Mroczki

Zespół MAS

.. ...ograniczyć się do wystąpienia mroczków przed oczami lub zawrotów głowy. Przy 10 - 20 sekundowej asystolii dochodzi do całkowitej utraty przytomności, mogą także pojawić się drgawki przypominające napad padaczkowy. Zespół MAS stanowi ryzyko wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia ( NZK )..

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

.. ...Chory skarży się na mroczek, który zasłania centrum widzenia, spada ostrość widzenia, pojawiają się problemy z dostrzeganiem kontrastów potem zaburzenia widzenia kolorów. Zaniewidzenie centralne prowadzi do ślepoty. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem przybiera dwie postaci:..