nad poziomem morza, gdzie brakuje tlenu, a także prowadzili badania na zwierzętach. Nie tylko wykazali szkodliwy wpływ niedoboru tlenu, ale też znaleźli sposób..

Jak stresująca praca niszczy serce

.. ...życia. Osoby zestresowane w pracy miały mniej zdrową dietę, uboższą w warzywa i owoce oraz były mniej aktywne fizycznie. Z innych badań wynika też, że są one bardziej narażone na problemy z piciem alkoholu...

Pierwsza udana transplantacja serca w Polsce przeprowadzona była 20 lat temu

.. ...się dawki wielokrotnie mniejsze. W rezultacie pojawiła się infekcja grzybicza i pacjent zmarł z powodu sepsy. 63 - letni Roman Wewiór z Gdańska żyje z przeszczepionym przez Zbigniewa Religę sercem już 18 lat i 4 miesiące. Wcześniej cierpiał na skrajną niewydolność serca, cztery razy..

Niedobór witaminy D naraża mężczyzn na choroby serca

.. ...w skórze spada przy mniejszym nasłonecznieniu. Potwierdzenia tej teorii naukowcy upatrują też w innych badaniach, dotyczących sposobu działania witaminy D w organizmie. Zespół kierowany przez Edwarda Giovannucciego z Harvard School of Public Health w Bostonie przejrzał historie medyczne..

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...płucnego wcale nie jest mniejsza niż na chirurgii - apeluje prof. Tomkowski. Jak dodaje chirurg ortopeda prof. dr hab. n. med. Wojciech Marczyński, profilaktyce służy również Rywaroksaban - innowacyjny preparat doustny powodujący zahamowanie tworzenia się trombiny i w konsekwencji..

Polski robot kardiochirurgiczny

.. ...że roboty pozwalają zmniejszyć uraz pacjenta podczas operacji, a co za tym idzie - znacznie przyśpieszyć jego rehabilitację i powrót do zdrowia. Po zakończeniu eksperymentów na zwierzętach konieczne będą operacje na ludzkich zwłokach. Przedstawiciele FRK nie są na razie w stanie..

Chipsy szkodzą sercu

.. ...Szkolnictwa Wyższego oraz - w mniejszej części - z funduszy Polskiego Towarzystwa Badań na Miażdżycą. Przeprowadzono je w grupie 14 osób, z czego 6 paliło duże ilości papierosów ( ponad 20 dziennie ). Jest to ważne dlatego, że osoby palące mają już wyjściowo znacznie wyższe stężenie..

Wszczepienny defibrylator serca

.. ...Polsce jest kilkakrotnie mniejsza niż w Niemczech, w Czechach, na Węgrzech czy w USA. W Polsce jest leczonych tą metodą rocznie ok. 50 pacjentów na milion mieszkańców, w USA znacznie ponad 300, a w Niemczech prawie 200 osób na milion mieszkańców. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja pacjentów..

Przeszczep wspomagającego serca

.. ...latach usunąć przeszczep. Wówczas okazało się, że Hannah nie wymaga juz podawania leków, a jej niegdyś chore serce prawidłowo pracuje. Teraz jest prawie całkiem zdrowa - przyjmuje tylko leki na astmę...

Masywne uda chronią serce

.. ...60 centymetrów są w mniejszym stopniu narażone na choroby serca - przekonują duńscy naukowcy. Ich zdaniem, uda o mniejszym obwodzie nie mają wystarczającej masy mięśniowej, przez co zmniejsza się wrażliwość na insulinę. To z kolei zwiększa ryzyko cukrzycy i chorób serca. Jednak..

Wszczepiono zastawki aortalne nowego typu

.. ...bydlęcego. Ze względu na mniejszy rozmiar jest też zastawką, którą łatwiej wprowadza się drogą przezudową, czyli przez tętnicę udową. Ma też inną, wygodniejszą konstrukcję - tłumaczył profesor. Zastrzegł, że nadal stosowane będą obie zastawki, w zależności od wskazań dla konkretnych..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...ekonomiczne. Straty związane z mniejszą wydajnością w pracy ludzi po zawale są o 400 proc. wyższe niż koszty ich leczenia. Do zawału dochodzi przeważnie wówczas, gdy blaszka miażdżycowa pęknie i oderwie się od ścianki naczynia wieńcowego, a następnie zaczopuje je, hamując dopływ krwi do..

Leki złożone przyszłością terapii nadciśnienia tętniczego

.. ...można zastosować je w mniejszej dawce. U zażywających go chorych stwierdzano na przykład rzadsze występowanie obrzęków. Prof. Tykarski zwrócił też uwagę, że dzięki lekom złożonym chorzy rzadziej trafiają do szpitala i rzadziej chodzą na wizyty ambulatoryjne, spadają też koszty samych..

W Polsce powinno być 120 transplantacji serca rocznie

W Polsce powinno być 120 transplantacji serca rocznie

.. ...będzie . Tymczasem w dużo mniejszej Austrii w ciągu dwóch tygodni przeszczepiono 15 serc i 5 płuc. Coś jest nie tak. Chcę powiedzieć: skrzyknijmy się - podkreślił. W opinii prof. Zembali w Polsce są zespoły lekarzy zdolne do znacznie większej liczby operacji niż się ich obecnie..

Ściskanie ramienia w czasie zawału może ratować serce

.. ...badania - by przekonać się, czy tak osiągnięte mniejsze uszkodzenia serca przekładają się w dłuższej perspektywie na większe szanse przeżycia i zmniejszone ryzyko niewydolności krążenia. Nauka w Polsce PAP..

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

.. ...krwi, co świadczy o mniejszej elastyczności tego naczynia. U nastolatków wdychającej najwięcej dymu była ona o 15 proc. mniejsza niż u tych, które wdychały go najmniej. Okazało się też, że dzieci bardziej narażone na bierne palenie miały we krwi wyższy poziom apolipoproteiny B ( apoB ),..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 13

.. ...poddali się zabiegowi. To mniejszy stach, niż ten, który opanowuje człowieka podczas ataku częstoskurczu. Dużo mniejszy. Właściwie to w ogóle nie ma co porównywać. Jeszcze raz namawiam wszystkich na ablację. Zupełnie zmienia się komfort życia. Ja np. zaczynam zmieniać się w prawdziwą..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 18

.. ...jej skutecznośc jest mniejsza? Jestem miesiąc po zabiegu. W tym czasie miałem dwa ataki migotania. Na zabieg zdecydowałem się po dwóch i pół roku od zdiagnozowania mojej dolegliwości. Na początku ataki zdarzały się raz na 3 miesiące, póżniej coraz częściej, aż dochodziło do 3 tygodniowo...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 27

.. ...ablacji, z większymi czy z mniejszymi problemami. Nie są nam tu potrzebni żadni postronni obserwatorzy. Pozdrawiam Anna : ) Panie doktorze, teraz dopiero rozumiem dlaczego nasz dobry duch z innego forum medycznego występuje wyłącznie pod pseudonimem i zostaje anonimowa. Człowiek całe..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 35

.. ...dobę ( byłam na tej mniejszej dawce rytmonormu ). Przy tym od lat męczy mnie suchy, duszący kaszel. Robiłam szereg badań - przyczyny kaszlu nie znaleziono ( po drodze miałam zdiagnozowany refluks, który miał być przyczyną kaszlu - zoperowano mnie, a kaszel pozostał ). I w końcu trafiłam..

Częstoskurcz - ablacja

.. ...jest to zdecydowanie mniejsza inwazja. Nikogo nie chce namawiac, ale ja, majac WPW, nie wahalam sie. W dodatku masz szybki termin - my tu niektorzy czekamy po 2,3 miesiace lub dluzej i dostajemy kota ( przynajmniej ja ) ; ) Wiec trzeba tez z tego korzystac, ze termin jest szybki. Ja na..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 21

.. ...cienką rurkę do gardła ( mniejsza niż do gastroskopii - krótsza i cieńsza. - to jest nieprzyjemne ale da się wytrzymać . potem prądem walą ci w serce przez tą rurkę - mnie to bardzo bolało - jakby ktoś kopał mi w klatkę ale da się wytrzymać. programują tam coś na komuterze i dalej walą..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 30

.. ...pozytywnych opinii tym mniejszy strach żeby iść na taki zabieg, bo jakby nie patrzył to w końcu serce a z sercem nie ma żartów. Ja musiałałam leżeć 18 h, bo miałam na 2 nogi i dlatego, że miałam rozrzedzaną krew, ale i tak nie załuję i jak bedzie trzeba to przejde to jeszcze raz. Głowy..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 33

.. ...sprawa żył udowych to już mniejszy strach. jak to wygląda w praktyce, proszę o odp. lub link ( może ktoś już o kiedyś opisał ) pzdr Może nie bedziesz musiała miec przez żyłę szyjna. Ja w ogóle nie myslałam o tym tylko chciałam sie uwolnić od dod. skurczy komorowych ( ja miałam akurat to..

Echo serca - Str. 18

.. ...chirurgicznym, że wiąże się z mniejszą traumatycznością, krótszym czasem hospitalizacji, mniejszą liczbą powikłań okołozabiegowych, w tym rzadszą koniecznością przetaczania krwi ASD objawy : dziecko ma częste przypadłości oddechowe w następstwie wysokiego przepływu płucnego, dusznośc..

Echo serca - Str. 25

.. ...chirurgicznym, że wiąże się z mniejszą traumatycznością, krótszym czasem hospitalizacji, mniejszą liczbą powikłań okołozabiegowych, w tym rzadszą koniecznością przetaczania krwi http://forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=24429&w=52215826&a=52263260..

Echo serca - Str. 56

.. ...jest to nieznacznie mniejszy procent od normy ale co to może oznaczać,dlaczego mam funkcje serca tak niskąa nie np ponad 60? panie Dariuszu, frakcja wyrzutowa to czynnosc skurczowa lewej komory prawidlowa to 60 - 65% a na pytanie dlaczego u pana jest troche za niska powinien odpowiedziec..

Echo serca - Str. 60

.. ...niedomykalność jest mniejsza. Co do pozostałych parametrów się nie wypowiadam. Może jeszcze ktoś inny się wypowie... pozdrawiam witam moze mógł ktoś mi wyjasnićmoje wyniki wymiary jam serca LK - rozkurcz59mm lewy przedsionek - 41 Aorta39 prawakomora - 31 mięśnieńIVS - rozkurcz 10mm tył..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach

.. ...cięższych wybiera się mniejsze zło i daje się antyarytmiczne leki. Tak czy siak nie są one obojetne i zbyt doskonałe. Ekstrasystolia czyli własnie skurcze dodatkowe ma ponoc spory % populacji, wiekszosc ich nawet nie odczuwa. Mój lekarz kardiolog pocieszał mnie że on sam ma tez..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 2

.. ...dobrym ośrodku ) jest mniejsze niż ryzyko życia z tym zespołem. No dobra.. mozna na to umrzeć to czemu jak jeżdziłam do akademi do gdańska to nie powiedzieli ze to jest poważne.. pewnie ludzie z rzadkimi czestoskórczami nie musza miec operacji. ta sama choroba lecz u kazdego przebiega..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 2

.. ...trafiam do konowałów ? mniejsza ! Kwestię lęków zostawiam: metro, place, skupiska ludzi, pogoda, itd. ci którzy chorują, wiedzą oczym mowa. Pozdrawiam ich gorąco. Można sobie mózg odstrukturalnić. Zagadką jest, czy to serce wywołuje reakcję zaburzenia metabolizmu inf. czy psyche płata..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...bezpieczeństwa, tym mniejsze ryzyko nerwicy. Ot, tyle co mogę powiedzieć z własnego doświadczenia. Po 6 walki z nerwicą, spędzonych na rozmyślaniach, rozmaitych terapiach, czytaniu wszelkich publikacji i innych takich, uważam że ostatecznie wyleczyłem się sam. Może jeszcze nie w 100%...

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 8

.. ...powróciły lęki. Są z mniejszym nasileniem czasami przechodzą.Ale są. A wszystko przez kołatanie serca i przyśpieszony puls, tóre w ciąży często się zdarzają. Mój problem polega na tym że mylę normalne objawy ciążowe z lękiem który przeżyłam i boję się jego powrotu. Nie chce już wracać do..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 12

.. ...tułowia pod kątem nieco mniejszym niż prosty, rozluźnione, całe ciało swobodnie rozluźnione, oczy przymknięte. Pozycja dorożkarska ( półleżąca ) Stosuje się ją wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości zajęcia postawy siedzącej ani leżącej. Siadamy na jakimś taborecie, pufie czy foteliku bez..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 3

.. ...dziennie ) w przypadku mniejszych dzieci wystarczy raz, pozdrawiam i życzę zdrowia. Witam, ja dowiedzialem sie o swojej wadzie niedawno. Mam 23 lata. Na badaniach okresowych wykryto klik zastawki. Usg Doplerem wykazalo wypadanie platka zastawki, jego zgrubienie. Kardiolog powiedzial ze..

Nerwica? stwierdzono nerwicę wegetatywną ale nie miałam problemów

.. ...dla mnie jak ojciec mniejsza oto miałem ambicje chciałem iść do szkoły sportowej ale nie było mnie na nią stać wiec poszedłem do innej i niestety nie zdałem nie moglem się odnalezć( i do teraz nie mogę ), chciałem być kimś, nie zdałem po raz drugi w następnej szkole z powodu rozwodu..

Chelatacja - Str. 6

.. ...procedury ze znacznie mniejszą korelacją statystyczną sukcesu terapeutycznego na przykład 40%. Gdy jednak chodzi o chelatację doustną do mnie przemawia zapis w * Kalendarzu Chemicznym * ostrzegający już w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku, a więc grubo przed utworzeniem gabinetów..

Chelatacja - Str. 17

.. ...wzmiankę o poważnym zmniejszeniu ryzyka zapadania na nowotwory ( do 3 % próby kontrolnej ), przez pacjentów poddanych niegdyś chelatacji. Chelatowałem się w przychodni dra Markiewicza przy ul. Mickiewicza 22 w Warszawie. Zaliczyłem 23 kroplówki. Uważnie patrzyłem, jak to się mówi..

Chelatacja - Str. 18

.. ...relacji ludzi, którym ( w mniejszym lub większym stopniu ) chelatacja pomogła, z drugiej zarzuty o oszustwo, szarlatanerię etc. I jeszcze fałszywy post, nieładnie : - ( Z kolei już dwa lata temu p. Jurek obiecywał, że szarlatani pójdą siedzieć, że prokuratura i inne służby... Dzisiaj..

Chelatacja - Str. 19

.. ...dawkę należy stosować mniejsze ilości.Ale jak chcesz spróbować to polecam zamiast 1 kroplówki 5 gramów 5 razy w tygodniu po 13 gramów.Z tym że dla bezpieczeństwa radzę uważać z tymi dawkami - ale raczej nie powinno w takich dawkach zaszkodzić - najlepiej na początku stosować mniejsze..

Po ablacji - nie wiem czy udana!

.. ...mnie częstoskurcz - był mniejszy niż zazwyczaj ( 205/ min., wcześniej 260 ), ale za to zrobiło mi się naprawdę słabo i ciemno przed oczami, co nie zdarzało się przed zabiegiem. W niedzielę to samo - kolejny częstoskurcz ( 220/min. ). Dzisiaj miałam mieć powtórkę z rozrywki, tzn. badanie..

Prof. Walczak - Anin - Str. 2

.. ...to była zdecydowana mniejszość przypadków, powiedzmy raz na 5 - 6 arytmii była likwidowana lekami. I teraz na temat tego niedowładu, wiadomo że podczas kardiowersji mogą powstawać i pewnie powstają jakieś skrzepliny krwi, może nie za każdym razem ale kiedy masz sporo tych zabiegów..

Acenocumarol a inne narządy - Str. 2

.. ...przeciwzakrzepowej ujawniła znaczne zmniejszenie masy kostnej i słabsze uwapnienie układu szkieletowego ( 45 ). Obecnie wiemy, że metabolizm tkanki kostnej jest ściśle związany z prawidłowym poziomem witaminy K, której rola nie ogranicza się jedynie do procesów krzepnięcia krwi, lecz..

Nieinwazyjne usuwanie arytmii - nowa metoda

.. ...i bezpieczniejsza ( mniejsze promieniowanie ) niż typowa ablacja. Jeśli ktoś coś wie na ten temat, to miło by było jakby się tu podzielił : ) Teraz tak sobie myśle, że może chodziło dziennikarzom o metoda carto po prostu. Tylko czemu mówią, że jest ona nieinwazyjna, jak nie jest? witam..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm - Str. 4

.. ...najlepiej szarym mydłem ) mniejsze zbliznowacenie . Starać się jak na szybciej powrócić do normalnego trybu życia. Wykorzystać maksymalnie zasiłek rehabilitacyjny ( 12 miesięcy nam przysługuje ) i w tym czasie jak najwięcej pracować nad sobą , chodzenie na spacery , gimnastyka potem..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 28

.. ...do pnia płucnego jest mniejszy niż w normie. Przy odpowiednim leczeniu chorzy mogą dożyć późnego wieku. Pozdrawiam i ściskam mocno! Oh a tak odnośnie moich wcześniejszych wypowiedzi, żaden częstoskurcz do mnie już nie wrócił, po prostu się denerwowałam i miałam przyspieszone tętno...

Operacja zakładania bajpasów i wymiana zastawki - Str. 3

.. ...dalej ale juz w duzo mniejszych dawkach ogólnie jest prawie ok tylko ja nogi bola i ma popuchniete ale to sadze ze dlatego ze te nerki jeszcze nie pracuja do konca tak jak trzeba. A powiedz mi Andrzeju czy twój brat tez tak miał ze opowiadał cos co nie miało miejsca? bo ja sadze ze to co..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 5

.. ...miesiaca Vivacor polowe najmniejszej dawki czyli 3 mg. Przeczytal na ulotce ze optymalna dawka to jest 25 dziennie a on po tej minimalnej czuje sie slabo.Probowali mu zwiekszyc ale poczul sie gorzej i znowu wrocili do najmniejszej. Czy jest szansa ze organizm sie przyzwyczai i uda sie..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 9

.. ...wiązanie z białkami niesie mniejsze ryzyko interakcji z digoksyną ( nie pytajcie o mechanizm ), pozatym spironolakton kumuluje się w organizmie a Inspra raczej nie. Nie musisz sie bac Inspry. Jeśli chodzi o potas to u chorych którzy biorą leki hamujące oś RAA ( ACEinhibitory ( np.Tritace..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 10

.. ...wszystko - wolniej - i na mniejszą skalę - a jak juz - bardzo zle - to - poleż. - A najgorsze są dla nas negatywne emocje i stres - to - np. u mnie przekłada się na pogorszenie samopoczucia.,itd,itp.Pozdrawiam Cię - Maria Dlaczego tak cicho na forum? - mam nadzieję, że to nie dlatego że..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 11

.. ...mdłości i ma zdecydowanie mniejszy kaszel! Przespał noc ( wprawdzie na prochach ale się udało ) a nocy się bał najbardziej. Na wstępie mu powiedzieli że zanim zaczną robić badania do przeszczepu muszą się pozbyć wody! I to chyba faktycznie jest bezpośrednią przyczyną jego męczarni. Oby..

Po ablacji - Str. 11

.. ...przyspiesza, ale niepokój coraz mniejszy, że przejdzie w kołatanie dluższe niż 5 min. Mój szef dzwonił i pytał czy aby napewno we wtorek 20 będę w pracy, bo pytają o mnie nowi kandydaci do pracy artystycznej. Całe życie ,,coś * mnie mobilizowało i może dzięki temu nie popadłam w depresję..

Zespół WPW a ciąża

.. ...lecza mnie Revatio( mniejsza dawka Viagry ) na nadcisnienie płucne. I tez teraz wyryto Kardiomiopatie gąbczastą i wszystko sie okaże 30.I na TK w Zabrzu co dalej czy przestajemy program leczenia nadciśnienia płucnego tą Viagra i zaczynamy czymś innym czy jeszcze przez 2 lata mam sie..

Szybkie tętno - Str. 12

.. ...migotania przedsionkow daja mniejsze rokowania ja mialam izolowane wszystkie zyly plucne, czestoskurcze wystepuja teraz krocej ale sa narazie pani dr nie wspomina o ponownej ablacji Malgos a co nadcisnienia to nie wiem czy to pikus wlasnie u mnie od nadcisnienia jest przerost lewj komory..

Sztuczna zastawka i normalne życie - Str. 3

.. ...większą dawkę Sintromu czy mniejszą?Wszystko pozapominałem... Większą dawkę ale to niech ustali ci lekarz najlepiej chociaz przy tak malym INR zwiekszenie o 1 ,2 mg i za pare dni powtorzyc badanie. Witam, ja biorę ACENOKUMAROL i trzymam INR w przedziale 2,3 - 3,0 ( 1/2 tabletki i co dwa..

Sztuczna zastawka i normalne życie - Str. 5

.. ...tylko TY masz serce * mniejsze * - : ) pozdrawiam Ale cisze ,że nawet * tykania * nie słychać... Monika - nie obrażaj sie - ja mam ( St.Jude 29 ) i dlatego tak napisałęm. Do Wyslak - * ja się nie obraziłam - chciałam tylko wyjaśnić - i dopiszę jeszcze, ze podczas zabiegu próbowano wszyć..

Czy mam nerwicę serca? - Str. 2

.. ...zauwazyłem, że objawy są mniejsze jak leże na plecach, a ręce splotę pod głową, lub wyciągne je za głowę. Mniej odczuwam kołatanie leżąc na brzuchu. Ostatnio * odkryłem * również, że - tak jak to ktoś przede mną opisał - oddech jest bardzo ważny. Postarajmy się wyciszyć, rozluźnić..

Niedoczynność tarczycy - Str. 12

.. ...to połowka z 25 niema mniejszej tak powiedział mój lekarz wczoraj u niego byłam i pomimo dobrego wyniku kazal brac ile dam rade wytrzymac,ale ja niemoge wytrzymac bo mnie strasznie dławi w gardle i ta arytmia mnie zabija ponadto niespałam dzisiaj w nocy i tak jest za kazdym razem jak go..

Niedoczynność tarczycy - Str. 14

.. ...wizyte u lekarze i zmniejszy mi dawke leku.Za jakis czas musisz znowu zrobic TSH, jak za bardzo pojdzie w góre to pewnie Euthyrox bedzie trzeba wprowadzic , mała dawke.Nie wiem dlaczego to tak skacze...Widzisz ja mialam ostatnie tsh wskazujace na niedoczynność a teraz nadczynność.Ale to..

Niedoczynność tarczycy - Str. 18

.. ...znioslam duza dawke po roku mniejsza ta to byla spoko.Teraz mam niedoczynnosc noi nie wiem co zrobic z ta waga i wogole jakies samopoczucie mam gorsze, mniej energi,szybko sie mecze co mozecie poradzic odp pilska bardzo prosze napiszcie nie wiem co powinnam zrobic co jesc,biore euthyrox..

Propranolol

.. ...czasu go zażywam, choć w mniejszej dawce. Miałam w rodzinie przypadki krwiaków w mózgu oraz wylewów krwi do mózgu. Kilka lat temu zaczęłam cierpiec na częste bóle głowy. RTG oraz rezonans magnet. nic nie wykazały. Nie stwierdzono nadciśnienia, ale miałam czasem kołatanie serca. Lekarz..

Moje serce przestaje bić ot tak poprostu

.. ...jak wy, tylko trochę w mniejszym stopniu. Mianowicie przy wysiłku albo ogólnie przy stresie czuje jak serce sie zatrzymuje na chwile, po czym bije normalnie. Wcześniej miewałem kołatanie serca ( wydaje mi się, że to bardziej przez nerwy niż samoistnie - wiadomo, jak człowiek sie..

Ablacja - Str. 7

.. ...małą igiełką bez najmniejszego siniaczka - super, naklejono mi mikro plasterek i już mogłam chodzić. Jak wróciłam do domku córka koleżanki była zawiedziona – ciociu co to za operacja na serce jak nawet żadnego śladu nie ma. Noga sprawna od razu, lekki ból w miejscu wkucia może..

Ablacja - Str. 12

.. ...wcześniej działały i to w mniejszej dawce . W najbliższym tygodniu pójdę jeszcze raz do kardiologa , poproszę o założenie jeszcze raz holtera i zobacze jak sie sprawa przedstawia . Pewnie będzie tak jak zwykle , tego dnia serce jak na złośc zacznie pracować przyzwoicie, i znów powiedzą..

Nerwica - czy na pewno?

.. ...tak ( nadal mam, ale w mniejszym stopniu niż kiedyś ), że jak tylko zaczęło się coś ze mną dziać, to automatycznie pojawiały się myśli, że zaraz upadnę, że umrę, że ludzie mi nie pomogą, bo ne będą wiedzieli jak, czy nie będą chcieć, nie wspomijając już o tym, że samo takie nieprzyjemne..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 7

.. ...prawda dolegliwosci sa mniejsze, ale mimo wszytsko czasem sie pojawiaja. A jesli chodzi o dretwienia, to nawet czesto mi sie zdarzaja, ale sa raczej przemijajace i powiedzialbym malo dokuczliwe ( pojawiaja sie najczesciej podczas snu, kiedy dlugo leze w jednej pozycji, wiec moze to nie..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 8

.. ...lęków. Coż, mam problemy mniejsze lub większe, ale zeby od razu nazywac to depresja... Pani doktor wykluczyła choroby nowotworowe i to, co mnie niepokoilo, mianowice stwardnienie rozsiane...Nie dała również skierowania ani na tomografie ani na rezonans...Nieco mnie uspokoiła ta wizyta,..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 14

.. ...atak znowu na kacu, ale mniejszym i atak byl mniejszy. od tamtej pory nie pije tyle, zeby miec kaca. przeszlo. ataki sa ale male. biore coaxil na pobudzenie wytwarzania serotoniny. aha no i mam wypadanie platka zastawki mitralnej. innymi slowy, moja osoba to klasyka nerwicowca ( no moze..

Chelatacja uwagi, spostrzeżenia pozytywne i złe

.. ...kontynuował lecz na mniejszej dawce.W nosie mam opinie fachowców i całe te dyskusje dobre/niedobre.Mnie pomaga wiec nie potrzebuję żadnych opinii. Pozdrawiam. Jozef Ja również jestem po chelatacji doustnej i cieszę się , że jest ona dostępna w Polsce. Nazwa substancji: WERSENIAN..

Pytania do lekarza, bo to bigeminia z Holtera? - Str. 2

.. ...lewej stronie miałam mniejsze niż po prawej.Rano budze się ze spuchniętymi delikatnie rękami. czasami tez bolą mnie boie ręce i obie nogi. Czy ktos z was miewa tego typu objawy, Nie mam żadnej wiedzy na ten temat. Czy ktos mógłby mi pomóc? Pozdrawiam Mam pytanko do lekarza, obecnie mam..

Dziwne ataki serca

.. ...choć objawy może są mniejsze, a może to tylko moja sugestia..przeczytałam na forum o nerwicy, polecam, bo to dało mi dużo do myślenia..chciałabym jednak, żeby ktoś napisał, ile czasu objawy mogą trwać? jak często powtarzają się w Waszych przypadkach? w październiku zaczynam studia i..

Arytmia zatokowa

.. ...wszelkie choroby mają ( mniejszy lub większy ) wpływ na mięsień sercowy, lecz twierdzenie tachykardia zatokowa jest z zatok jest nie do przyjęcia. Akurat tutaj podważałem zdanie użytkownika @kasia a nie zdanie Pani... biore propranolol i jest ok ale jak mnie pierwszy raz wzielo w..

Płatek mitralny i jego rola w sercu

.. ...długo ćwiczyć i nic a czasem nawet przed tv mnie łapie Tak samo jak Jacek też mi się chce śmiać jak na taką dolegliwość ludzie zalecają picie wody i mniejsze spożywanie cukru ( średniowiecze po prostu )..