MO wynik krwi

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...skurczach na minutę daje to wynik objętości minutowej serca równy ok. 5 litrów/min. ( 70ml x 70 skurczów/min. = 5 litrów/min. Objętość wyrzutowa serca jest zależna od kilku czynników, do których zalicza się między innymi: ciśnienie tętnicze, kurczliwość komór, objętość krwi w komorze na..

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...naczynia mózgowe, albo w wyniku zmian zakrzepowo - zatorowych, albo pęknięcia naczynia. Aby rozpoznać udar mózgu zmiany ogniskowe powinny wystąpić nagle i utrzymywać się dłużej niż 24 godziny. Definicja ta jest wspólna dla ostrego niedokrwienia, krwotoków śródmózgowych i..

Tetralogia Fallota

.. ...komory serca będący wynikiem zwężenia pnia płucnego. Objawy kliniczne tetralogii Fallota. sinica i duszność podczas wysiłku fizycznego; możliwe jest opóźnienie rozwoju fizycznego; palce dłoni i stóp pałeczkowate, paznokcie kształtu szkiełka zegarkowego, objawy te są wynikiem hipoksji (..

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. ...rozwarstwiającego aorty w wyniku powstania krwiaka śródściennego. Do czynników, które zwiększają prawdopodobieństwo rozwarstwienie aorty należą: nadciśnienie tętnicze ( Hypertensio arterialis ); zespół Marfana; zwężenie cieśni aorty ( koarktacja aorty ); płeć męska w wieku 50 - 60 lat..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...mylony jest z bólem w wyniku niestrawności; uczucie ucisku z reguły ustępuje po zaprzestaniu wysiłku fizycznego lub przyjęciu podjęzykowo nitratów w sprayu lub tabletce; nie ma swoistości co do pory występowania bólu wieńcowego; może się on powiać o każdej porze dnia i nocy; często jest..

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

.. ...w którym notowane są wyniki pomiarów ciśnienia z dodatkowymi informacjami. Oprócz wyniku pomiaru powinna zapisana być data i godzina pomiaru a także czynniki, które według Ciebie mogły wpłynąć na wartość ciśnienia krwi ( stres, wypita kawa lub napoje z kofeiną, przyjęte leki, choroba )...

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...kurczliwości lewej komory w wyniku choroby wieńcowej, które ustępuje po rewaskularyzacji ( udrożnienie światła naczynia ). U wielu pacjentów z kardiomiopatią wywołaną chorobą niedokrwienną diagnozowane są ogniska hibernowanego mięśnia sercowego. Nie jest do końca wyjaśnione, czy..

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

Wpływ białka sojowego na poziom cholesterolu we krwi

.. ...pacjentów z wyraźnie podwyższonym poziomem cholesterolu. Wniosek płynący z wyników tego badania jest prosty: spożywanie soi jest sposobem na obniżenie cholesterolu poprzez stosowanie zdrowej diety. Circulation..

Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska

.. ...z 7 krajów. Analiza wyników tego badania wykazała ścisły związek pomiędzy stężeniem cholesterolu we krwi a częstością występowania choroby niedokrwiennej serca. Okazało się, że największa umieralność z powody choroby niedokrwiennej serca dotyczyła mężczyzn zamieszkujących USA i..

Gazometria

.. ...bardziej wiarygodne wyniki otrzymuję się z krwi tętniczej. Pierwsze pobranie wykonuje zwykle technik laborant nakłuwając wybrane miejsce i pobierając kroplę krwi za pomocą specjalnej kapilarki ( bardzo cienkiej szklanej rurki ). Krew z tętnicy ( udowej lub promieniowej ) pobiera lekarz...

Migotanie komór

.. ...panuje elektryczny chaos. Wynikiem tego jest desynchronizacja kardiomiocytów - komory serca jako całość nie kurczą się i nie pompują krwi. Wykres EKG w przebiegu migotania komór jest poszarpany, nieregularny, załamki są nieobecne. Chory jest nieprzytomny. Jedyną szansą przerwania..

Duszność

Duszność

.. ...Uczucie duszności jest wynikiem dysproporcji miedzy zapotrzebowaniem organizmu na tlen a możliwością jego dostarczenia do tkanek i organów. Przyczyna duszności może wiec leżeć w zaburzeniach wymiany gazowej zachodzącej w płucach, w sercu, które nie jest w stanie zapewnić dostatecznego..

Chromanie przestankowe

Chromanie przestankowe

.. ...na tlen. Ponadto, w wyniku przemian energetycznych, w pracujących mięśniach powstaje wiele metabolitów, które powinny być wypłukane przez strumień krwi. Aby mięśnie pracowały wydajnie, ich ukrwienie musi być prawidłowe. Zaburzenia w ukrwienia powodują niedotlenienie mięśni oraz..

Niedobory magnezu

.. ...magnezu w organizmie. Wynika to z możliwości przesunięcia puli magnezu z i do komórek oraz kości. Ponadto w niektórych chorobach ( np. ostre zapalenie trzustki ) magnez wytraca się z krwi do tkanek. Gospodarka magnezowa jest dość skomplikowana, zależna miedzy innymi od czynności..

Badanie CK (kinaza kreatynowa)

.. ...mięśni szkieletowych w wyniku działań ubocznych leków, na przykład preparatów z grupy statyn ( leki obniżające poziom cholesterolu we krwi ). Innym powodem wzrostu stężenia kinazy kreatynowej są drgawki, wysiłek fizyczny i iniekcje domięśniowe. Oznaczenie poziomu CK jest więc bardzo..

Indapamid (Ipres long)

.. ...zaburzenia elektrolitowe wynikające z mechanizmu działania leku ( hipokaliemia, hiponatremia ). Lek może zwiększać stężenie kwasu moczowego we krwi, stąd możliwe są napady dny moczanowej u ludzi cierpiących na tą chorobę. Indapamid zwiększa także stężenie glukozy we krwi, należy więc..

Nadczynność tarczycy

.. ...Nadczynność tarczycy to stan wynikający z nadmiaru hormonów tarczycy we krwi. Nadczynność może być pierwotna, to znaczy ze wynika z procesu chorobowego umiejscowionego w samej tarczycy, lub wtórna. Najczęstszą przyczyną wtórnej nadczynności jest hormonalnie czynny gruczolak przysadki..

Niedotlenienie

.. ...niedotlenienie ), może również wynikać z niezadowalającą ilością tlenu dostarczanego przez krew. Może to być związane z niskim poziomem hemoglobiny, substancji odpowiedzialnej za transport tlenu. Mówimy wtedy o niedokrwistości ( anemii ) - graniczny poziom hemoglobiny wynosi 11 - 12 g%...

Niedotlenienie serca

.. ...serca. Niedotlenienie wynikające z niedokrwienia mięśnia sercowego związane może być z: zmianami miażdżycowymi naczyń wieńcowych, które ograniczają przepływ krwi, a więc i możliwość dostarczania tlenu; skurczem naczyń wieńcowych, jak na przykład w anginie Printzmetala; zaburzeniami rytmu..

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. ...działań niepożądanych wynikających z zablokowanie receptora beta 2 ( np. skurcz naczyń obwodowych, skurcz oskrzeli ). Betaksolol zwalnia rytm serca i zwalnia szybkość przewodzenia w układzie bodźcoprzewodzącym. Efektem jest zmniejszenie pojemności minutowej serca i w konsekwencji spadek..

Krew w moczu (krwiomocz)

.. ...ogólnoustrojowych zaburzeń krzepnięcia wynikających z toczącego się procesu chorobowego lub stanowiących efekt uboczny działania niektórych leków. U kobiet należy wykluczyć ewentualną domieszkę krwi miesięcznej...

Lipemia

Lipemia

.. ...do narządów. Lipemia, wynikająca z podwyższonego stężenia głównie tych dwóch frakcji, objawia się białawym lub mlecznym zabarwieniem osocza krwi. Kolor ten wynika z wysokiej zawartości tłuszczy i jest nie tylko objawem zaburzenia gospodarki lipidowej organizmu, ale również może fałszować..

Kwasica

.. ...organizmu opiera się na wynikach badania gazometrycznego. Po za pH krwi istotne są także: stężenia dwutlenku węgla, jonów wodorowęglanowych oraz tak zwana luka anionowa, a także prężność tlenu i saturacja krwi tętniczej. Pierwsze trzy parametry odzwierciedlają działanie mechanizmów..

Przytarczyce

.. ...nadczynność, najczęściej wynikająca z obecności gruczolaka. Nadmiar parathotmonu może manifestować się w różny sposób, od zaburzeń hematologicznych i endokrynologicznych ( niedokrwistość lub cukrzyca ), przez zaburzenia psychiatryczne ( depresja ) i żołądkowo - jelitowe i neforlogiczne (..

Obrzęk nóg

Obrzęk nóg

.. ...Obrzęk w tej chorobie wynika z niewydolności zastawek żylnych i zaleganiu krwi w kończynach dolnych. W przypadku prawokomorowej niewydolności serca zastój krwi dotyczy całej dolnej połowy ciała. Powiększona jest wątroba i śledziona, w ciężkich przypadkach niewydolności rozwija się..

Zwężenie zastawki trójdzielnej (stenoza zastawki trójdzielnej)

.. ...przedsionkowo - komorowej prawej wynikają z przepełnienia układu żylnego krwią. Fizjologicznie, krew wraca do serca właśnie przez prawy przedsionek. W sytuacji, gdy zastawka trójdzielna jest zwężona, znaczna część krwi pozostaje w przedsionku i cofa się do żył. Efektem tego są obrzęki (..

Miano ASO

.. ...konieczne jest stwierdzenie objawów klinicznych choroby lub przynajmniej objawów toczącego się procesu zapalnego w wynikach badań krwi ( podwyższony poziom leukocytów, podwyższone OB, często niedokrwistość )...

Miażdżyca naczyń trzewnych

.. ...nazywamy stan, w którym w wyniku uogólnienia procesów miażdżycowych, zmienione są tętnice pnia trzewnego oraz tętnice krezkowe. Tętnice krezkowe doprowadzają krew do jelit. Zapotrzebowanie tego odcinka układu pokarmowego na krew wzrasta po posiłku. W takiej sytuacji wzrasta jelitowy..

Zabieg Rashkinda (atrioseptektomia balonowa)

.. ...zmiana gradientów ciśnień wynikająca z uruchomienia krążenia płucnego ). W niektórych wadach wrodzonych serca istnieje jednak konieczność otwarcia otworu międzyprzedsionkowego. Taka konieczność zachodzi na przykład w atrezji zastawki trójdzielnej, kiedy drożny otwór międzyprzedsionkowy..

Syndrom białego fartucha

Syndrom białego fartucha

.. ...określenia sytuacji, w której wyniki pomiarów wartości ciśnienia tętniczego danego człowieka są wysokie i niepokojące w warunkach gabinetu lekarskiego, nie odbiegają natomiast od normy, gdy pacjent dokonuje samodzielnych pomiarów w warunkach domowych. Ciśnienie tętnicze krwi zależy..

Kardiomiopatia gąbczasta

.. ...mięśnia sercowego. W wyniku zaburzeń organogenzy, nieprawidłowa jest przebudowa wsierdzia. Zamiast jednolitej blaszki, wsierdzie, wyścielające jamy serca od wewnątrz, przypomina strukturą porowatą gąbkę. Przepływ krwi przez jamy serca jest zaburzony. Turbulencje wywołane przez pory..

Nadciśnienie wrotne

.. ...nadciśnienia wrotnego, wynikającą z ominięcia wspomnianego etapu detoksykacji składników krwi w wątrobie, jest wystąpienie encefalopatii. Objawy wynikają z toksycznego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Najczęstszą przyczyną nadciśnienia wrotnego jest marskość wątroby na tle..

Częstoskurcz

.. ...zjawiskiem fizjologicznym, wynikającym ze zwiększającego się zapotrzebowania organizmu na tlen i inne składniki transportowane z krwią. Takimi sytuacjami są: wysiłek fizyczny, stres emocjonalny czy np. ciąża i inne stany krążenia hiperkinetycznego. Częstoskurcz może być wywołany sytuacja..

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...niemal bezobjawowo. Wynika to ze znacznej ilości różnych leków, miedzy innymi uspakajających i przeciwbólowych, które przyjmuje pacjent w okresie pooperacyjnym. Często chory nie skarży się na charakterystyczny ból w klatce piersiowej. Na ostre niedokrwienie mięśnia sercowego wskazuje..

Otępienie naczyniopochodne

.. ...zespołów otępiennych wynika z chorób naczyń mózgowych, którym, w przeciwieństwie do choroby Alzheimera, potrafimy zapobiegać. Najczęstszą przyczyną otępienia naczyniopochodnego jest miażdżyca. Uszkodzenia naczyń krwionośnych ( angiopatie ) są także często konsekwencją nieleczonego..

Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (zespół DIC)

.. ...naczyń krwionośnych. W wyniku zachwiania naturalnej równowagi pomiędzy układem krzepnięcia i fibrynolitycznym dochodzi do zużycia takich substancji jak fibrynogen i inne osoczowe czynniki krzepnięcia. Drastycznie spada również liczba płytek krwi. Rozwija się drugi etap zespołu -..

Medytacja obniża ciśnienie krwi

.. ...- naukowcy porównali wyniki dziewięciu wcześniejszych badań nad wpływem medytacji na ciśnienie tętnicze krwi. Jak się okazało, medytacja transcendentalna obniżała ciśnienie skurczowe średnio o 4,7 mm słupa rtęci, zaś rozkurczowe - o 3,2 milimetra. Choć z pozoru nie jest to duży spadek,..

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...poddaje się leczeniu - wynika z ogólnopolskiego wieloośrodkowego badania stanu zdrowia ludności ( WOBASZ ), przeprowadzonego w 2006 r. Tymczasem zaburzenia gospodarki lipidowej są drugim, po nadciśnieniu tętniczym, czynnikiem ryzyka kardiologicznego, które z kolei powoduje aż 48 proc...

Nadciśnienie tętnicze to problem 30 proc. Polaków

.. ...badanie NadPOL i WOBASZ ) wynika, że nadciśnienie tętnicze ma niemal 30 proc. dorosłych Polaków. Jak przypomniał lekarz, o nadciśnieniu mówimy wtedy, gdy ciśnienie krwi pacjenta jest przeważnie wyższe lub równe 140/90 mm Hg ( milimetrów słupka rtęci ). W badaniach tych stwierdzono, że..

Problemy z ciążą mogą wpływać na serce dziecka

.. ...narażone na choroby serca - wynika z badań ogłoszonych na zjeździe brytyjskiego Society for Endocrinology. Stan przedrzucawkowy to stosunkowo częste powikłanie - jest nim zagrożonych około 7 procent kobiet w ciąży. Objawia się wysokim ciśnieniem krwi i wzrostem poziomu białka w moczu lub..

Pionierskie badanie polskich kardiologów

.. ...kardiochirurgicznym. Ich zdaniem, wynika to z lepszej perfuzji po przywróceniu naturalnego przepływu krwi przez zastentowane naczynia wieńcowe, oraz z niższego ryzyka uszkodzenia mięśnia sercowego w trakcie zabiegu angioplastyki. Najważniejszą wiadomością płynącą z naszego badania dla..

Gen wielkiego serca

.. ...powiększenie serca może wynikać z predyspozycji genetycznych - informuje Nature Genetics . Znaczne powiększenie serca, nazywane przez lekarzy po łacinie cor bovinum , czyli sercem wołu może prowadzić do groźnych dla życia powikłań. Bywa spowodowane przez intensywne ćwiczenia, podwyższone..

Sterole mogą zwężać zastawki serca

.. ...zastawki aorty ( AS ) wynika zwykle z gromadzenia się cholesterolu na zastawce oddzielającej lewą komorę od aorty - zaburza to przepływ krwi i dodatkowo obciąża serce. Takie zwężenie występuje u 2 procent osób powyżej 65 roku życia oraz ponad 5 procent po 85 roku życia. Wraz ze..

Wino korzystniejsze na serce niż ryby

.. Jak wynika z ostatnich badań, kieliszek lub dwa wina dziennie, wpływają korzystniej na serce, niż dieta z ryb. W badaniu wykazano, że u ludzi, którzy wypijają szklankę wina dziennie, poziom kwasów omega - 3 we krwi, które maja bardzo korzystny wpływ na serce jest wyższy, niezależnie od tego, jaką ilość ryb..

Wysokie ciśnienie u starszych osób w chłodne dni

.. ...wysokie ciśnienie krwi - wynika z pracy na łamach pisma Archives of Internal Medicine . Od 40 już lat naukowcy wiedzą, że sezonowe zmiany temperatury mają wpływ na ciśnienie krwi ludzi - jest ono wyższe w chłodne dni, ponieważ niska temperatura powoduje kurczenie się naczyń. Jednak..

Lepsza diagnostyka choroby wieńcowej serca

.. ...krwionośnego serca. Wynika to z faktu, iż substancje te z trudem są wymywane z układu krwionośnego oraz z wątroby, a to zaburza obraz i utrudnia interpretacjęábadanego serca. Naukowcy z Instituto Tecnológico e Nuclear, Estrada Nacional ( Portugalia ) zsyntetyzowali nowy związek chemiczny..

Karmienie piersią a zawał serca

.. ...mam - dodaje autorka. Wyniki najnowszych badań zespołu Schwarz wykazały, że kobiety po menopauzie, które karmiły wcześniej piersią przynajmniej przez miesiąc rzadziej chorowały na cukrzycę, miały niższe ciśnienie krwi i niższy poziom cholesterolu. Panie, które karmiły swoje dzieci przez..

Ćwiczenia mogą mieć korzystniejszy wpływ na serca kobiet niż mężczyzn

.. ...kobiet niż mężczyzn - wynika z najnowszych amerykańskich badań, o których informuje pismo Journal of Lipid Research . Wiele wcześniejszych badań wskazywało, że regularna aktywność fizyczna wywołuje korzystne zmiany w stężeniu cholesterolu we krwi, przez co może obniżać ryzyko chorób..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...dopływ krwi do serca. W wyniku przedłużającego się niedokrwienia fragment mięśnia sercowego obumiera. Miażdżyca tętnic jest najczęstszą przyczyną zawału. Jak podkreślił prof. Banasiak, zawał serca przychodzi nagle i niespodziewanie, ale dużo wcześniej pojawiają się czynniki, które..

Szampan może korzystnie wypływać na serce i układ krążenia

.. ...serce i układ krążenia - wynika z brytyjskich badań, które publikuje pismo British Journal of Nutrition . Nasze badania wykazały, że picie około dwóch kieliszków szampana dziennie może korzystnie oddziaływać na czynność naczyń krwionośnych, w sposób podobny do czerwonego wina. Zawsze..

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

Gra w piłkę nożną pomaga znacznie obniżyć ciśnienie tętnicze

.. ...Uniwersytetu Kopenhaskiego wynika, że regularna gra w piłkę nożną w ciągu trzech miesięcy korzystnie wpłynęła na wiele czynników ryzyka chorób serca, takich jak pułap tlenowy, praca serca, elastyczność naczyń krwionośnych, ciśnienie tętnicze, poziom cholesterolu czy ilość tkanki..

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

Bierne palenie szkodzi tętnicom nastolatków

.. ...chorób układu krążenia - wynika z pracy, którą publikuje czasopismo Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes . Choć już wcześniejsze badania wskazywały, że bierne palenie może szkodzić naczyniom krwionośnym u osób dorosłych, dotychczas nie było wiadomo, czy podobny wpływ wywiera..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 44

.. ...to niedoczynność choć wyniki krwi wskazywały na nadczynność brałam leki ponad 3 miesiace na niedoczynność i w tym czasie miałam robionego holtera o to wyniki: W ciagu 24 godzin przeanaLIZOWANO 142120 POBUDZEŃ QRS srednia częstość rytmu to 98 z maxymalna 148 o godzinie 07:12 i z minimalna..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 45

.. ...że pojawił się np. w wyniku choroby niedokrwiennej. Ale jeśli ma pan 20 lat to raczej uroda. Jeśli ma Pan 20 - lat i jest Pan kobietą to niemal na pewno uroda. Jeśli ma Pan 75 lat i blok pojawił się niedawno, to raczej cos poważniejszego niż tylko uroda. Itd itd. Jak widać ilość wersji..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 59

.. ...obchodu po obejrzeniu wyników krwi, wypisał mnie do domu powiedział, że najpierw musze wyleczyc te oskrzele i wrócić za 2 tygodnie ( wydaje mi sie, ze gdyby stwierdził zapalenie to chyba by mnie zostawił w szpitalu ). W ciągu tych 2 tygodni juz po wyleczeniu choroby zdarzyłam sobie..

Jaki powinien być prawidłowy puls?

.. ...swojego szybkiego pulsu...wynik TSH mnie przestraszył - norma od 0.4 a moj wynik - 0,010 tak wiec od razu skierowanie na USG tarczycy - na szczescie wymiary prawidlowe bez guzków i innych takich, jednak to TSH nie jest normale tak wiec następe skierowanie na badanie krwi tym razem ft4,..

Echo serca - Str. 20

.. ...na minute. A to moje wyniki echo serca teraz po ciąży. Prosze o interpretacje i informacje jakie badania, może krwi powinnam zrobić. Lewa komora: 41 Grubość mięśnia LK: PMK 6 TŚlk 6 Aorta: 26 Prawa komora: 19 Zastawka mitralna: 0.6m/s E/A= 1.3 fala zwrotna - nb Zastawka aortalna: 1.0m/s..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 39

.. ...zgromadzeniem kompletu wyników. Przecież masz dopiero zrobić badanie krwii, moczu i hormonów!!! Nie rozumiem celowości faszerowania Cię lekami przed ostatecznym wyjaśnieniem przyspieszonego bicia serca. Niby zrobią Ci ekg po przyjęciu leku. Absurd! Kurcze, lekarzem nie jestem, ale chyba..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 70

.. ...wypadek.Po poludniu bede mial wyniki napisze jak wyszly po odbiór po 16 00.Rano jak jechalem na pobranie krwi to nerwy mam taki ze chej nie lubie tego serducho walilo jak szalone.Emilka u ciebie w nocy byla burza ja tez sie burzy boje nawet nie wiem czemu gdzie mieszkasz ze taka burza..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 76

.. ...konczyły pozytywnymi wynikami i robione miałem badania krwi i wszystkie wyniki miałem pozytywne wszystko było w normie ja mam 175 i waże 56 kg i dlatego sie pytam czy takie skoki i spadki cisnienia są normalne przy braniu lakach i czy nic powaznego ze sercem mi sie nie stanie bo na..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 95

.. ...czego się przyczepić. Wynik krwi wyszedł mi rewelacyjnie, a hemoglobina nawet 13,5 ciśnienie mierzę kilka razy dziennie i mam ciągle 121/72 puls od 70 do 90. A mimo to serce mi kołata szczególnie rano jak się budzę a potem cały dzień mam tak ściśnięty żołądek, że niewiele mogę zjeść. Do..

Trójglicerydy i lipemia

.. ...witam dzis odebralem wyniki badania krwi i mam;cholesterol calkowity 203.53mg/dl HDL 42mg/dl .LDL93,01 mg/dl ,trojglicerydy 342.6 mg/dli jeszcze pisze w uwagach LIPEMIA lecze sie na nadcisnienie tetnicze co robic zeby poprawic te wyniki i co jest tego przyczyna nadmiar tluszczu w diecie a..

Acenocumarol a inne narządy

.. ...syntetyzowanych przez watrobę. w wyniku tego krew po prostu krzepnie wolniej niż normalnie. Musisz mieć stały kontakt ze swoim lekarzem,ktory powinien dosyć często zalecać kontrolę Twoich wynikow krwi. Podczas ewentualnego krwawienia z nerek,watroby czy z powodu wrzodu zołądka ( czego Ci..

Acenocumarol a inne narządy - Str. 2

.. ...pojawiają się one nawet w wyniku mikrourazów. Czasem rano mam w ustach krew z powodu np. przygryzienia sobie języka we śnie. Pozdrawiam! Acenocumarol nie wpływa wprost na stawy a pośrednio. Na skutek rzadkiej krwi latwo powstają wylewy podskórne. Od 13 lat w związku z tym towarzyszą mi..

Bajpas i praca

.. ...spowodował stres, bo wyniki badań krwi w kierunku choresterolów miałam w normie. Więc z tą pracą nie jest to takie oczywiste. To jest teoria, którą głoszą lekarze. Praca to niekoniecznie stress ,a taka , ktorą sie lubi moze nawet poprawić samopoczucie. Na ryzyko choroby wieńcowej sklada..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm - Str. 4

.. ...szaleć z tabletkami jak wynik wyjdzie za mały lub za duży to wszystko zależy od spożywanych owoców, grejpfruty i kapusta obniżają INR a polopiryna * S * podwyższa INR. Unikać silnych uderzeń ( ogromne siniaki ) Pilnować się aby nie uderzać się w głowę , przy obniżonej krzepliwość krwi..

Szybkie tętno - Str. 6

.. ...zebym kierowala sie wynikami badania krzepliwosci krwi ( ale to nie lekarz, ktos znajomy ). Ja jednak jestem chyba coraz bardziej sklonna odstawic tabletki na czas jakis. Jakos wytrzymam bez nich te 2,3 miesiace. A moze krocej - zalezy co powiedza lekarze. Tak czy siak, jak podejme..

Szybkie tętno - Str. 13

.. ...hemolityczną,w tej chwili wyniki mam dobre,a do kardiologa skierowała mnie moja pani doktor właśnie z objawami arytmii,szybkie tętno,osłabienie,mroczki przed oczami,zimno,trzęsło mną jak galaretą.Moja pani doktor przepisała mi bisopromerc czy jakoś tak już nie pamiętam,ale jak wyniki..

Sztuczna zastawka i normalne życie - Str. 6

.. ...narazie poczekac na wynik wskaznika? A zapomniałem dodac ze mama choruje jeszcze na białaczke i ma raczej niskie płytki krwi może dzięki nieszczęsciu nie doszło jeszcze do większego nieszczęścia? Na końcu prosiłbym was o odpisywanie na http://forum.kardiolo.pl/temat4484.htm gdzie..

Arytmia - dziwne dolegliwości? - Str. 3

.. ...jamy brzusznej ( na wynikach krwi wyszło ze mam 100% zawyzony czynnik gamma - uszkodzona watroba prawdopodobnie naduzywaniem alkoholu ) wyszło ze poza tym wszystko ok. Biore heparegan na regeneracje watrobki i staram sie nie pic - zobaczymy czy sie zregeneruje... Poszedłem w koncu do..

Niedoczynność tarczycy - Str. 4

.. ...Także jeżeli chodzi o wyniki krwi, czy też o uczucie ciągłego zimna, zmęczenia, otępienia. Dziś Pani podczas badania USG zasugerowała Morbus Hashimoto [tj. przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy]. Wskazane są konsultacje endokrynologa. Jednakże z każdym kolejnym wyjściem do innego..

Niedoczynność tarczycy - Str. 7

.. ...jeszcze u kardiologa, ale wyniki badań krwi ok, nawet te zawałowe itd, enzymy ok. Według badań krwi serce jest zdrowe. Jedynie co źle wyszło to TSH 11. Nie odczuwam objawów niedoczynności jak na razie. Jedynie co to pojawiły się te nieprzyjemne dodatkowe skurcze serca. czesc dziewczyny!..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 4

.. ...magnezu, coby nie zakłamać wyników. Z wyników jasno wychodzi, że poziom Mg we krwii jest sporo poniżej dolnej granicy, co wskazuje na hipomagnezemię. Z tego co się dowiedziałem, to przy czymś takim problem leży w słabym wchłanianiu Mg z pokarmu przez śluzówkę, co może oznaczać, że będę..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 18

.. ...zawroty glowy. to moze byc wynikiem niedotlenienia mozgu. sytuacja spotykana i wynikajaca z obkurczenia naczyc krwionosnych w glowie. a to moze wynikac z nerwow. ja stosuje na zawroty glowy i szumy lek vertigoheel. moim zdaniem pomaga. juz tak mna nie buja : ) pozdrowka. witam! Ja też od..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 81

.. ...jeszcze i do ogolnego z wynikami z krwi potem sie odezwe. Aguś jak wrocisz to zaraz napisz ,madra decysja psychologa. Dziewczyny jestem!ale taka padnieta ze szok.No tak pani psycholog chce mnie poslac na terapie grupowa,ale to zlezy od mojej psychiatry do ktorej ide w poniedzialek i..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 123

.. ...pomoc bo ja mialam dobre wyniki krwi, moze kto iny bedze wiedzial. Agus napisz jak tam u lekarza bylo, pozdrawiam Wszystkich papa. Kasjopeju buuuuuu:( Witam!!!! Ja wczoraj bylam prywatnie u kardiologa, tak dla własnego uspokojenia i wiecie co?, dostalam taki atak nerwicy w poczekalni jak..

Skąd wysokie trójglicerydy? 225 mg co robić? - Str. 3

.. ...od skonczonej diety wyniki Ci sie poprawia, Co do hepatilu,wcale nie jest dobry bo na dłuższą metę stosowany prowadzi do niedokrwistości. ja dziś odebrałam wyniki ,okazało się,że mam podwyższone trójglicerydy[230].muszę iść do lekarza,glukoza 62.cholesterol w normie.poradżcie co zrobić..

Pomocy! już zdesperowany jestem - Str. 3

.. ...nerwicy na podstawie tylko wyniku EKG to jakas pomylka, pozdrowienia, jakie bierzesz te kropelki? Dzięki za odpowiedź. Morfologie zrobiłam sobie właśnie prywatnie, mam troche za mało czerwonych krwinek i hemoglobiny, czyli coś żelaza będę musiała pozażywać. Te kropelki to się nazywają..

Przyczyny zatorowości płucnej

.. ...Tomograf sprawdzający i wynik super. Pozdrawiam wszystkich witam.polecam okresowe badanie krwi D - dimery, a jeśli przeswietlenie płuc to Scyntygrafia Ja także mam zatorowośc . Przyczyną sa tabletki antykoncepcyjne, które zażywałam 4 miesiące. I właśnie mam do was pytanie . Występowały u..

Niedobór potasu - Str. 2

.. ...niedobór. Miałam podobny wynik do Twojego i dopiero po kilku tygodniach brania kalipozu kołatania serca ustąpiły. Ale jeżeli chcesz zrobić jakieś dodatkowe badania, to radzę sprawdzić tarczycę, badania krwi: TSH, FT3 i FT4. Choroby tarczycy powodują m.in. kołatania serca i problemy z..

Niedobór potasu - Str. 3

.. ...zrobić , by poprawić jej wyniki? witam ! Mam 52 lata. Trzy lata temu w ciągu 2 dni potas spadł mi do poziomu 1.8 we krwi. Trafiłam sparaliżowana do szpitala . Lekarz powiedział, że zapisałam się w historii szpitala, ponieważ jeszcze nigdy nie mieli takiej pacjentki o tak niskim potasie...

Podwyższone ciśnienie, leki i częstoskurcze

.. ...podajac odwrotnie swoje wyniki zmierzonego cisniena krwi. Jak może mieć cisnienie skurczowe niższe od rozkurczowego ? Przecież to niemożliwe ! Jezeli ma cisnienie - prawidłowo zapisane - 150/100 tzn że jest ono nieco podwyzszone. Mnie też się zdarzają takie skoki wieczorem zwłaszcza po..

Dodatkowe skurcze - Str. 171

.. ...) ) btw. jakie macie wynik z krwi ASO ? ja sie wybieram niedługo do mojej internistki po skierowanie na badania czy nie mam stanu zapalnego a jak mam to musze isc do dentysty bo to podejzewam najbardziej niestety :( osemeczka mi sie psuje ale cholernie sie boje wyrywania :( z obserwacji..

Dodatkowe skurcze - Str. 249

.. ...Ja odebrałam dzisiaj wyniki badan krwi i magnez znowu mi sapdł d o 1, 73 a biorę 10 tabletek dzienie - mam nadziję, ze to powód mojej arytmii:( Ja wcześniej suplementowałem magnez tylko jedną tabletką 240mg i we kwi poziom był ponad 2,2, nie brałem więcej bo dużo z jedzeniem wciągałem...

Dodatkowe skurcze - Str. 260

.. ...ten temat ( miałam tez wyniki innych badań krwi ). dwa razy przydarzyły mi się spadki potasu - wszystko po wypadku, na pewno też wpływ miały na to biegunki. teraz - cóż - jest nieco lepiej ale daleko mi nawet do zdrowia normalnego. nie wiem co robić.chyba zacznę brać psychotropy ale to i..

Dodatkowe skurcze - Str. 266

.. ...mam na bank nerwicę przez to serce - sama się ejszcze pogrążam, ale inaczej nie potrafię......ja się panicznie boję!!!! odebrałam wyniki badań krwi według nich jestem zdrowa jak koń - dosłownie!!!!achhh..

Objawy i leczenie zapalenia mięśnia sercowego

.. ...długotrwałe arytmie.Wynik:aktywny proces zapalny z włóknieniem wsierdzia.Dalsze 3 zapalenia diagnozowane echem i badaniami krwi - boję się już biopsji( arytmia ) a poza tym objawy zawsze są identyczne czyli potężna męczliwośc ,frakcja 30% no i pulsowanie tętnic szyjnych.Leczenie zawsze..

Złe wyniki EKG

.. Pomóżcie mi ludzie bo bieda okropna. Mam 28 lat i trafiłem na tydzień do szpitala na badania bo cos tam źle w EKG jest. Zrobili mi echo, zdjęcie RTG, badania wysiłkowe a i holtera nosiłem dobę, o krwi i moczu nie wspomnę. Okazało się, że wszystko jest w normie, oprócz oczywiście EKG gdzie cytuję: wysokie..

Sintrom

.. ...ci mi jest. Czekam na wyniki krwi które zostały dane do badania i zopiniowania przez hematologów. chciala bym sie dowiedziec jak to choroba jest gdy są obiawy takie jak np: zaczyna sie od lekkiego bulu zeladka ktury ten bul sie nasia i zmienia sie na silne skurcze przy kturych nie moge..

Kłucia z lewej strony klatki piersiowej

.. ...mialem robione podstawowe wyniki krwi i wszystko ok no moze troche ob mialem wyzsze bo 10. Dziekuje za odpowiedz Proponuje echo serca , czy nie ma spadku frakcji wyrzutowej i zaburzeń kurczliwości oraz powiekszenia lewej komory Wiec tak bylem na ekg nic nie wyszlo, i zrobilem sobie echo..

Lewa komora serca w dolnych granicach normy i niemowlaka

.. ...bedzie mi tu przedstawic wynik ekg, nie znam sie na odczycie. A wyniki krwi wyszły nastepująco: troponina < 0.1 ( tu powinno wyjść 0 ) CKMB 31 ( norma jest ponić do 25 ) Jestem pełna obaw. W internecie czytałam o niewydolności serca, zawałach, chorobach wiencowych. Czy ktoś z was..

Ból w klatce piersiowej

.. ...przychodni zrobiono EKG , wynik bez zarzutów , ale wtedy czułam się już dobrze , zbadano mi ciśnienie było 134/90 . pani doktor powiedziała , że nie mam się czym martwić.Zrobiłam badania krwi wszystkie są ok oprócz cholesterolu całk. mam226.7. Podam , że mam 34 lata a w mojej rodzinie..

Poziom potasu we krwi

.. ...byc od ( 3,7 - 5,6 ), wynik ponizej dolnej granicy nazywa sie hypokelemia.W moim przypadku miałam powazne kłopoty z sercem objawiające sie dodatkowymi skurczami nadkomorowymi.Brałam leki które uzupełniają poziom potasu aspargin, Kalipoz, i jadłam w bardzo duzych ilościach..

Uczucie bólu w okolicach serca oraz duszności

.. ...jest?? Wlasnie otrzymalem wyniki wszystkich badan z krwi jakie sa mozliwe przy takiej sytuacji, wlacznie z tarczyca, cukrem i innymi badziewiami... mialem robione wszystko po znajomosci bo normalnie sie nie dalo. Wszystkie badania sa O.K. Jestem juz przekonany wrecz na 100% ze to..

I stopień do prawego przedsionka z Echo serca

.. ...Jest to komentarz do wyniku badania echo serca. To znaczy że występuje fala wsteczna krwi do prawego przedsionka. Normalnie krew nie powinna sie cofać do prawego przedsionka z prawej komory przy zamkniętych szczelnie zastawkach. Świadczy to o niedomykalności zastawki trójdzielnej. Jeżeli..

Drętwienia mięśni twarzy

.. ...magnezu przez pare dni ). Wyniki krwi mam ok, lekarze nie reaguja,bo w momencie gdy do nich przychodze tego nie mam. Czy ktos moze mi pomoc... Też mam podobny problem, ale lekarze mają mnie gdzieś. Chciałabym się wreszcie dowiedzieć co to jest i jak to leczyć. Tylko kto to wie. Proponuje..

Zwężenie zastawki mitralnej serca

.. ...Twierdzono wtedy ze to wynik zanizonego poziomu elektrolitow w szczegolnosci potasu.Jednak minely 4 miesiace a ja nadal mam kołatania serca choc wyniki krwi mam idealne. Echo serca wykazało ze zastawka mitralna norma ( 80 - 150mm/s )u mnie jest 51mm/s. Nie wiem co to znaczy kardiolog..

Przyspieszona akcja serca podczas snu

.. ...zawsze takie mialam. wyniki krwi dobre. hormony tarczycy tez. przyjmuje tabletki antykoncepcyjne. o co moze chodzic? nie prosze o diagnoze internetowa bo wiem ze to nie jest mozliwe dokladnie ale chcialabym wiedziec czego sie spodziewac przy wizycie a ta mam dopiero za 3 miesiace bo u..

Czy dieta optymalna (Kwaśniewskiego) jest zdrowa? - Str. 2

.. ...o których czytam tu, wynikają z niewiedzy, lub braku skrupulatności w przedstrzeganiu zasad żywienia. W swojej wieloletniej praktyce stwierdzam, że temat odżywiania to nie tylko skład chemiczny i proporcje pokarmów, ale to aspekt szerszy, o kilka czynników. A mianowicie grupy krwi. W..

Wąskie naczynia krwionośne oka

.. ...powinnaś skonsultować te wyniki ze swoim lekarzem, są zbyt wysokie, mi wyszedł LDL 122 i to jest już za dużo bo powinno być ponizej 100, HDL masz dobry, trójglicerydy powinny być poniżej 150mg/dl, czyli też jest dobrze, ale należy utrzymywać LDL w miarę jak na najniższym poziomie, nie..